Religion

Frp om Kirkerådets oljevedtak: – Lite gjennomtenkt symbolpolitikk

INVESTERINGER: Den norske kirkes vedtak om å trekke investeringer ut av olje, fremstår som naiv symbolpolitikk, mener Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland. – Faller på sin egen urimelighet, sier nestleder i Kirkerådet, Karin-Elin Berg.

På kirkerådsmøtet fredag vedtok Den norske kirke å «fortsette en gradvis utfasing av investeringer i fossil energi med mål om en fossilfri portefølje innen 2023, og senest innen utgangen av 2024».

Dette fremstår som en veldig naiv og lite gjennomtenkt symbolpolitikk fra Den norske kirke, sier Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland.

Han mener at et vedtak som pålegger Den norske kirke å gå ut av selskaper som jobber med olje og gass oppnår lite annet enn å straffe de samme selskapene som også jobber hardt for å utvikle fornybar energi.

– Jeg tviler på at dette er hensikten deres, men resultatene av dette vedtaket i praksis symboliserer feilslutningen med enkle og symboltunge løsninger i klimapolitikken, sier Halleland.

Oljesektor i omstilling

Flere oljeselskaper har etter hvert begynt å investere store penger i fornybar energi. I 2021 kunngjorde Equinor at de skal investere nær 200 milliarder kroner i fornybar energi i femårsperioden 2021–2026.

Målet til Equinor er å øke antallet lavkarboninvesteringer fra rundt 4 prosent i 2020 til over 50 prosent i 2030.

– Dette er kun mulig fordi det samme selskapet har nødvendig lønnsomhet fra olje og gass. Det samme kan sies om en rekke andre selskaper som DNK nå vil trekke seg ut av, sier Halleland.

Buchan, Skottland 20170822. 
Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm vindmølleanlegg  utenfor England
Foto: Jan Arne Vold / Equinor / NTB

Unntak

Det kan gjøres unntak for selskaper som befinner seg i en «overgangsfase til fornybar energi som reelt beveger seg i riktig retning.», heter det i Den norske kirkes nye retningslinjer for kapitalforvaltning.

Jan Rune Fagermoen, avdelingsdirektør i Kirkerådet, forteller at intensjonen bak formuleringen er at Den norsk kirke ikke øyeblikkelig må ekskludere selskaper som er fossilt investert, men fortsatt være investert i selskaper som har en konkret plan for hvordan og når selskapet skal helt ut av fossil energi. Selskapene må være helt ute av fossil energi innen 2024, dersom Den norske kirke fortsatt skal kunne være investert i selskapet.

Det betyr at selskaper som Equinor og Aker BP, som Den norske kirke har investert penger igjennom fond (se faktaboks), trolig vil utelukkes slik situasjonen er i dag.

– Følger opp ord med handling

Nestleder i Kirkerådet Karin-Elin Berg, mener kritikken fra Frp faller på sin egen urimelighet.

– Klimakrisen krever handling, og kirken følger opp ord med handling. Jeg tror folk er lei av mye prat uten at det skjer nok i klimasaken, sier hun.

Hun understreker at det ikke vil være nok for selskaper som omstiller seg fra fossil til fornybar energi.

– De skal ha et uttalt mål om å bli helt fossilfrie. Selskap som har dette, gjør vi et unntak for, fordi vi ikke vil «straffe» selskaper som jobber hardt for å nå målet om å bli helt fossilfrie, sier Berg.

---

Den norske kirkes investeringer

  • Aksjefondene med fossile investeringer er:
  • Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Restricted og Nordea Norge Pluss. I 2021 var omtrent henholdsvis 1,6 og 1,5 millioner kroner i olje- og gassaksjer i de to fondene.
  • Fondene skal ikke investere i selskaper som driver med masseødeleggelsesvåpen, alvorlig miljøforurensning, brudd på FNs og ILOs konvensjoner om menneskerettigheter.
  • Investeringer i fossil energi var den gang ikke i mandatet. Nå er målet om å være fossilfrie i 2023 – med siste frist i 2024.

---

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion