Religion

Frikirkens synodemøte: Kraftverkets samlivsforslag ble nedstemt

FRIKIRKEN: Kraftverkets forslag om en teologisk utredning av likekjønnet ekteskap, falt. Debatten før avstemningen var preget av en ordkrig om ord.

Kraftverkets forslag i sak 9 - en utredning som skulle se på teologiske argumenter for og imot likekjønnet samliv - fikk ikke gjennomslag på det pågående synodemøtet, generalforsamlingen til Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Forslaget som ble vedtatt kom fra et flertall i komiteen, som fikk 78 av 141 stemmer i første stemmerunde. Kraftverkets forslag fikk 38 stemmer, mens de to øvrige forslagene - benkeforslag fra pastorene Øyvind Døvik og Gunnar Johnsen - fikk 22 stemmer til sammen. Allerede ved introduksjonen til saken ble det klart at synodestyret hadde trukket sitt forslag for å stille seg bak forslaget fra komiteens flertall.

Dette forslaget, som da ble vedtatt, har beholdt mye fra synodestyrets forslag. Men det mye omtalte punktet om å «drøfte hvilke eventuelle konsekvenser det skal få for menigheter og ordinerte som ikke deler Frikirkens syn på ekteskapet», ble droppet.

Vedtaket fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne, og at Frikirkens syn på ekteskapet allerede er godt utredet. I vedtaket står det også at man skal legge til rette for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk (Se faktaboks nederst i saken for å lese de forskjellige forslagene).

– Da har jeg lyst til å takke for en åpen og god samtale, og jeg tenker at vi har kommet fram til et klart standpunkt, som er det synoden har ønsket å komme fram til i dag, sa dirigent Hilde Grøthe etter avstemningen.

Synodemøte Frikyrkja Frikirken 2022

‘Dialog’ eller ‘debatt’?

Det ble en ordkrig om nettopp ord da Synoden diskuterte forslagene før avstemningen. I forslaget fra komiteens flertall stod det at man skulle utarbeide en dialogskrift, et hefte som skal presentere ulike syn på samlivsteologi. At ordet ‘dialog’, og ikke ‘debatt’, hadde blitt valgt, var noe Eirik Austeng, pastor i Hamar frikirke, uttrykte stolthet over. Men det viste seg raskt at ikke alle var like fornøyde med ordlyden.

– I stedet for ordet ‘dialog’, burde vi ikke bruke ordet ‘debatt’?», spurte Per Eriksen, delegat fra Fredrikstad, fra scenekanten.

Eriksen har tidligere, i et innlegg i Vårt Land, kritisert Frikirkens ledelse for å forsøke å hindre en fordypet teologisk diskusjon.

– Vi later som vi driver dialog, men vi gjør det egentlig ikke. Her skal man ha en åpen og fri dialog, men utgangspunktet er bestemt og sluttpunktet er bestemt, fortsatte Eriksen.

---

Komiteen

 • Leder: Tor Erling Fagermoen, Bergen Frikirke
 • Sekretær: Rut Stokstad Nielsen, Treungen Frikyrkje
 • Jan Gossner, Oslo Søndre Frikirke
 • Knut Magne Dalsbø, Herøy Frikyrkje
 • Marianne Knudsen, Sarpsborg Frikirke
 • Martin Carlsen, Randesund Frikirke
 • Petter Lande Johansen, Moss Frikirke
 • Svein Kjetil Haugset, Steinkjer Frikirke
 • Tøri Elisabeth Evensen, Skien Frikirke
 • Yngve A. Andersen, Alta Frikirke

---

Eriksen støttet Kraftverkets forslag, som tok til orde for en teologisk utredning av argumenter for og imot likekjønnet samliv, og mente at forslaget fra komiteens flertall nærmest bestemte svaret på samlivsteologien før man hadde rukket å diskutere det.

Å diskutere selve samlivsteologien på synodemøte, var uaktuelt. For premisset var at her skulle man kun drøfte hvordan man skal drøfte samlivsteologi. Dette ble gjort ettertrykkelig klart etter at Bjørn Helland gikk opp på scenen iført en t-skjorte med teksten “Guds hjerte for deg”, og ga uttrykk for at likekjønnet samliv var synd.

– Vi skal ikke diskutere frikirkens teologi i dag. Det vil bringe denne debatten helt galt av sted, ble det raskt sagt fra delegat Are Mikael Røiseland.

Synodemøte 2022 Frikyrkja, Frikirken

– Slutt med debatten i Vårt Land

At Eriksen har gitt utrykk for sine syn i Vårt Land i forkant av synodemøtet, ble kritisert av to delegater, blant annet Leif Inge Jensen.

– Jeg håper vi kan slutte med denne debatten i Vårt Land og Dagen, sa Jensen til Synoden.

– Jeg har ikke lest det dere har sagt, Per Eriksen og Kjetil Gilberg og, sa han med henvisning til Kraftverkets pastor Gilbergs tidligere uttalelser.

– Jeg så fram til synodemøtet, og ikke til en debatt i Vårt Land og Dagen. Det er håpløst, fortsatte Jensen.

Han oppfordret Synoden til å holde debatten internt. Den andre delegaten som var kritisk, antydet at man var illojal ved å ta debatten i media.

– Jeg kan ikke forholde meg til sånne meninger, sa Eriksen til Vårt Land etter innlegget.

Synodemøte 2022 Frikyrkja, Frikirken

– Må tørre å ta debatten

– Begrensninger. Forutsetninger. Premisser, sa Torbjørn Nordvoll, delegat fra Levanger Frikirke, fra scenekanten.

Han var, i likhet med Eriksen, en av flere som reagerte på at komiteens flertall foreslo å fastholde at ekteskapet er mellom én mann og én kvinne, samtidig som man ville utarbeide «en helhetlig samlivteologi» og legge til rette for dialog.

Han mener man burde ha en større utredning i spørsmålet likekjønnet samliv, og støttet Kraftverkets forslag.

– Bibeltekstene tåler å bli gransket, var hans beskjed til Synoden.

– Hva er det du reagerer på med forslaget til komiteens forslag?

– Det høres ut som at vi skal møtes, at begge sider høflig skal si hva de står for, så takke for seg, og så gå, sa Nordvoll, med henvisning til dialogskriften hvor begge parter skal si hva de mener.

– Mitt poeng er at vi hele tiden må debattere det som skjer i samtiden. Det er andre spørsmål som står i kø i tillegg til spørsmålet om homofile, blant annet spørsmålet om samboerskap, sa Nordvoll, og la til:

– Å uttrykke at vi skal ha en prosess som ender opp samme sted som vi startet, kalles vel en rundkjøring. Det har jeg ikke behov for.

Også synode-veteranen Johan Sandstad tok til orde for Kraftverkets forslag for han mente det åpnet for en bredere debatt.

Are Mikael Røiseland. Synodemøte 2022 Frikyrkja, Frikirken

– Unnskyld for at jeg kalte deg liberal

En annen diskusjon om ord oppsto da delegat Røiseland snakket om det å være liberal i spørsmålet om samlivsteologi.

– Jeg har virkelig forsøkt å jobbe for å bli liberal, sa Røiseland, til stor latter fra salen.

– Jeg har lyst til å bli liberal, men når jeg prøver så ender jeg opp med å bli mer konservativ, fortsatte han.

Deretter åpnet han seg opp om at han hadde skiftet mening på noe underveis i diskusjonen. Bakgrunnen var et innlegg fra Heidi Garvik, eldste i Sandnes Frikirke. Hun tok til orde for en større utredning, og ga uttrykk for fortvilelse over at hun ikke følte at hun ble gitt gode nok veiledning til å vite hvordan hun skal møte skeive i sin egen menighet.

Innlegget fikk Røiseland til å bli mer positivt innstilt til Kraftverkets forslag.

– Heidi beveget meg. Fra å være imot Kraftverkets forslag, så har jeg nå ikke noe imot det. Det skader ingen å få en utredning eller et dokument. Hvis det fører til kirkesplittelse, så er det noe som kommer uansett, forklarte han, og la til:

– Hvis det liberale eller det konservative er et troll, vil det sprekke når solen skinner på det.

Da ba Garvik om en replikk, mens Røiseland ble stående på scenen.

– Ikke kall meg liberal. Da blir man ofte avfeid for å være noen som ikke tar dette så nøye, og som tenker bibelen er gammeldags. Du kan kalle meg radikal, sa Garvik.

– Heidi jeg beklager. Det var korttenkt av meg. Jeg skal ikke kalle deg liberal. Det er bare de navnelappene vi har endt opp med å bruke i debatten. Beklager for det, svarte Røiseland.

Synodemøte 2022 Frikyrkja, FrikirkenHer er de fire forslagene det ble stemt over:

---

Forslag til vedtak fra flertallet i komiteen (støttes subsidiært av 3 i mindretallet):

 • Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som godt utredet i dokumentene fra teologisk fagråd i 2014-2017, men ser like fullt behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk.
 • Synoden mener den pågående samlivsdebatten i vår kirke er lite fruktbar, og ønsker i stedet en dialog hvor det er mulig å forstå hva som forener oss og hva som skiller oss. Vi ber synodestyret lage gode rammer for denne dialogen som sikrer at alle får si sin mening og at det skjer på en slik måte at det ikke skapes tvil om Frikirkens vedtatte lære.
 • For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv ber Synoden Synodestyret om å få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike syn. Presentasjonene må ha lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike syn må ta del i arbeidet med å presentere sitt syn.Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:
 • Utarbeide en helhetlig samlivsteologi
 • Drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor?
 • Utvalget bør bestå av:
 • Minimum to teologer
 • Ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse
 • Inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted
 • Dialog skal vektlegges som metode i dette arbeidet. Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoderådet høsten 2023.Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære.
 • Synoden ber også synodestyret sørge for at det utarbeides en veileder for hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+.Synoden ber synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet.

---


---

Forslag fra Gunnar Johnsen, pastor i Oslo Vestre Frikirke. Endringer av innstillingen fra komiteen.

 • Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden ser at det er et behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk.
 • Synoden ber synodestyret å nedsette et utvalg som har til oppgave å:
 • Utarbeide en helhetlig samlivsteologi
 • Drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål» og «kirkesplittende», og om ulikt syn på samliv hører inn under disse begrepene, og i tilfelle hvorfor? Utvalget bør bestå av:
 • Minimum to teologer
 • Ha tilstrekkelig alders- og kjønnsbalanse
 • Inneholde minst en person som kan bringe inn perspektiver fra et annet ståsted Resultat av utvalgets arbeid framlegges for synoden i 2024. For å hjelpe dialogen rundt spørsmålet om likekjønnet samliv ber Synoden Synodestyret om å få utarbeidet et dialogskrift, et hefte som presenterer de ulike syn.
 • Presentasjonene må ha lik form, være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene lett kan sammenlignes. Representanter for de ulike syn må ta del i arbeidet med å presentere sitt syn.

---


---

Kraftverkets forslag til vedtak:

 • Synoden ber synodestyret å opprette en komite som til synoden 2024 har til oppgave å utrede og fremlegge:
 • En teologisk redegjørelse for standpunktene for og mot likekjønnet samliv
 • Er synet på likekjønnet samliv et bekjennelsesspørsmål, og i tilfelle hvorfor?
 • Kan DELF leve med at menigheter og medlemmer har ulike syn, og at dette får praktiske konsekvenser for menigheters behandling av homofile medlemmer?Evt. hvorfor er dette ikke mulig?
 • Komiteen bør inneholde:
 • Minimum to teologer
 • Ha tilstrekkelig kjønnsbalanse (minst 40 % kvinner)
 • Inneholde minst én person som er uenig i DELFs offisielle standpunkt

---


---

Forslag fra Øyvind Døvik, pastor i Randaberg frikirke

 • «Synoden fastholder at ekteskapet er Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Synoden anser saken om Frikirkens syn på ekteskapet som grundig utredet og solid forankret i Skrift og bekjennelse. Synoden ser like fullt et behov for videre arbeid med samlivsetikk.
 • Synoden ber derfor synodestyret om å nedsette et utvalg som har til oppgave å:
 • Utarbeide en betenkning om hvordan Frikirken kan bygge fellesskap som på en bedre måte ivaretar mennesker som, frivillig eller ufrivillig, ikke lever i ekteskap, inkludert LHBT+
 • Drøfte hvilke konkrete konsekvenser det skal få for menigheter, ordinerte og medlemmer med stemmerett som ikke deler Frikirkens teologi om ekteskap og samliv
 • Drøfte hvordan vi kan disippelgjøre menighetene inn i en kultur preget av radikal kjønnsteori og pride-/FRI-ideologi. Tilsynsarbeid og ordinert tjeneste forutsettes utført i henhold til Frikirkens lære.
 • Synoden ber også synodestyret i samarbeid med FriBU arbeide videre med hvordan vi kan hjelpe foreldre og ledere til å møte og veilede barn og unge i samlivsetikk og i forhold til egen seksualitet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion