Religion

– Ikke et resultat av skjult maktspill

KIRKEMØTET: Komiteleder Harald Hegstad kjenner seg ikke igjen i Martin Enstads påstander om et taktisk løp for å vinne flertall for modell 3 under Kirkemøtet.

Leder for Presteforeningen, Martin Enstad, uttalte til Vårt Land at han blant annet mener personer i sentrale maktposisjoner har ønsket seg «kompromiss-modellen» 3 for kirkelig organisering under Kirkemøtet i Trondheim, og at de har lagt et løp for å vinne flertall for den. Les saken her.

Kirkemøtet er det øverste, valgte organet i Den norske kirke.

Harald Hegstad leder komiteen som jobber med kirkelig organisering under Kirkemøtet.

Han har fått gjengitt en rekke av Enstad sine poenger. Han har blant annet blitt spurt om hvorfor man valgte å ikke oppgi stemmetallet innad i komiteen i første innstilling, og om dette kan ha vært en bevisst strategi.

Hegstad ønsker ikke å svare på enkeltspørsmål, men skriver i en e-post til Vårt Land at:

– Arbeidet i komiteen har fulgt helt vanlige prosedyrer for behandling på Kirkemøtet. Vi har hatt en grundig prosess med gode og åpne diskusjoner, der vi sammen har lett etter løsninger som kan ivareta ulike hensyn og være mest mulig samlende. Arbeidet har fulgt helt normale prosedyrer for demokratisk arbeid og er ikke et resultat av et skjult maktspill.

– For øvrig ser jeg ikke noen grunn til å kommentere denne type spekulasjoner og karakteristikker, melder Hegstad.

Redd for flere år med utredninger

Kathrine Tallaksen Skjerdal sitter i Kirkemøtet som prest valgt av prestene i Agder og Telemark bispedømme.

Hun sitter selv i komiteen som jobber med saken om kirkelig organisering. Under plenumsdelen lørdag var hun tydelig på at hun fremdeles ønsker seg modell 2, der alle er ansatt nasjonalt.

Kathrine Tallaksen Skjerdal sitter i Kirkemøtet som prest valgt av prestene i Agder og Telemark bispedømme. Hun er sokneprest i Høvåg.

Soknepresten tror mange på Kirkemøtet kan la seg friste av den modellen de mener skaper minst splid på kort sikt.

– Jeg tror alle ønsker å finne en samlende, god vei, lande dette, og gå videre. Men jeg er redd for at modell 3 vil kaste oss ut i enda flere år med utredninger, uklare ansvarsforhold og uløste konflikter, sier Skjerdal.

Flere har omtalt modell 3 som en midlertidig løsning.

Arbeidet har fulgt helt normale prosedyrer for demokratisk arbeid og er ikke et resultat av et skjult maktspill

—  Harald Hegstad

Vil heller ha dagens ordning

Hvis det ikke blir flertall for Skjerdals favorittmodell, vil hun ikke stemme for modell 3.

– Da tror jeg det er bedre å ta utgangspunkt i dagens ordning, for så å gjøre en del endringer for å få denne så bra som vi kan.

Skjerdal har sett Martin Enstad sine påstander om taktikk i hvordan komiteen har jobbet og understreker at hun ikke kan rapportere fra komiteens indre liv.

– Men jeg tror noen ble veldig overrasket da resultatet fra den første prøveavstemningen kom.

Nå ser hun framover mot Kirkemøtets vedtak på mandag.

– Det er viktig at avstemningsrekkefølgen på mandag blir klok, slik at endelig vedtak gjenspeiler kirkemøtets vilje, sier Skjerdal.

---

De ulike modellene for arbeidsgiveransvar i Den norske kirke

  • Modell 1: Soknet (ved kirkelig fellesråd) er arbeidsgiver for alle som jobber lokalt i kirken
  • Modell 2: Kirken nasjonalt er arbeidsgiver for alle.
  • Modell 3: Både soknene og kirken nasjonalt er arbeidsgivere.

Det er tatt utgangspunkt i at man i modell 2 og 3 skal delegere en rekke arbeidsgiverfunksjoner til fellesrådene slik at utøvelsen blir samlet.

Kilde: Den norske kirke

---Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion