Religion

Nytt utvalg i Frikirken skal vurdere om ekteskapssyn er kirkesplittende

FRIKIRKEN: Synoden bestemte i juni at det skulle settes ned et utvalg for å jobbe med en helhetlig samlivsteologi. Navn på medlemmer i utvalget er nå offentliggjort.

Tor Egil Fagermoen, pastor i Bergen frikirke

Den Evangelisk Lutherske Frikirke besluttet på synodemøtet i juni å opprette et utvalg som skal utarbeide en helhetlig samlivsteologi.

Dette skjedde etter at Kraftverket menighets forslag om å redegjøre for standpunkt for og mot likekjønnet samliv, ble nedstemt. Synoden vedtok at ekteskapet skal være mellom én kvinne og én mann.

Det er Tor Erling Fagermoen, pastor i Bergen Frikirke, som skal lede utvalget, melder Magasinet Veien denne uka. Medlemmene i utvalget er:

Maria Bjørdal (pastor i Kraftverket), Geir Øystein Andersen (tilsynsmann i Østre presbyterium), Ingebrikt Kvam (pastor i Trondheim Frikirke), Ingunn Magnus (FriBU-ansatt og familiearbeider i Hånes Frikirke) og Leif Gunnar Sandvand (pensjonert pastor).

– Hvem tør gi uttrykk for undring?

Frikirkens nettmagasin, Magasinet Veien, refererer i en artikkel før synodemøtet i mai et spørsmål stilt av Kjetil Gilberg, pastor i Kraftverket, i forbindelse med at menigheten fremmet forslag til vedtak:

«Hvem tør gi uttrykk for usikkerhet, undring og bevegelse mot noe nytt i menighetsmøte/eldsteråd/synodestyre/synoderåd - mens det utredes sanksjoner mot dette?»

Til dette svarte nestleder i Frikirken, Anne Mari Schiager Topland, at synodestyret ikke ønsket å legge lokk på teologiske refleksjoner og dialog.

Utvalget er likevel bedt om å drøfte om ulike syn på ekteskap kan være kirkesplittende, og se på hvilke mulige konsekvenser det skal få for menigheter og ordinerte som er uenige i kirkens syn.

De skal selv definere sitt mandat ut fra bestillingen fra synodemøtet.Det ferdige arbeidet skal leveres til synodestyret senest første september neste år.

Vårt Land har vært i kontakt med flere av utvalgets medlemmer, som ikke ønsker å uttale seg.

Nestlederen meldte usikkerhet

I januar i år skrev nestleder Schiager Topland i Magasinet Veien (da kalt Budbæreren) at hun var usikker på om Frikirkens samlivsteologi var fullstendig nok.

Anne Mari Schiager Topland. Nestformann i frikirken. I leiligheten på Ammerud i Oslo. 25022022. Foto Alf Simensen

På dette kom det reaksjoner. Vårt Land meldte at blant annet Bjørn Jellestad, pastor i Credo Frikirke Trondheim, stilte seg undrende til at Frikirkens nestformann varslet usikkerhet om kirkens lære.

Han sa da til avisen:

– Nestlederens oppgave og ansvar er å veilede og forkynne i samsvar med det som er Frikirkens offisielle syn i dette spørsmålet. Hvis ikke hun kan gjøre det, er hun på kollisjonskurs med sitt eget kirkesamfunn.

Nå går utvalget løs på oppgaven det er å utarbeide en helhetlig samlivsteologi i Frikirken, etter at Synoden slo fast at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne.

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion