Religion

NLM-veteran Jon Kvalbein mener det var nødvendig å skifte generalsekretær

MISJONSSAMBANDET: Øyvind Åsland knytter til seg personer som følger ham, misliker alternative oppfatninger og gjør det vanskelig å føre en åpen meningsutveksling, skriver Jon Kvalbein i et innlegg i Dagen.

Jon Kvalbein har lang fartstid i Misjonssambandet, blant annet som tidligere mangeårig redaktør i tidsskriftet Fast Grunn og rektor ved Kvitsund Gymnas.

I et innlegg i Dagen skriver han at det var et «godt og nødvendig tiltak» å skifte generalsekretær i Misjonssambandet, og at han har forståelse for vedtaket som hovedstyret har gjort nå som Øyvind Åsland har sluttet.

Ønsker å ha styringen

Kvalbein skriver at han ikke hadde motforestillinger da Åsland ble ansatt som ny generalsekretær i 2010. Men måten han håndterte en sak under Misjonssambandets generalforsamling i 2015, reagerte Kvalbein på.

«Siden den gangen er jeg stadig blitt styrket i mitt syn på at Åsland ønsker å ha styringen, skriver Kvalbein.

Han utdyper:

«Han knytter til seg personer som følger ham, misliker alternative oppfatninger og gjør det vanskelig å føre en åpen meningsutveksling. De som støtter ham, vil oppleve ham som positiv og inkluderende. Men ikke få av dem som har gitt uttrykk for motforestillinger, føler seg tilsidesatt».

Ukultur

Kvalbein mener også at måten Endre Stene har blitt behandlet på, er et eksempel på ukultur, og viser til at Stene har blitt vist tillit som formann i generalforsamlingens valgkomité, og at han har hatt flere lederstillinger i NLM, som områdeleder, forsamlingsleder og kretsleder.

«Å anklage Stene for «kraftig karakterdrap på hele NLMs ledelse» er ikke saklig, skriver Kvalbein.

Kvalbein er kritisk til hvordan varslere generelt har blitt møtt i Misjonssambandet, og viser til at varslingsekspert Birthe Eriksen har vært kritisk til flere sider ved organisasjonens behandling av varsler, og også etterlyst mer omsorgsfull behandling av varslere, som er mennesker i en vanskelig situasjon.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion