Religion

Nygårds advokat : – Høyesterett tillater religiøse særdomstoler

JEHOVAS VITNER: Per Danielsen, som representerer det ekskluderte medlemmet Gry Nygård, sier de vurderer å anke onsdagens høyesterettsavgjørelse til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. «Sharia-lignende domstoler skal vi ikke ha», skriver han i en e-post.

Onsdag tapte det ekskluderte Jehovas vitne-medlemmet Gry Nygård i Høyesterett, da retten avgjorde at eksklusjonsvedtaket mot henne var lovlig. I avgjørelsen har retten kommet fram til at et religiøst begrunnet vedtak ikke kan settes til side av domstolene, selv om grunnlaget kan være sterkt urimelig.

Nygårds advokat, Per Danielsen, og den tidlige eldstebroren i Jehovas vitner Rolf Furuli er kritiske til dommen. Religionsviter Dag Øistein Endsjø mener derimot at dommen ikke er overraskende.

Vurderer anke

I forkant av rettssaken krevde Jehovas vitner at saken skulle avvises, men Høyesterett kom fram til at eksklusjonsvedtaket ikke var fullstendig unndratt domstolsprøving. I en e-post til Vårt Land betegner Nygårds advokat Per Danielsen dette som en seier:

«Dommen er historisk fordi Høyesterett for første gang har behandlet en religiøs sak i realiteten og ikke avvist den. Det er en viktig seier», skriver han.

Samtidig mener advokaten at Høyesterett er for forsiktige, og at prøvingen ikke går hardt nok til verks.

«Det bygges på hva Jehovas vitner selv har funnet frem til, basert på religiøse vurderinger. På dette punkt er vi meget kritiske og synes vurderingen smaker av at Høyesterett tillater innført religiøse særdomstoler i Norge. Sharia-lignende domstoler skal vi ikke ha. Sannheten skal være sannhet. En religiøs definisjon av sannhet må ikke kunne aksepteres».

I 2018 ble Gry Helen Nygård ekskludert fra Jehovas vitner, som hun har tilhørt siden hun var 16 år gammel. Fra det øyeblikket utstøtelsen var et faktum, opphørte all kontakt med venner og familie i trossamfunnet.

Per Danielsen representerer Gry Helen Nygård i den pågående høyesterettssaken. 

Advokat René Stub-Christiansen som representerer Jehovas vitners menighet i Ski i den pågående rettssaken.

Danielsen skriver videre at Nygård uansett er et offer for en behandling som utvilsomt har fått alvorlige følger for henne, slik det også kommer fram av Høyesteretts avgjørelse.

«Vår øverste domstol har ikke villet ta direkte stilling til muligheten for konflikt med andre menneskerettigheter. I dommen beskyttes bare religionsfriheten sterkt. Vi vil derfor vurdere å bringe saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som beskytter privatliv, integritet og personvern. Konflikten med andre menneskerettigheter står igjen å prøve», skriver han avslutningsvis.

– Retter opp underlig avgjørelse

Religionsviter Dag Øistein Endsjø ved Universitetet i Oslo, har fulgt saken til Nygård forløpende gjennom rettsinstansene.

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han tror ikke anken vil vinne frem i Borgarting lagmannsrett.

– Var dette overraskende?

– Dette er i tråd med det jeg har sagt og trodd hele tiden. Dette dreier seg om det menneskerettslige prinsippet om at et trossamfunn selv har frihet til selv å bestemme hvem som kan være medlemmer eller ikke, sier han.

– Hva sier denne avgjørelsen om religionsfrihetens stand i Norge?

– Slik sett er dette er en viktig avgjørelse. Høyesterett retter nå opp det jeg mener var en underlig avgjørelse fra lagmannsretten, og setter norsk praksis i samstemthet med gjeldende menneskerettigheter.

Dette er ingen en lett sak, påpeker Endsjø, og erkjenner at det er en personlig trist sak for Nygård som ønsker å komme tilbake til trossamfunnet.

– Menneskerettigheter er en juridisk størrelse som ikke tar hensyn til hva som er godt og hyggelig i enhver kontekst, men ivaretar noen viktige prinsipper.

---

Dette er saken

  • I 2018 ble Gry Helen Nygård ekskludert fra Jehovas vitner.
  • Domsutvalget til Jehovas vitner, som tar avgjørelser om eksklusjon, hevder hun har begått porneia, altså seksuell umoral.
  • Selv sier Nygård at hun ble utsatt for overgrep.
  • Samtidig mener Nygård at Jehovas vitner har gjort saksbehandlingsfeil.
  • Nygård tapte først saken i Follo tingrett, men vant i Borgarting lagmannsrett. Jehovas vitner anket deretter til Høyesterett.
  • Kilde: Vårt Lands arkiver.

---

Dårlige sjanser i EMD

Religionsviteren mener denne avgjørelsen speiler det samme generelle menneskerettslige prinsippet som beskytter trossamfunn står fritt til å forskjellsbehandle innad, for eksempel på grunnlag av seksuell orientering, kjønn eller hudfarge. De har likevel ikke rett til å kreve at dette får konsekvenser for samfunnet generelt, understreker han.

– Man kan altså ikke gå inn og regulere innad i et trossamfunn, så lenge det ikke handler om generelle forbrytelser som seksuelle overgrep, vold, tvang og så videre, sier Endsjø.

– Hvis det ekskluderte medlemmet skulle tatt saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, hva tror du om sjansene der?

– Hun taper. Jehovas vitner vinner den saken, konkluderer han.

Mener dommen begrenser medlemmenes religionsfrihet

Rolf Furuli var tidligere en sentral figur i Jehovas vitner i nesten 60 år, og har blant annet vært eldstebror i organisasjonen. I 2020 ble han imidlertid ekskludert fra trossamfunnet etter å ha skrevet boka My beloved religion – and the Governing Body. I boka uttrykker Furuli dyp skepsis til trossamfunnets toppledelse i New York – særlig deler av deres forståelse av eksklusjon.

Rolf Furuli

Tidligere har han også sendt brev til Barne- og familiedepartementet, hvor han hevder at Jehovas vitner bevisst villeder norske myndigheter om hvordan eksklusjonsprosesser foregår.

Til Vårt Land forteller Furuli at han er dypt skuffa over Høyesteretts avgjørelse, og uttrykker sympati med Nygård.

– Med forbehold om at jeg ikke har fått lest avgjørelsen, så ser det ut som om Høyesterett mener Jehovas vitner kan gjør hva som helst mot sine medlemmer, uten å kunne holdes ansvarlig for det.

I avgjørelsen kommer det fram at domstolen ikke har anledning til å overprøve en religiøst begrunnet eksklusjon, med henvisning til at dette strider med tros- og religionsfriheten. Furuli mener at kjennelsen tvert imot begrenser, og ikke forsvarer, religionsfriheten:

– Religionsfriheten går begge veier, og er en rettighet for medlemmene også, ikke bare religiøse organisasjoner. Hvis organisasjonene kan gjøre hva de vil uten å holdes til ansvar, så fratar man jo medlemmene religionsfriheten sin.


HØR VÅRT LANDS PODKAST:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion