Religion

Den norske kirke ville bli hotelleier – departement sier nei

DEN NORSKE KIRKE: Den norske kirke ønsket å overta Granavolden Gjæstgiveri for å bruke det som kirkens eget konferansested, men Barne- og familiedepartementet setter ned foten.

Som følge av «skilsmisseoppgjøret» mellom stat og kirke, skal en rekke eiendommer overdras fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til Den norske kirke. Men fortsatt er det usikkert hva som vil skje med Granavolden, det tradisjonsrike hotellet på Gran på Hadeland, skrev Vårt Land i januar i år.

Nå har Barne- og familiedepartementet fattet en beslutning i saken.

– Granavolden Gjæstgiveri er en eiendom som drives på kommersiell basis og som ved en overføring ville gi Den norske kirke en økonomisk gevinst, noe som er i strid med Stortingets forutsetninger. Denne eiendommen overføres derfor ikke, opplyser Barne- og familiedepartementet til Vårt Land.

Avgjørelsen ble tatt like før sommeren.

– Verdifull ressurs

Granavolden Gjæstgiveri ligger i Gran kommune, rundt sju mil nord for Oslo. Navnet på gjestgiveriet ble for alvor kjent gjennom regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti 2019, som foregikk nettopp her. Det gav dessuten navn til deres politiske plattform, den såkalte Granavold-plattformen.

Kirkerådet leverte i fjor sommer en liste til departementet over hvilke eiendommer i OVFs portefølje som de mente hadde «særskilt kirkelig verdi», og som de ønsket å overta. En av dem var Granavolden.

– Granavolden har lange tradisjoner som et overnattingssted på et kirkested som går tilbake til middelalderen. Den norske kirke har i dag ingen egne konferansesteder, og da tror vi gjestgiveriet kan være en verdifull ressurs, uttalte Jan Rune Fagermoen, avdelingsdirektør i Kirkerådet, til Vårt Land i januar.

Den norske kirke har i dag ingen egne konferansesteder, og da tror vi gjestgiveriet kan være en verdifull ressurs

—  Jan Rune Fagermoen, avdelingsdirektør i Kirkerådet
.

– Til orientering

At de nå har fått avslag på sitt ønske fra departementet, kommenterer han slik:

– Kirkerådet tar avgjørelsen fra Barne- og familiedepartementet til orientering, og har stor respekt for kompleksiteten i statens avgjørelse. Det omfatter blant annet spørsmål om lovlig statsstøtte og hensyn til sperren mot berikelse til fordel for resten av virksomheten til Den norske kirke som Stortingsmeldingen la til grunn, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Også Nye Kirkens hus sto på Kirkerådets ønskeliste til departementet i fjor sommer. Heller ikke dette ønsket blir innfridd, da også dette kan gi Den norske kirke økonomisk gevinst.

Fagermoen henger ikke med hodet av den grunn.

– Da Kirkerådet ba om å få Granavolden og Nye Kirkens hus på Oslo hospital var det fordi vi vil utvikle kirken også på innholds- og aktivitetssiden. Det vil vi fortsette å gjøre, uten at eierskap til disse to eiendommene ligger til grunn for dette arbeidet, sier han.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion