Nyheter

– Skam at denne grufulle praksisen har foregått i landet vårt

LOVGREP: Regjeringen ønsker å forby konverteringsterapi. – Det er ingenting i trosfriheten som sier at man skal få lov til å bevisst og metodisk påføre en annen person psykisk skade, sier Anette Trettebergstuen (Ap).

Regjeringen la torsdag fram forslag om forbud mot konverteringsterapi. Nå skal forslaget ut på høring med frist til 10. oktober.

– Dette er en dag jeg har gledet meg lenge til. I dag tar vi et stort, nytt og viktig skritt mot et friere og mer inkluderende Norge. Dette er et forbud som vil endre folks liv, og som vil forhindre at folk i fremtiden blir utsatt for overgrep, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Lovforbudet skal tas inn i straffeloven. Strafferammen for å utføre konverteringsterapi foreslås å være bøter eller fengsel i inntil tre år, mens strafferammen vil være seks år dersom handlingen har medført betydelig psykisk skade.

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby, sier Trettebergstuen og legger til:

– Det er en skam at denne grufulle praksisen har foregått i landet vårt.

Forbudt å reklamere

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det bli forbudt å markedsføre metoder som har mål om å endre, fornekte eller undertrykke folks seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

– Det bør være en selvfølge at et forbud mot konverteringsterapi også må innebære at aktører ikke skal kunne reklamere for dette. Det er en krenkelse i seg selv å få sånne henvendelser. Et markedsføringsforbud er en forutsetning for et effektivt forbud mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsministeren.

Et slikt brudd på markedsføringsforbudet vil føre til bøter eller fengselsstraffer på inntil seks måneder.

Anette Trettebergstuen presenterer et forslag til en paragraf 270 i straffeloven:

– Har ingenting med trosfrihet å gjøre

Ap/Sp-regjeringens høringsutkast kommer året etter Solberg-regjeringen sendte sitt ut på høring. Daværende kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja ville forby terapi med mål om å endre legning eller seksualitet rettet mot barn under 16 år. Han sa den gang at de hadde gått så langt som de kunne gå innenfor lovens grenser.

– Det hadde de ikke, sier Trettebergstuen til Vårt Land.

– Det var også det jeg kritiserte dem for å ikke ha gjort. Vi har gått grundig gjennom dette og brukt god tid på det siden oktober i fjor.

– Er du trygg på at dette lovforslaget ikke rammer trosfriheten?

– Det er ingenting i trosfriheten som sier at man skal få lov til å bevisst og metodisk påføre en annen person psykisk skade. Det har ingenting med trosfrihet å gjøre, sier Trettebergsstuen og legger til:

– Du skal få lov til å tro, mene og si det du vil om homofili eller samlivsformer, men hvis det går over i den type kriterier vi har listet opp skal det være forbudt.

– Vil det ikke bli vanskelig å sette grensene for når man bryter loven, for eksempel ved forbønn og sjelesorg?

– Nei, egentlig ikke. Som sagt har vi listet opp at det må være med hensikt og det må være metodisk, med det mål om å få en person til å endre sitt syn på seg selv, sin legning eller kjønnsidentitet. Hvis forbønnen eller sjelesorgen er ment med den hensikt, vil det være forbudt.

«Har brukt lang tid»

Venstres Grunde Almeland sier til Vårt Land at han «først og fremst er overrasket over at Trettebergstuen har brukt så langt tid på å gjøre omtrent ingenting»:

- Men tross alt er jeg glad for at vi nå snart skal få lovverket på plass.

Almeland peker på at Støre-regjeringen har brukt lang tid på behandle innspillene fra høringsrunden og presenterer lovforslaget som en helt ny lov.

– Det eneste nye er forbud mot markedsføring, noe Venstre støtter, men hvor det fortsatt er mye uavklart. Det kunne blitt tatt i en egen prosess som ikke hadde laget denne utsettelsen.

Almeland sender en hilsen til Ap-statsråden:

– Ny lov på høring betyr ny runde før forbud er på plass. Jeg er bekymret for at politisk ego kommer i veien for å få et forbud på plass raskt nok.

Kritiserte forrige regjering

Trettebergstuen var lenge før hun ble statsråd en besk kritiker av forrige regjerings innsats på feltet. Og hun har lenge lovet å gi Norge en strengere lov enn forslaget fra Solberg-regjeringen.

Trolig kan regjeringen vente seg flertall for forbudet mot konverteringsterapi. Ikke bare fra partier til venstre for regjeringen, men også på høyre kant i Stortinget.

I debatten etter Trettebergstuens likestillingspolitiske redegjørelse i midten av mai, kom representanter fra både Høyre, Frp og Venstre med tydelige ønsker om at et forbud nå må på plass.

Dette foreslo forgjengerne

Ap/Sp-regjeringens høringsutkast kommer året etter Solberg-regjeringen sendte sitt ut på høring. Daværende kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja ville forby terapi med mål om å endre legning eller seksualitet rettet mot barn under 16 år.

For aldersgruppen mellom 16 og 18 år ble det før høringsprosessen ikke konkludert.

Det ble ikke noe absolutt forbud for slik terapi mot voksne. Men det skulle bare være lovlig når det var gitt informert samtykke. Bønn, forbønn og sjelesorg ville bli rammet, dersom dette ble utført med et behandlingslignende preg og målet ville være å endre legning.

– Vi ba lovavdelingen i Justisdepartementet om å gi oss et handlingsrom for hvor langt det er mulig å gå i å forby konverteringsterapi. Dette handlingsrommet har vi benyttet fullt ut, sa Raja til Vårt Land i fjor sommer.

Varslet tidlig et reklame-forbud

Høringen om Rajas forslag var så vidt avsluttet da Støre-regjeringen overtok makten. I Hurdalsplattformen var løftet om forbud mot konverteringsterapi på plass.

På vei til ministerposten varslet Trettebergstuen at den da nye regjeringen ikke ville vente på en rapport om omfanget av slik terapi, men gå i gang med å skjerpe lovverket.

Og tidlig i januar viste Trettebergstuen noen av kortene. I VG lovet hun et strengere forbud enn forrige regjering. Blant annet ville hun ha på plass et forbud mot reklame for konverteringsterapi.

Snart tre år med forberedelser

Det er snart tre år siden de første innledende rundene om et konverterings-forbud. Senhøsten 2019 varslet daværende kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) fra Stortingets talerstol at det ville komme et lovforbud mot konverteringsterapi.

I tiden før hadde det vært intern strid mellom KrF og de andre partiene i den daværende Solberg-regjeringen om mulig lovverk. VGTVs serie om homoterapi - som ga sterke reaksjoner - bidro til å presse tematikken frem på den politiske agendaen.

KrF var mot lovgrep

Solberg-regjeringen bestemte seg for å utrede et forbud, uten at KrF sto bak prosessen. KrF hevdet at lovverket var godt nok allerede - og fryktet for sider ved religionsfriheten.

Det var først sommeren i fjor - få måneder før valget - at Solberg-regjeringen landet. 2. juli i fjor sendte kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja et forslag ut på høring.

Torsdag hade ikke KrF mulighet til å kommentere lovforslaget fra regjeringen.

---

Konverteringsterapi

  • Solberg-regjeringen ville forby terapi med mål om å endre legning eller seksualitet rettet mot barn under 16 år.
  • Støre-regjeringen ønsker å forby konverteringsterapi, og straffe dem som utfører dette med bøter og fengsel.

---

Les mer om mer disse temaene:

Geir Magne Staurland

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter