Religion

Moskva-tilknyttede ortodokse kirker kan bli forbudt i Ukraina: – Vanskelig å tro at det skjer

UKRAINA: Et lovforslag som forbyr russiske kirker i Ukraina skal til behandling i det ukrainske parlamentet. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det kunne øke spenningene mellom de ortodokse kirkene i landet, frykter fader Kliment i den russisk-ortodokse kirken i Norge.

– For meg er det vanskelig å tro at de ukrainske parlamentarikere går med på et slik forslag, et forslag som potensielt kan øke både mellomkirkelige spenninger og bidra til spredning av hat og vold i det ukrainske samfunnet, sier fader Kliment, sogneprest i Hellige Olga menighet i Oslo.

Sogneprestens russisk-ortodokse menighet er tilknyttet Moskvapatriarkatet, hvor deres overhode, patriark Kirill, har møtt motstand – også fra sine egne – for ikke å ta avstand fra Russlands krigføring mot Ukraina. Fader Kliment er blant dem som har etterlyst klar tale fra patriarken.

I Ukraina kan aktiviteten til ortodokse kirker med Moskva-tilknytning bli forbudt. Et lovforslag som nylig har kommet på bordet til det ukrainske parlamentet, innebærer blant annet at alle eiendommer som eies eller brukes av ortodokse kirker i Ukraina med link til Moskva, skal «nasjonaliseres», det vil si bli statens eiendom. I lovforslaget er flere aktuelle bygninger er navngitt. Dersom forslaget klubbes gjennom, skal «nasjonaliseringen» skje etter bare 48 timer.

Bakteppet for forslaget er kirkens angivelige støtte til den pågående russiske invasjonen. Det er fortsatt uvisst når saken skal til avstemming.

Saken er blant annet omtalt av svenske Dagen og Filter Nyheter.

– Radikalt lovforslag

I Ukraina er de ortodokse splittet i flere kirkesamfunn, og lenge har forholdet mellom Ukrainas ortodokse kirke og den ukrainske kirke under Moskvapatriarkatet vært anspent. (Se faktaboks.) Til tross for interne uenigheter har sistnevnte likevel vært tydelig i sin fordømmelse av krigen, mener Fader Kliment. Han klarer derfor ikke å se hva som kan rettferdiggjøre lovforslaget som det ukrainske parlamentet skal ta stilling til.

– Allerede første dagen av krigen ble den fordømt av Metropolitt Onufriy, lederen i den ukrainske ortodokse kirken. Jeg kan ikke se at man kan gjøre det i krassere ordelag enn hva han gjorde, sier Kliment.

Også Vebjørn Horsfjord stiller seg undrende til lovforslaget. Han er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet, og har daglig fulgt med på nettsiden til den ukrainske ortodokse kirke av Moskva-patriarkatet etter at Russland startet krigføringen mot Ukraina.

– Lovforslaget er radikalt og vil være dramatisk hvis det gjennomføres, sier han.

Rent menneskerettslig synes han det er «svært problematisk» dersom den Moskva-orienterte kirken i Ukraina forbys.

– Det reiser store spørsmål om trosfrihet, sier han.

Allerede første dagen av krigen ble den fordømt av Metropolitan Onufriy, lederen i den ukrainske ortodokse kirken. Jeg kan ikke se at man kan gjøre det i krassere ordelag enn hva han gjorde

—  Fader Kliment, sogneprest i Hellige Olga menighet i Oslo

---

Den ortodokse splittelsen i Ukraina

  • De fleste troende i Ukraina er medlemmer av den ortodokse kirke.
  • Det har inntil nylig vært tre ulike ukrainske kirker: Én ukrainsk under Moskva-patriarkatet, én som brøt ut i 1992 og opprettet Den ukrainsk-ortodokse kirke-Kiev-patriarkatet og en liten autokefal (selvstyrt) kirke.
  • Bare kirken under Moskva-patriarkatet har vært anerkjent av andre ortodokse kirker.
  • I desember 2018 slo de to kirkene som ikke lå under Moskva-patriarkatet seg sammen.
  • I januar 2019 utstedte patriarken i Konstantinopel en såkalt tomos (erklæring) som anerkjente denne kirken som autokefal kirke i Ukraina, med navnet Ukrainas ortodokse kirke.

Kilde: Snl.no

---

?

Overrasket over forslaget

På den ene siden kan han forstå at lovforslaget er blitt fremmet, og viser til at motviljen mot alt russisk av åpenbare grunner er svært sterk i store deler av Ukraina. De skarpe motsetningene mellom de ortodokse kirkene i Ukraina utgjør den historiske foranledningen for forslaget, påpeker han.

– Samtidig må jeg innrømme at jeg ble overrasket over forslaget, sier han, og viser til de samme observasjonene som Fader Kliment har gjort:

– Utad har den Moskva-orienterte kirke i Ukraina uttrykt støtte til den ukrainske motstandskampen. Deres leder Metropolitt Onufriy har dessuten eksplisitt sagt at han ber for de ukrainske soldatene, samler inn penger og materiell til dem.

– Enormt nederlag

Til tross for krigen er mange kirkeledere i Ukraina fortsatt lojale mot Moskva, er Horsfjords inntrykk. Den siste tiden har imidlertid hundrevis av ortodokse kirker med Moskva-tilknytning meldt sin overgang – eller har startet prosesser – for å bli en del av den Kyiv-baserte kirken, melder Fox News.

– Hvordan vil et lovforbud mot Moskva-tilknyttede kirker i Ukraina påvirke denne utviklingen?

– Om forbudet fører til at flere vil melde overgang, eller om det tvert imot vil gjøre at noen kirkeledere blir mer innbitte i strukturen som allerede finnes, er vanskelig å forutse, sier Horsfjord.

For Den russisk-ortodokse kirke med patriark Kirill i spissen, vil det være et enormt nederlag dersom forslaget fører til at den Moskva-orienterte kirken i Ukraina blir enda mer svekket, tror professoren.

– Den russisk-ortodokse kirke fremstiller jo hele det russiske angrepet på Ukraina som en nødvendighet for nettopp å holde den ukrainske kirke sammen med den russisk-ortodokse, påpeker han.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion