Religion

Ekskludert Jehovas vitne anker til menneskerettighetsdomstolen – får uventet juridisk bistand

JEHOVAS VITNER: Etter å ha tapt mot Jehovas vitner i Høyesterett, anker Gry Helen Nygård saken sin til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tidligere eldste i Jehovas vitne, Rolf Furuli, bistår henne som prosessfullmektig.

Siden 2018 har Gry Helen Nygård vært ekskludert fra Jehovas vitner, etter at trossamfunnets interne domsutvalg konkluderte med at Nygård har begått «porneia», altså seksuell umoral. Selv har Nygård hevdet at hun ble utsatt for overgrep.

I mai ble det kjent at Høyesterett ikke kunne sette til side Jehovas vitners avgjørelse om å ekskludere Nygård. Nå anker Nygård saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Det bekrefter Nygård selv til Vårt Land.

Rolf Furuli har valgt å steppe inn som prosessfullmektig for henne. Furuli er tidligere mangeårig eldste i Jehovas vitner, men ble for to år siden ekskludert fra trossamfunnet, da han er sterkt kritisk til trossamfunnets toppledelse i New York.

Mener menneskerettigheter er brutt

– Jeg er helt utslitt og har vanskeligheter med å konsentrere meg. Furuli gjør en krevende jobb jeg ikke klarer å gjøre selv, sier Nygård.

Furuli er ingen jurist, og har heller ikke ført saker retten før, men påpeker at han har lang erfaring i å skrive og legge fram argumenter i saker. Han kjenner saken godt, og forteller at han vil hjelpe Nygård for å spare henne for utgifter.

Rolf Furuli

– Hvorfor anker dere saken til EMD?

– Vi anker saken fordi hun mener hennes menneskerettigheter er brutt, både hennes rett til å gi uttrykk for sin religion innenfor det trossamfunnet hun har valgt, men også retten til familie- og privatliv.

Nygård har ikke hatt kontakt med barna sine på tre og et halvt år, siden de fremdeles er medlem av Jehovas vitner og ikke kan ha kontakt med ekskluderte medlemmer. Selv ønsker Nygård å bli gjenopptatt som medlem i trossamfunnet.

– Jeg ønsker å få medhold så jeg kan legge dette bak meg, sier hun.

---

Dette er saken

  • I 2018 ble Gry Helen Nygård ekskludert fra Jehovas vitner.
  • Domsutvalget til Jehovas vitner, som tar avgjørelser om eksklusjon, hevder hun har begått «porneia», altså seksuell umoral.
  • Selv hevder Nygård at hun ble utsatt for overgrep.
  • I tillegg til at hun hevder det var overgrep, mener hun også at Jehovas vitner har gjort saksbehandlingsfeil.
  • Gry Nygård tapte saken i Follo tingrett, men vant i Borgarting lagmannsrett. Jehovas vitner anket deretter til Høyesterett, hvor de vant frem.

Kilde: Vårt Lands arkiver

---

– Saksbehandlingsfeil

Furuli har sendt Vårt Land en oppsummering av hovedankepunktene som de håper å få prøvd for menneskerettighetsdomstolen. Her argumenterer han for at ekskluderingen er i strid med Jehovas vitners egne regler.

– Vi mener Høyesterett gjorde en alvorlig saksbehandlingsfeil da de valgte å avvise eldsteboken, «Vær hyrder for Guds hjord», som et uttrykk for vitnenes regler for saksbehandling og bevisprøving, sier Furuli.

I skrivet viser han til følgende sitat fra voterende høyesterettsdommer: «Selv om den [Eldsteboken] også inneholder råd om saksbehandlingen, kan jeg ikke se at den gir uttrykk for regler av en slik karakter at domstolene kan foreta en prøving av om reglene er overholdt».

Furuli mener eldsteboken ikke bare inneholder råd, men «ufravikelige regler for saksbehandling og bevisprøving».

– Det finnes nesten ikke noe trossamfunn som har klarere regler enn det som står der.

Vi anker saken fordi hun mener hennes menneskerettigheter er brutt, både hennes rett til å gi uttrykk for sin religion innenfor det trossamfunnet hun har valgt, men også retten til familie- og privatliv

—  Rolf Furuli

Furuli påpeker at kravet for å dømme noen skyldig, ifølge eldsteboken, er at det må det være to øyenvitner eller en klar og utvetydig bekjennelse.

«Nygård har hele tiden bestemt benektet at hun er skyldig i seksuell umoral, og det var ingen øyenvitner», skriver han.

Når Høyesterett da ser bort fra eldstebokens regler om saksbehandling, har de tatt vekk selve grunnlaget for å prøve om Nygårds eksklusjon var riktig eller uriktig, mener Furuli.

«Dette har ført til at Nygårds rett etter artikkel 9 til å praktisere og gi uttrykk for sin tro innenfor den religion hun har valgt, og sammen med medtroende å forkynne for andre utenfor, er krenket», skriver han.

I 2018 ble Gry Helen Nygård ekskludert fra Jehovas vitner, som hun har tilhørt siden hun var 16 år gammel. Fra det øyeblikket utstøtelsen var et faktum, opphørte all kontakt med venner og familie i trossamfunnet.

Per Danielsen representerer Gry Helen Nygård i den pågående høyesterettssaken. 

Advokat René Stub-Christiansen som representerer Jehovas vitners menighet i Ski i den pågående rettssaken.

Mener EMK ikke gir rett til å bli medlem i et trossamfunn

Fabian Fond er kommunikasjonssjef i det skandinaviske hovedkontoret til Jehovas vitner, og sier seg enig med avgjørelsen fra Høyesterett, som blant annet slo fast at «religionsfriheten gir ikke noen rett til å bli medlem eller til å bli værende som medlem i et bestemt trossamfunn».

Fabian Fond er kommunikasjonssjef i det skandinaviske pressekontoret til Jehovas vitner.

I en mail til Vårt Land, skriver han: «Dette harmonerer med etablert rettspraksis ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolens Storkammer».

Høyesterett uttalte også at «det ikke [er] grunnlag for å konstatere at vedtaket bygde på et uriktig faktum».

Fond viser til professor Dag Øistein Endsjø, som tidligere uttalte følgende til Vårt Land angående avgjørelsen: «Høyesterett retter nå opp det jeg mener var en underlig avgjørelse fra lagmannsretten, og setter norsk praksis i samstemthet med gjeldende menneskerettigheter».

Fond skriver videre: «Eventuelle henvendelser som bestrider avgjørelsen truffet av høyesterett bør rettes til domstolen».

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion