Religion

Stort skritt nærmere inkludering av kvinner på toppen i NLM

Det ekstraordinære rådsmøtet i Norsk Luthersk Misjonssamband anbefaler en ny struktur hvor kvinner skal få plass i sentralstyret.

Fredagens ekstraordinære møte i Norsk Luthersk Misjonssambands rådsmøte brakte misjonsorganisasjonen et stort skritt nærmere inkludering av kvinner på høyeste ledernivå:

Etter et nær sju timer langt møte, stemte et flertall av rådsmøtet for å støtte et forslag til nye grunnregler for organisasjonen, som vil gi kvinner plass i et nyopprettet sentralstyre.

Skiller ansvaret i to

De justerte grunnreglene vil altså erstatte dagens hovedstyre, hvor kun menn i dag har mulighet for å bli valgt inn, med et sentralstyre hvor begge kjønn er representert. Samtidig skal et nyopprettet nasjonalt tilsynsråd få et særskilt hyrde- og læreansvar i organisasjonen, sammen med et rådsmøte som skal møtes årlig.

Med en slik løsning kan misjonsorganisasjonen åpne for at kvinner kan være med å ta avgjørelser som handler om driften av organisasjonen, men uten å endre sin tradisjonelle oppfatning av at spørsmål som omfatter lære- og hyrdeansvar er noe som tilfaller menn.

– Jeg tror det vil kunne skape en tydeliggjøring av tjenestedelingsprinsippet i organisasjonen, sa Sunniva Fuglestveit til Vårt Land i forkant av møtet.

– Til grunn for tjenstedelingsprinsippet ligger en tanke om at hyrdeansvaret tilhører mannen. Å ta på alvor og skille ut de oppgavene som ikke er en del av dette ansvaret, legitimerer prinsippet i større grad slik at det ikke utvides og omfavner alle mulige beslutninger, sa Fuglestveit, som også jobber som markeds- og informasjonskonsulent ved NLM- skolen Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Tidligst i 2025

Dette er vedtaket som rådsmøtet vedtok med 31 mot 23 stemmer:

«Rådsmøtet takker hovedstyret for fremlagte forslag til justerte grunnregler. Rådsmøtet støtter hovedlinjene i de foreslåtte struktur- og grunnregelendringene og ber hovedstyret om å jobbe videre i lys av innspill og råd fra samtalen i rådsmøtet. Rådsmøtet anbefaler at det legges frem et oppdatert og kvalitetssikret forslag til nye grunnregler – inkludert en implementeringsplan – på kommende generalforsamling».

Selve endringen av grunnreglene kan bare skje ved 2/3 flertall på generalforsamlingen, og et eventuelt nytt sentralstyre vil først velges i 2025.

Lærespørsmål, eller ikke?

Ifølge en nyhetssak som er publisert på NLMs egne nettsider, ble det på møtet brukt mye tid på å avklare om spørsmålet de skulle ta stilling til var av «læremessig karakter». I så fall måtte et forslag om regelendring få støtte fra minst 2/3 av medlemmene i rådsmøtet, for å kunne bli fremmet for generalforsamlingen. 23 av 52 – altså et mindretall – stemte for at spørsmålet var av læremessig karakter.Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion