Religion

Reagerer på lovforslag mot konverteringsterapi: – Totalitære trekk

KONVERTERINGSTERAPI: – Lovutkastet bør egentlig bare legges i skuffen, sier styreleder i Til Helhet om regjeringens nye forslag til forbud mot konverteringsterapi.

– Man griper langt inn i den private sfære, mener Ole Gramstad Jensen om regjeringens nye forslag til forbud mot konverteringsterapi.

Jensen er advokat og styreleder i det kristne nettverket Til Helhet og har skummet gjennom lovutkastet som ble presentert av likestillingsminister Anette Trettebergstuen torsdag formiddag. Forslaget, som skal ut på høring med frist til 10. oktober, leser Jensen slik:

– Dersom loven blir en realitet kommer den til å bli svært krevende å praktisere, både for påtalemyndigheten og domstolene, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Slik han ser det er gjerningsbeskrivelsen i lovutkastet «for uklar». Han tror derfor det blir vanskelig for pastorer og sjelesørgere å få grep om hva som faktisk er innenfor og beskyttet av ytrings- og religionsfriheten, og hva som fører til fengselsstraff.

Dernest legger han til:

– Men hvis vi skal fokusere på intensjonen så er dette lovutkastet på grensen til totalitarisme.

Ifølge Store Norske Leksikon er totalitarisme «en betegnelse på politiske systemer hvor myndighetene i prinsippet kontrollerer all aktivitet i samfunnet, selv den som foregår i familien.»

Fengselsstraff på inntil tre år

Jensen viser til at det i høringsnotatet kommer fram at selv de som fasiliterer samtalegrupper kan straffes.

– Det er utvilsomt totalitære trekk i en slik tilnærming. Man griper langt inn i den private sfære

Da Trettebergstuen møtte pressen på torsdag, presenterte hun lovforslaget slik:

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby, sa hun.

I lovforslaget heter det at at strafferammen for å utføre konverteringsterapi skal være bøter eller fengsel i inntil tre år og at strafferammen skal være seks år dersom handlingen har medført betydelig psykisk skade.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det også bli forbudt å markedsføre metoder som har mål om å endre, fornekte eller undertrykke folks seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Ole Gramstad Jensen mener at departementet med et markedsføringsforbud «fratar skeive selvbestemmelsesretten.»

– Departementet sier at skeive er så sarte at de rett og slett ikke kan ha full samtykkekompetanse. Staten må passe på dem, tolker han dem.

Dette er egentlig en krenkende nedvurdering av skeive personers evne til selv å ta gode valg, mener han.

– Lukker øynene

Jensen skrev i fjor et brev til statsministeren der han fremholdt at Trettebergstuen ikke burde behandle denne lovsaken.

– Vi fikk aldri noe svar. Når jeg leser høringsnotatet så bærer det preg av at man nærmest bevisst lukker øynene for motforestillinger, noe som gjerne er tilfelle når man ikke har nødvendig personlig distanse. Man har for eksempel ikke villet lese den forskningen som viser at «konverteringsterapi» reduserer selvmordsfare., hevder han.

Jensen er tydelig på hva han mener bør skje med lovforslaget fremover.

– Lovutkastet bør egentlig bare legges i skuffen. Men hvis Stortinget skal gå videre med dette bør man først innhente høyesteretts betenkning, skriver han, og viser til Grunnlovens paragraf 83:«Stortinget kan innhente Høyesteretts betenkning om juridiske emner.»

Ap/Sp-regjeringens høringsutkast kommer året etter Solberg-regjeringen sendte sitt ut på høring. Daværende kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja ville forby terapi med mål om å endre legning eller seksualitet rettet mot barn under 16 år. Han sa den gang at de hadde gått så langt som de kunne gå innenfor lovens grenser.–

– Det hadde de ikke, sa Trettebergstuen til Vårt Land etter pressekonferansen torsdag.

– Det var også det jeg kritiserte dem for å ikke ha gjort. Vi har gått grundig gjennom dette og brukt god tid på det siden oktober i fjor.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion