Nyheter

Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng

Sentralbanken setter opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent – i tråd med analytikernes forventninger.

Styringsrenta ligger dermed nå på 1,75 prosent. Det framgikk av Norges Banks kunngjøring torsdag formiddag. Norges Bank varsler nok en renteøkning neste måned, slik rentekomiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet.

Sentralbanken begrunner beslutningen med at prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på 2 prosent. Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt litt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå.

Økonomer flest mente på forhånd at den økonomiske situasjonen, den lave arbeidsledigheten og forholdene i verdensøkonomien tilsa at sentralbanken ville øke renta med nettopp 0,5 prosentpoeng.

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, understreker sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger fram, skriver hun i pressemeldingen.

Det blir ikke gjort noen grundigere gjennomgang av den økonomiske situasjonen og utsiktene for den videre rentesettingen siden møtet onsdag var et såkalt mellommøte. Sentralbanksjefen skal imidlertid holde et foredrag om den økonomiske situasjonen i Norge i Arendal torsdag ettermiddag. Da vil hun redegjøre for bankens syn på økonomien og muligens komme med ytterligere signaler om hvor veien går videre.

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter