Religion

NMS har fått medlemskap i KA

NMS: Det Norske Misjonsselskap ser det som et pluss i arbeidet med misjon og bistand i Den norske kirke å være med i arbeidsgiverorganisasjonen KA. Nå er medlemskapet godkjent.

Helge Gaard ble valg til ny leder av landsstyret i Norsk Misjonsselskap (NMS) på generalforsamlingen til NMS i Stavanger

– Vi hører naturlig hjemme i KA, sier generalsekretær Helge S. Gaard i Misjonsselskapet (NMS) som har meldt overgang fra handelsorganisasjonen Virke.

Han begrunner søknaden om KA-medlemskap slik:

– NMS er en misjonsorganisasjon med stor internasjonal virksomhet. Samtidig er vi en del av kirkelig sektor i utvidet forstand. Mye av vårt arbeid for å skape misjonsengasjement, innsamlingsarbeid og åpne opp for et gjensidig verdensvidt fellesskap, er inn mot menigheter i Den norske kirke, sier han.

Også administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs, mener det gir mening at NMS knytter seg til dem.

– NMS har en lang og stolt historie og er en stor frivillig organisasjon, forankret i og med bred kontaktflate inn mot Den norske kirke. Vi tenker at de har en helt naturlig plass hos oss, sier hun.

KA vokser

KAs medlemsmasse er dominert av menigheter i Den norske kirke (DNK) og ulike organer i kirkesamfunnet, men organisasjonen har også medlemmer fra det mangfoldige kristne organisasjonslandskapet.

Med opptaket av NMS, som denne uka fikk sin søknad om medlemskap godtatt av KA-styret, har KA nå 14 medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke.

KA har hatt en viss vekst i denne sektoren, og i fjor ble Kirkens SOS og Kirkelig gravferdshjelp en del av KA-fellesskapet. Med NMS i rekkene er Norges eldste misjonsorganisasjon, stiftet i 1842, kommet med. NMS har til sammen 160 fast ansatte og blir størst blant KA-medlemmene som ikke er en del av Den norske kirkes formelle struktur.

Vil styrke sektoren

– Er det en ambisjon dere har, å bli store?

– Det er en ambisjon å styrke tros- og livssynssektoren. Sammen med diakonale og kristne organisasjoner har Den norske kirke et viktig samfunnsoppdrag, og vi i KA tilbyr en arena der kirken og organisasjonene kan møtes for å jobbe med å øke gjennomslaget sitt i samfunnet, sier Marit Brandt Lågøyr som er avdelingsdirektør for sektorpolitikk og styring i KA.

– KA er den eneste hovedorganisasjonen i Norge med spisskompetanse på kirke, tro og livssyn. Vi vil gjerne samle de aktørene som er likeartede og har mye til felles og også utvide dette fellesskapet. Dette er viktig for kirken og organisasjonene selv, men også for samfunnet og folk flest. Og så tror vi at dess flere som blir medlemmer hos oss, dess mer attraktivt blir dette fellesskapet også for andre, sier hun til Kristelig Pressekontor.

Brandt Lågøyr registrerer at det er stor interesse for mer samarbeid og samhandling mellom Den norske kirke og organisasjonene, ikke minst i disse tider der mange arbeider med å hjelpe flyktninger fra Ukraina.

Virke-medlem

NMS har frem til nå vært medlem av Virke som er en sammenslutning av aktører i handels- og tjenestenæringen med over 24.000 virksomheter som medlemmer.

Nå kommer NMS inn i en langt mindre sammenheng, men generalsekretær Gaard mener det likevel er en fordel at NMS bytter tilknytning. NMS ser det som bedre for dem å få tilgang til attraktive møteplasser der de kan samvirke med andre kristne virksomheter.

– I tillegg kommer den kompetansen de har på problemstillinger og rammevilkår som er særegne for vår type virksomhet, sier Gaard.

NMS legger også vekt på at organisasjonen tradisjonelt har hatt et tett forhold til Den norske kirke, og det understrekes at dette forholdet er viktig for NMS. En stor andel av organisasjonens støttespillere er aktive i kirkens menigheter, og mer enn 500 lokalmenigheter har en avtale med NMS om å støtte deres misjonsarbeid.

Kristelig Pressekontor

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion