Religion

Professor i markedsføring tror Hillsongs navnebytte vil forvirre

NYTT NAVN: Nylig ble det kjent at Hillsong Norway bytter navn til Puls. – For tett opp mot etablerte «Impuls», mener professor Magne Supphellen ved Norges Handelshøyskole.

Onsdag kom nyheten om at Hillsong Norge bytter navn til Puls Norge. Dette skjer etter at Hillsongs årsmøte i juni trakk seg ut av den globale megakirken Hillsong Church.

Magne Supphellen, professor i markedsføring ved Norges handelshøyskole (NHH), er skeptisk til det nye navnet.

– Navnet ligger overraskende tett opp til et allerede etablert merkenavn i Kristen-Norge: Impuls, som brukes i IMI-kirken. Den er tilsluttet Normisjon og Den norske kirke. Det vil kunne forvirre noen at navnene er så like, sier professoren, som har merkevarebygging som et av sine felt.

Impuls-bevegelsen er særlig kjent for den kristne ungdomsfestivalen med samme navn som arrangeres årlig i Stavanger og Trondheim.

Supphellen tror navnet vil gi Puls noen praktiske utfordringer.

– For dem som ikke er medlemmer, vil man trenge et beskrivende pre- eller suffiks, for eksempel «menigheten Puls» eller «Puls-menigheten», mener Supphellen.

Formålstjenlig

Hillsong Norway har vært kjent som en pinsekarimatisk kirke med et moderne uttrykk, som særlig retter seg mot unge. I Norge har kirken bestått av åtte forsamlinger på ulike steder, og i 2019 meldte Vårt Land at forsamlingene tiltrakk seg drøyt 1900 personer hver søndag.

NHH-professoren mener at et navnebytte vil kunne skape forventninger hos medlemmene om at organisasjonen er i endring og noe nytt er på vei.

– Kirken bør nå kommunisere aktivt med egne medlemmer og fortelle i klartekst hvorfor man bytter navn og hva som er nytt med virksomheten, synes han.

Supphellen tror likevel et navnebytte for mange kan oppleves som usikkert, ikke minst på grunn av den populære Hillsong-musikken, som kirken har vært kjent for internasjonalt.

– Hillsong er fremdeles en kjent og sterk merkevare, spesielt når det gjelder musikken. Navnebytte kan skape usikkerhet med hensyn til bruken av, og tilgangen på, Hillsong-musikken, sier han, og legger til at musikken er noe som mange i Hillsong setter stor pris på.

Tidligere har menighetens daglige leder Stein Ingve Håland uttalt til Vårt Land at visjon, verdier og strategi til Puls vil presenteres i august. I en e-post til medlemmer har lederteamet også varslet at en begrunnelse for navnevalget vil komme når menigheten samles i august.

Vårt Land har spurt Stein Ingve Håland om han vil kommentere uttalelsene til Supphellen. Han viser til sine tidligere uttalelser og sier han ikke ønsker å kommentere mer på det nåværende tidspunktet.

Daglig leder i Impuls, Halvor Lindal, har heller ikke besvart avisens henvendelser for en kommentar på Hillsong Norges navnebytte.

Hillsong er fremdeles en kjent og sterk merkevare, spesielt når det gjelder musikken

—  Magne Supphellen
I LEDERROLLE: Stein Ingve Håland vil fortsette i rollen som Executive Pastor og General Manager. Sammen med ektefellen Synne Rebekka Håland vil han jobbe tett med pastorteamet i Hillsong Norway, ifølge pressemeldingen.

Har startet prosesser

Dette er ikke menighetens første navnebytte. Før forsamlingene ble del av Hillsong i 2018, var de kjent under navnet Intro. Det er ikke bare ulemper med å bytte navn, mener Supphellen.

– Navnebytte kan være et godt valg dersom man både lykkes med å ta vare på de gode sidene ved kirken fra tiden i Hillsong, og samtidig viser at den nye leder- og styringsstrukturen er bedre enn den gamle.

Da Hillsong Norway trakk seg ut av Hillsong Church tidligere i sommer, satte lederteamet ord på det de omtalte som «skyggesider» ved strukturer og kulturen i Hillsong. Her nevnte de «For mye makt til enkeltpersoner, tildekking av, og lite rom for, tilbakemelding på usunt lederskap og annen ukultur, samt at frivillige har delt krevende historier om sitt engasjement.»

Samtidig varslet de at ledelsen vil fortsette flere prosesser som allerede er startet i Hillsong Norway.

«I tillegg til vårt styre, som fungerer som vårt juridiske og formelle lederskap, er vi i gang med å etablere en rådgivende gruppe, bestående av respekterte pastorer og ledere med hjerte for vår forsamling, som er villige til å fungere som tilsynspersoner og gi hjelp for å sikre sunnhet i vår kirke og vårt lederskap», skrev de.

---

Hillsong

  • Kirke som ble startet i 1983 i Australia.
  • Har etablert forsamlinger over hele verden, med over 150.000 medlemmer til sammen.
  • Er en pinsekarismatisk kirke med et moderne uttrykk, og retter seg spesielt mot unge.
  • Ble etablert i Norge i 2018. Menighetene som den gang gikk inn i Hillsong var tidligere kjent som Intro. Hillsong Norway har vært tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge.
  • I juni ble det kjent at Hillsong Norway trekker seg ut av Hillsong Church.

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Julie Horpestad

Julie Horpestad

Julie Horpestad er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion