Religion

Har stått utenfor kirkesamarbeid – nå er Brunstad Christian Church på økumenisk verdenskonferanse

KIRKELIG FELLESSKAP: To representanter fra Brunstad Christian Church har deltatt på en økumenisk ungdomssamling i regi av Kirkenes Verdensråd. – Har utvidet perspektivet mitt, sier Ulrikke Andresen (24).

– Det var spennende å få lov til å være med. Programmet har vært ganske fullpakket, og det er mange inntrykk som må fordøyes de neste dagene, forteller Ulrikke Andresen (24) fra Brunstad Christian Church (BCC).

Det var ikke før i fjor at BCC, også kjent som Smiths Venner, ble tatt opp som fullverdig medlem av Norges Kristne Råd. Før dette har de tradisjonelt stått utenfor formelle samarbeidsorganer på tvers av kirkesamfunn.

Nå har de for første gang vært representert på et arrangement i regi av Kirkenes Verdensråd.

Andresen har sammen med Annelea Krarup (30) representert BCC på Ecumenical Youth Gathering, som er en ungdomssamling, arrangert i forkant av Kirkenes Verdensråd (World Council of Churches).

Kirkenes Verdensråd arrangeres i år fra 31. august til 8. september i Karlsruhe, sørvest i Tyskland. 4000 deltakere fra over 340 kirkesamfunn i hele verden møtes, deriblant i overkant av 30 norske deltakere fra ulike norske kirkesamfunn.

Hovedformålet er å skape enhet og fellesskap på tvers av kirker fra hele verden.

Andresen synes det har vært lærerikt å møte andre kirkesamfunn fra Norge og utlandet.

– Vi har snakket med mange mennesker fra land i både Afrika, Asia og Europa. Det har utvidet perspektivet mitt.

BCC har en naturlig plass i det kristne fellesskapet

—  Ulrikke Andresen

Barn og ungdom er menighetens fremtid

– Forholdet til andre kirkesamfunn har gått gjennom ulike faser i vår historie. I dag ser vi helt klart nytten av å stå sammen med andre som fremmer kristendommens verdier og anseelse i samfunnet, sier Berit Hustad Nilsen.

Hun er styreleder i Brunstad Christian Church (BCC) og opplever at det er en gjensidig respekt for uenighet mellom kirkesamfunn. Hun er glad for samarbeidet med Norges Kristne Råd.

– Vi har respekt for forskjellighet i Norges Kristne Råd. Også er det fint at vi har hatt muligheten til å sende to ungdomsarbeidere på konferansen. Barn og ungdom under 30 år utgjør over halvparten av medlemmene i vårt trossamfunn. Det er vår framtid, og her er det mye ungdommelig engasjement som kan bidra til det videre arbeidet for Guds rikes sak, forteller hun.

Nilsen synes BCC har fått gode erfaringer med å samarbeide med flere av de andre kirkesamfunnene i Norges Kristne Råd. Hun tror dessuten også at BCC har noe å bidra med når de nå går inn i internasjonalt, økumenisk arbeid:

– Vi ønsker å være en kraft i arbeidet for det som fremmer Jesu navn og lære. Det er veldig nyttig å bli kjent med andre som vil bidra til at kristendommen kan ha gode kår i samfunnet, og vi ser at mange kristne over hele verden gjør et viktig arbeid for dette.

– Naturlig plass i fellesskapet

Ulrikke Andresen forteller at ungdomssamlingen har hatt spesielt fokus på å legge til rette for forståelse på tvers av ulike kirkesamfunn:

– Særlig på workshops, under måltider og i samtalegrupper har vi hatt mange interessante diskusjoner om kristendommens ulike retninger, sier Andresen.

24-åringen har ikke inntrykk av at BCC er utenfor det kristne fellesskapet i Norge, og har personlig hatt mange møter med andre kirkesamfunn siden barndommen.

– Jeg synes BCC har en naturlig plass i det kristne fellesskapet, og jeg opplever at de holdninger jeg og vi representerer er noe som er velkomment i Norges Kristne Råd. Vi hadde en kjempefin tur med de andre norske til konferansen, og fikk lært mye om hverandre. Det gir også mer respekt for hverandres ulikheter.

Hun er tydelig på hvor viktig Brunstad Christian Church er for henne:

– For meg betyr det mye å tilhøre et så aktivt kristent fellesskap som det vi har.

– Opplever du at BCC har blitt mer anerkjent blant de norske kirkesamfunnene de siste åra?

– Personlig har jeg ikke merket så mye til om de er anerkjent eller ikke.

---

Brunstad Christian Church

  • Et verdensomspennende kristent trossamfunn som oppstod i Norge.
  • Blir ofte omtalt som Smiths venner.
  • Det startet som et nettverk av små grupper på slutten av 1800-tallet, og utviklet seg gradvis til menigheter i mange land.
  • Norge har en særstilling fordi grunnleggeren, Johan Oscar Smith, og de senere lederne er norske. Det internasjonale samlingsstedet er også i Norge.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion