Religion

Redd gaveinntektene vil svikte fram mot jul

ØKONOMI: Normisjon er bekymret for at trangere tider kan gi svikt i gaveinntektene. Samtidig synker nå verdien av organisasjonens fondsmidler.

I regnskapsrapporten for årets første syv måneder framkommer det at Normisjons hovedkontor regner med å måtte bokføre et betydelig tap på sine fondsinvesteringer. Dette melder organisasjonen på sin nettside.

Etter større eiendomssalg for et par år siden kunne Normisjon investere 130 millioner kroner i fond. Verdien ga en periode god avkastning, og ved årsskiftet var verdien steget til 134 millioner. Siden har fondets verdi sunket med ti prosent på grunn av krigen i Ukraina og inflasjon i hele Europa. Dette kan gi Normisjon et bokført underskudd på 20 millioner i år.

Det understrekes at dette ikke får noen umiddelbar konsekvens for den daglige driften. Kostnadskontrollen er god, og organisasjonens likviditet er ikke påvirket av fondets synkende verdi.

Frykter gavesvikt

Da er det potensielt mer utfordrende på gavesiden, og Normisjons ledelse understreker viktigheten av at fotfolket fortsetter å gi til organisasjonens arbeid.

– Vil dette si at dere frykter for at misjonsfolket skal knipe inn så mye i sin privatøkonomi at det går ut over Normisjons gaveinntekter?

– Vi har et kontinuerlig fokus på innsamlingsarbeidet vårt, men frykt er et sterkt ord. Jeg tror likevel vi har en spennende høst foran oss, sier økonomi- og administrasjonssjef Eivind Milton Saaghus i Normisjon til Kristelig Pressekontor.

Han peker på at organisasjonens arbeid har vært igjennom en tung koronaperiode og at det landet rundt har tatt tid å få i gang virksomheten igjen.

– Dermed har mange også hatt færre møtepunkter, og de er viktige når folk er med og gir. Det handler om informasjon og å være deltakende. Så nå håper jeg på mange gode møtepunkter framover og at misjonsfolket fortsetter å bidra inn i det viktige arbeidet vi driver, ikke minst internasjonalt, sier Saaghus.

Mangeårig reduksjon

Normisjon snudde for få år siden økonomien fra store underskudd til overskudd. Dette skjedde parallelt med at gaveinntektene sviktet over flere år. I 2016 samlet Normisjon inn i underkant av 39 millioner kroner til sentralleddet. I år er det budsjettert med noe over 35 millioner. Disse tallene omfatter ikke testamentariske gaver.

– Det er veldig vanskelig å si hva gavenedgangen skyldes, men vi har sett et fall i gaveinntektene hvert år de siste fem-seks årene og kanskje lenger enn det. Dermed har vi også justert forventningene våre noe og sikter oss inn på det vi kanskje kan kalle for en ny normal. Så langt i år ligger vi der vi skal med tanke på målsetningene for gaveinntekter, men vi har jo ambisjoner om å komme tilbake til tidligere gavenivåer, så høsten blir spennende, medgir Saaghus overfor KPK og legger til:

– Alle sliter nå med de høye prisene på strøm og drivstoff og på økende renter. Jeg har derfor forståelse for at folk må tenke mer igjennom økonomien sin. Samtidig har jeg også stor tiltro til at Normisjon-folket vil støtte og bidra til virksomheten vår, understreker Saaghus.

Kristelig Pressekontor

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion