Religion

HEF-lederen: – Jeg bærer mye stoler på menighetstaco

PODKASTEN ÅPENBART: De «ikke-troende» er tros- og livssynsgruppa som vokser raskest i Norge. Lederen i Human-Etisk Forbund takker Hans Nielsen Hauge og Martin Luther for kristendommens svekkede fotfeste.

– Hva skulle til for at du hadde blitt frelst?

Spørsmålet, til leder i Human-Etisk Forbund (HEF), Christian Lomsdalen, blir stilt i den nyeste episoden av podkasten Åpenbart fra Vårt Land.

Svaret får du først når du lytter til episoden, som i utgangspunktet handler om «de ikke-troende».

Flere undersøkelser de siste årene har vist at denne livssynsgruppa øker stadig. Hvem er de? Og tror de egentlig på noe?

Her kan du høre episoden:

Derfor taper kristendommen terreng

Medlemsandelen til Den norske kirke går jevnt nedover. Derimot har man kunnet se vekst i såkalte minoritetskirker. Fra 2017 til 2021 økte medlemmer i kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke med 9,3 prosent, ifølge SSB.

– Bildet er ganske brokete på mange måter, sier sosiologiprofessor Inger Furseth om statusen for tro- og ikke-tro i den norske befolkningen i dag.

Lomsdalen i HEF peker likevel på at gruppen som definerer seg som ikke-troende, og dem som identifiserer seg med et humanistisk livssyn, stadig er økende, og med større kraft. Internasjonale studier viser også hvordan kristendommen mister fotfeste i Vesten.

I dette landskapet peker sosiolog Inger Furseth på høyere utdanning, at vitenskapen og religionen ikke lenger er atskilt, urbanitet og kjønn som faktorer – og forklarer i episoden om «den stereotype ikke-religiøse».

Dessuten forteller hun at forskere i Storbritannia den siste tiden har vært opptatt av at kristendommen sjelden «går tapt» innad i en generasjon, men mistes i overleveringen mellom generasjonene.

---

Podkasten Åpenbart

  • Vårt Lands samtalepodkast, som «stiller spørsmål som ikke nødvendigvis har åpenbare svar».
  • Annenhver mandag inviterer religions- og featureredaktør Elise Kruse og journalist Ruth Einervoll Nilsen kloke personer til å reflektere rundt tematikk fra religionens, eksistensens, etikkens og åndelighetens verden.
  • Episodene kan høres på de fleste strømmetjenester for podkast, blant andre Apple, Spotify, Google og Acast.

---

Til kamp mot religionene og DNK?

At Human-Etisk Forbund ble stiftet for å være en kamporganisasjon, er en myte leder Lomsdalen vil til livs. Organisasjonen er først og fremst til som livssynssamfunn for humanister, mener han, i tillegg til å være samtidig seremonileverandør og talerør i offentligheten for de ikke-troendes saker.

HEF bryr seg lite med folks tro og religiøse praksis, understreker Lomsdalen. Organisasjonens pågående kamper handler om å betjene befolkningens menneskerettigheter, sier han.

– Det aller viktigste spørsmålet er: Hvorfor har vi samtalepartnere i fengsler, i sykehus, i forsvaret og ved studiesteder?

– Hovedgrunnen er at vi skal dekke opp de menneskerettslige behovene – altså de kravene som de innsatte, ansatte og som må være i disse institusjonene har – slik at de får dekket sine trosfrihetsrettigheter.

– Det krever at korpset reflekterer de perspektivene vi har i befolkningen. Hvis ikke har det ikke legitimitet. Forsvaret skal ikke eksistere for å gi stillinger til Den norske kirke.

I episoden deler HEF-Lomsdalen også en «funfact» fra eget liv:

– Jeg bærer mye stoler på menighetstaco. I podkasten til Dagen gjorde de et nummer ut av at jeg kvalifiserte til å være aktiv kristen, sier han.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet som journalist siden 2012, og har to bachelorgrader, i journalistikk og sammenliknende politikk, i tillegg til en mastergrad i menneskerettigheter med spesielt fokus på religionsfrihet.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion