Religion

– Jeg oppfatter at formannen forsøker å legge lokk på uenigheten

MISJONSSAMBANDET: Fredag ble det kjent at Misjonssambandets hovedstyre var delt i to da avtalen om Øyvind Åslands fratredelse ble inngått. Det til tross for at hovedstyreformann Raymond Bjuland har uttalt at «hovedstyret står bak avtalen».

– Jeg oppfatter at formannen forsøker å legge lokk på uenigheten som nå kommer fram, sier Øystein Frøysa, økonomileder i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Fredag ble det kjent at hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband var delt i to da avtalen om generalsekretær Øyvind Åslands fratredelse ble inngått. Det kommer fram i et innlegg signert tre hovedstyremedlemmer og én vararepresentant.

De reagerer på uttalelser fra hovedstyreformann Raymond Bjuland om avtalen. På spørsmål om det var dissens i hovedstyret, har Bjuland sagt til Vårt Land at «Hovedstyret står bak avtalen med generalsekretæren.»

«Dette kan oppfattes som om det var et enstemmig hovedstyre som støttet opp om denne avtalen, og at ingen tok dissens. Vi finner det derfor nødvendig å presisere at vi ikke kunne stille oss bak dette. Avtalen med en fratredelse 15. mai er en løsning som etter vår mening ikke er god.», skriver flere medlemmer i et innlegg i Vårt Land fredag.

Innlegget er signert hovedstyrets nestleder Håvard Måseide, styremedlemmene Robert Mulelid og Knut Espeland, samt fast møtende 1. vara Enok Thorsen. Hovedstyret har totalt åtte medlemmer.

Les tilsvar fra hovedstyreformann Raymond Bjuland her

Link-konferansen

Forsøker å legge lokk

– Som medlem av administrasjonen til hovedstyret, så er det ikke min oppgave og mene noe om uenigheter innad i hovedstyret. Men på et mer prinsipielt grunnlag synes jeg det er oppsiktsvekkende at det kan se ut som at hovedstyre, og i særlig grad formann Bjuland, har forsøkt å legge lokk på uenigheten innad i en så ekstrem viktig sak som dette er, sier Øystein Frøysa.

Han har tidligere kritisert styrets behandling av Åsland og måten fratredelsen har skjedd på. Nå reagerer han på det som kommer fram.

– Formannen har snakket mye om viktigheten av åpenhet og transparens. Men når man da til stadighet viser til den taushetsbelagte avtalen, og sier noe som fører til at mindretallet i saken må gå ut på denne måten i ettertid, da blir dette med åpenhet og transparens lite troverdig, sier Frøysa.

Han forteller at formannen har gjentatt internt og utad at de har en omforent avtale med Åsland.

– Nå kan det se ut som at den ikke var så omforent likevel.

Jeg synes det er oppsiktsvekkende at det kan se ut som at hovedstyre, og i særlig grad formann Bjuland, har forsøkt å legge lokk på uenigheten innad i en så ekstrem viktig sak som dette er.

—  Øystein Frøysa, økonomileder i Misjonssambandet

– Uheldig

– Jeg har forståelse for at det kan være ønskelig å framstå enige i en så brutal sak som dette har vært. Men det ser lite elegant ut. Man har de siste dagene snakket om at man kom dit etter en lang prosess i hovedstyret. Da ser det uheldig ut at det ikke ble en løsning som oppleves samlende, sier Frøysa videre.

Nyheten om Åslands fratredelse har vakt sterke reaksjoner og fått kritikk, blant annet fra en rekke profiler i Misjonssambandets administrasjon. Flere har ment at Åsland burde bli sittende fram til sommerens generalforsamling, og at avgangen var «uverdig».

Torsdag ble det kjent at Birger Helland tiltrer som fungerende generalsekretær 15. mai, samme dag som Åsland går av.

Styremedlemmene Håvard Måseide, Thor Fremmegård og Knut Espeland ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i innlegget. De øvrige hovedstyremedlemmene har ennå ikke besvart Vårt Lands henvendelser.


Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion