Religion

Har store lån på menighetsbygg – slik påvirkes de av rentehevingen

ØKONOMI: Norges Bank hever styringsrenten til det høyeste nivået på ti år. Flere menigheter med høye lån forbereder seg nå på kostnadskutt. – Hyppige rentehevinger vil få store utslag, sier pastor.

– Vi er ikke bekymret, men tar ansvar og har fullt fokus på å styre riktig i et økonomisk utfordrende farvann.

Det sier Kjartan Håvik, styreleder i frimenigheten OKS (Tidligere Oslo Kristne Senter) og OKS Eiendom AS på spørsmål om de bekymrer seg for hvordan renteøkning, strømpriser og en generell kostnadsøkning vil påvirke økonomien til menigheten.

Torsdag formiddag satte Sentralbanken opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng, opp til 1,75 prosent, bare to måneder siden siste «doble» renteheving. Vanligvis har renta blitt satt om med 0,25 prosentpoeng om gangen.

Og ikke nok med det, renteprognoser peker på en styringsrente på 3 prosent innen neste sommer. Det vil få betydning for enkeltpersoner og selskaper med lån det betales renter av

Vårt Land har snakker med utvalgte kristne organisasjoner og menigheter om de økte rentekostnadene. Flere av dem har i nyere tid tatt opp større lån i forbindelse med kjøp av eiendom eller til byggeprosjekter.

– Vi følger nøye med på både generelle kostnadsøkninger, renteøkning og strømstøtteordninger, sier Håvik i OKS, som har forsamlinger i flere deler av landet.

Vil kutte kostnader

Kjartan Håvik, OKS

I 2019 kjøpte OKS et menighetslokale i Møllergata 40 i Oslo, gjennom datterselskapet OKS Eiendom AS. I tillegg har de eid et menighetssenter- og konferansesenter på Kjeller utenfor Lillestrøm siden 90-tallet.

Den eksterne gjelden, som er gjeld til for eksempel en bank, er på 98,9 millioner kroner i skrivende stund, opplyser Håvik. I årsregnskapene for 2021 har de tilsynelatende lav egenkapital, med drøyt 1,5 millioner i morselskapet og minus 6,8 millioner i eiendomsselskapet.

Den reelle egenkapitalen er imidlertid langt høyere, siden verdien på bygget har vært nedskrevet regnskapsmessig siden 90-tallet, forklarer Håvik.

– Gjelden er godt innenfor forsvarlig drift både når det gjelder sikkerhet og betjening, sier Håvik, som likevel tror de vil merke et rentehopp.

– Siden det er vanskelig å si hvor lenge rentenivået kommer til å være høyt, jobber vi nå med å tilpasse driften til et generelt høyere rentenivå. Det vil si at vi kutter kostnader og jobber med å øke noen inntekter, som for eksempel utleie av møtesalene til eventer.

Siden det er vanskelig å si hvor lenge rentenivået kommer til å være høyt, jobber vi nå med å tilpasse driften til et generelt høyere rentenivå.

—  Kjartan Håvik, styreleder i frimenigheten Oslo Kristne Senter

– Kan bli mindre gaver

I misjonsorganisasjonen Normisjon tas det forholdsregler på grunn av utsikten til et høyere rentenivå, forteller økonomi- og administrasjonssjef Eivind Milton Saaghus.

Eivind Milton Saaghus. 
Økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon

Hovedkontoret sitter imidlertid ikke på særlig mye gjeld, opplyser han.

– Men det kan så klart skje at folk gir mindre gaver til oss hvis de får dårligere råd på grunn av en høy rente.

I Normisjon er regionene og menighetene egne, selvstendige enheter. I flere av disse har det vært store byggeprosjekter de siste årene.

I desember 2018 stod Norkirken Grimstad sine flunkende nye lokaler klare til innvielse. I årsregnskapet for 2021 står kirken oppført med 27 millioner kroner i gjeld.

Hovedpastor Åge Løsnesløkken forteller at hele summen er et lån i banken, der omtrent halve har flytende rente, og halve har fast. Slik har det vært siden lånet ble tatt opp for omtrent fire år siden.

Hovedpastor i Norkirken Grimstad Åge Løsnesløkken

Løsnesløkken forteller at omtrent åtti prosent av driftskostnadene til menigheten blir dekket av gaver. Derfor mener han løsningen på økte utgifter, både på grunn av renteheving, økte strømkostnader og økt aktivitetsnivå etter koronapandemien, er å samle inn mer penger.

– Våre medlemmer og givere er fullt klare over situasjonen. Så må vi i tiden synliggjøre hva de økte kostnadene betyr. Dette er et prosjekt vi bærer sammen.

– Men mange privatpersoner vil også merke de økte utgiftene, og kanskje få en lavere giverevne. Er du bekymret for det?

– Da må jeg si som Per Lønning: Jeg er prest, og ikke profet, seier Løsnesløkken og ler godt.

NY KIRKE: Norkirken Grimstad åpnet i 2019.

– Vil få store utslag

Sigurd Bekkevold er daglig leder og pastor i pinsekirken Salt. De kjøpte i 2018 det gamle kinobygget Forum kino på Danmarksplass i Bergen. Bygget ble offisielt åpnet i 2019, og Vårt Land skrev den gang at prisen på oppussingen av bygget var på 80 millioner kroner.

Bekkevold forklarer at selve eiendommen ligger i et eget eiendomsfirma, Fjøsangerveien 28 Eiendom AS. Selskapet står oppført med 86,5 millioner kroner i gjeld i årsregnskapet for 2021, men daglig leder opplyser at de har omtrent 70 millioner i eksternt banklån.

Bekkevold sitter selv i styret til eiendomsselskapet, og kan fortelle at de her på jevnlig basis er innom temaet med økte renter, og hvilke grep de kan ta for å sikre seg best mulig.

Salt Bergen, Forum, åpningsfest 2019

– Det er klart at renten er en stor del av kostnadene ved å eie ett bygg, og hyppige rentehevinger vil få store utslag.

Likevel er ikke Bekkevold pessimistisk med tanke på fremtiden, og trekker blant annet frem et godt samarbeid med banken som en viktig årsak til det.

– Jeg er ganske trygg på at driften vi har i Forum framover gjør oss rustet til å håndtere utgiftene.

Menigheten hadde så vidt rukket å flytte inn i bygget, før koronapandemien gjorde sitt inntog.

– Det har vært noen tøffe år, forteller Bekkevold, som er fornøyd med at de på tross av pandemien har klart å unngå store tap.

–Det er klart at renten er en stor del av kostnadene ved å eie ett bygg, og hyppige rentehevinger vil få store utslag.

—  Sigurd Bekkevold er daglig leder og pastor i pinsekirken Salt

– Har fast rente

I 2016 flyttet forsamlingen ImF Straume, som er en del av Indremisjonsforbundet, inn i det nybygde Straume Forum. Den gang ble det opplyst at bygget hadde en prislapp på 70 millioner kroner.

Straume forum. Byggherre Atle Våge

Straume Forum AS, som er hovedeier av bygget, har en langsiktig gjeld på 35 millioner kroner, ifølge årsregnskapet for 2021.

En renteøkning byr imidlertid neppe på noen problemer for selskapet, siden selskapet har bundet rente på 30 av disse millionene, opplyser styreleder Atle Ole Våge.

– Var det en god løsning?

– Da vi bandt renten for 5-6 år siden fikk vi en veldig god rente. Men den gang tenkte ingen at det skulle bli en nullrente. Så i en periode har bindingen vært negativ for oss, sier Våge, og henviser til perioden under korona da styringsrenten var null.

– Når vi ser tilbake, tror jeg likevel det vil bli vurdert som en god beslutning, sier Våge, som er langt mer bekymret for generell prisstigning og strømkrise enn rentehopp.

---

Styringsrenten

  • Torsdag 8. august satte Norges Bank opp styringsrenten med 0,5 prosent til 1,75 prosent.
  • Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp.
  • Styringsrenten er bankens viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.
  • Styringsrenten påvirker blant annet hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og lån til sine kunder.
  • Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer.

Kilde: Norges-bank.no

---

Spent på gaveinntekter

Filadelfiakirken Oslo eier menighetslokaler sentralt i Oslo, og har i nyere tid gjennomført et stort byggeprosjekt på tomten. Daglig leder Håkon Jahr opplyser at den rentebærende gjelden deres, altså gjelden de betaler renter på, er på 87 millioner kroner, og at den er knyttet opp til lån på menighetens eiendommer.

Samtidig påpeker han at leieinntektene deres utgjør 12,5 millioner årlig.

– På denne bakgrunn er ikke renteøkningen bekymringsfull, men overskuddet i eiendomsvirksomheten vil selvfølgelig bli noe redusert og gi noe mindre «free cashflow» til disposisjon for andre formål, sier Jahr, og legger til at de befinner seg i en god situasjon takket være tidligere generasjoners gode forvaltning.

Illustrasjonsbilde Filadelfiakirken (Oslo)

Jahr er mer spent på hva dagens økonomiske situasjon betyr for gaveinntekter.

– Når vi vurderer den økonomiske situasjonen vi befinner oss i, er det knyttet stor spenning til om den kostnadsøkningen som rammer våre givere, vil bety en reduksjon i hva som gis til menigheten. Dette må fortløpende overvåkes og kostnadene må da justeres i takt med eventuell reduksjon i gaver.

Flytter snart inn i nye lokaler

En av dem som ikke trenger å bekymre seg for økte renter, i alle fall ikke helt enda, er Normisjonmenigheten, Salem, som holder til i Trondheim. I november flytter de inn i helt nye lokaler, midt i sentrum av byen.

Daglig leder i Salem Menighet Normisjon Trondheim, Therese Lilleberg Johnsen

Daglig leder, Therese Lilleberg Johnsen, kan fortelle at de valgte å binde renten for ti år da de inngikk en avtale om lån med banken i november i fjor. Det kan de være glade for nå. De har også lånt penger av det hun kaller «nærstående partnere», der renten er fast, og der de den første tiden ikke betaler avdrag.

Akkurat hvor stort banklånet blir vet de ikke enda, men i fjor skreiv Vårt Land at prislappen for det nye bygget blir omtrent åtti millioner kroner.

Johnsen sier de tror omtrent halve kostnaden av prosjektet blir dekt av et banklån.

Gjeldstynget pinsemenighet

Det er også verdt å nevne at på pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand har fått mye oppmerksomhet på grunn av høy gjeld.

I regnskapet for 2021 hadde morselskapet 39 millioner i gjeld. Underselskapet Krikon Eiendom AS, som eier konferansesenteret Q42, hadde en samlet gjeld på 155 millioner kroner.

Q42 i Kristiansand sentrum eies av pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand og sto klar i 2016. Bygget er Sørlandets største konferansesenter med 1.400 sitteplasser i hovedsalen. Dette brukes av menigheten, i tillegg til at det leies ut gjennom selskapet Kristiansand Kongressenter AS. Inneholder også blant annet restaurant, hotellrom og leilighet.

I april ble det imidlertid kjent at menigheten hadde fått ettergitt gjeld til 40 millioner kroner, etter at de var nær konkurs i januar.

Vårt Land har spurt styreleder Billy Robert Øksendal i Krikon Eiendom AS om å kommentere hvilken betydning rentehevingen får for dem, men han har ikke besvar våre henvendelser.
Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion