Religion

– Psykologene er blitt det nye presteskapet

PODKASTEN DOKKA: Religionstematikk er så å si fraværende på psykologistudier i Norge, men faget er i endring. Har psykologien overtatt fortolkningen av mennesket? spør Åste Dokka i en ny episode av podkasten «Dokka».

– Psykologistudenter lærer lite om tro på studiet. Bør de det? Vi mennesker prøver hele tiden å forstå livet vårt. Hva skjer når psykologien overtar religionens plass i dette? innleder Åste Dokka med i sin nye episode av podkasten «Dokka».

I studio sitter Silje Endresen Reme for å besvare spørsmålet. Hun er professor i psykologi ved Universitet i Oslo, og leder forskningsgruppen «The Mind Body Lab», som er opptatt av samspillet mellom hode, kropp og sjel.

– Det er et faktum at vi består av ånd, sjel og kropp. Den åndelige komponenten av sjelen har vært litt fraværende og ute av bildet lenge. Men den er en viktig del av mennesket, og ikke minst for dem vi skal hjelpe, sier hun.

Religion er så å si fraværende

Sammen med førsteamanuensis Lars Mandelkow, har Endresen Reme forsket på hva slags opplæring psykologistudenter får om religion og religiøsitet i Norge.

– Siden de skal kunne snakke med alle slags mennesker, burde de vel kunne litt om tro, eller hva? spør Dokka.

– Vi, som hjelpere, burde ha en bevissthet rundt det, og kunne adressere det. Men så er kanskje erfaringen litt motsatt. Det har vært en dimensjon som har vært neglisjert i psykologien generelt, sier Endresen Reme og viser til nasjonale undersøkelser hun har utført blant psykologistudentene i både 2005 og 2020.

Her kartla forskerne om religion blir dekket på psykologstudiet, og hva studentene selv mener om det. Funn fra forskningen tyder på at den religiøse dimensjonen er så å si fraværende.

– Det blir ikke dekket i det hele tatt, men majoriteten av studentene ønsker og mente det var en viktig del av psykologien og ville lære mer om det, sier Reme, som forteller at lite endret seg i den nye undersøkelsen fra 2020.

---

Podkasten Dokka

  • Teolog og Vårt Land-kommentator Åste Dokka er programleder, og inviterer en gjest til å «snakke lett om tunge ting»
  • Kommer ut annenhver mandag frem til sommeren, og igjen fra høsten
  • Hele katalogen finnes i de fleste podkast-strømmetjenester, som Spotify, Apple, Google og Acast

---

Psykologiens domene eser ut

Psykologifaget har vært i endring, forteller Reme, hvor dreiningen de siste årene har gått fra å være individfokusert til å forstå og anerkjenne individet i kontekst.

Dokka referer til tidligere debatter, med blant andre Ole Jacob Madsen, hvor den terapeutiske kulturen og psykologiens domene eser ut. Dokka illustrerer psykologene som «våre nye vismenn og -kvinner».

– Mennesket forsøker å forstå seg selv, og det har vi gjort i hundrevis av år gjennom en teologisk utforskning og et religiøst verdensbilde. I dag legger vi vekt på psykologi, selvhjelp eller selvutvikling. Hva vinner og mister vi ved en sånn type utvikling? spør Dokka.

– Ja, vi er det nye presteskapet på et vis. Før gikk man til kirken og presten, og fikk beskjed om hvordan å leve livet. I psykologien kan det bli for individfokusert, hvor vi hele tiden må jobbe med å forbedre oss selv. Denne bevissthet kan bli for mye, vedgår psykologen, som også svarer videre på spørsmålet.

Dokka tar diskusjonen videre.

– Det vi primært søker er forståelse av oss selv, utvikling av oss selv og ikke så mye mening, kanskje? At orienteringspunktene utenfor selvet blir svakere hvis svaret er å gå innover, sier Dokka.

Men hva skjer når teologien og psykologien har to ulike forklaringsmodeller overfor pasienten som sitter i rommet?

Samtalen mellom psykologen og teologen hører du videre i episoden «Har psykologien overtatt fortolkningen av mennesket?».


Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion