Religion

Den norske kirke skal ut av olje innen 2024

INVESTERINGER: Kirkerådet har vedtatt at Den norske kirke skal flytte sine investeringer ut av fossil energi.

På kirkerådsmøtet i dag vedtok Den norske kirke å «fortsette en gradvis utfasing av investeringer i fossil energi med mål om en fossilfri portefølje innen 2023, og senest innen utgangen av 2024.»

Samtidig skriver de at det kan gjøres unntak for selskaper som befinner seg i en «overgangsfase til fornybar energi som reelt beveger seg i riktig retning.».

---

DNKs investeringer

  • Aksjefondene med fossile investeringer er:
  • Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Restricted og Nordea Norge Pluss. I 2021 var omtrent henholdsvis 1,6 og 1,5 millioner kroner i olje- og gassaksjer i de to fondene.
  • Fondene skal ikke investere i selskaper som driver med masseødeleggelsesvåpen, alvorlig miljøforurensing, brudd på FNs og ILOs konvensjoner om menneskerettigheter.
  • Investeringer i fossil energi var den gang ikke i mandatet. Nå er målet om å være fossilfrie i 2023 – med siste frist i 2024.

---

Investert i oljeselskaper

En gjennomgang Vårt Land gjorde av Den norske kirkes fondsinvesteringer i 2021 viste at kirken hadde 3 millioner kroner investert i fossil energi på dette tidspunktet.

– I lys av det Den norske kirke selv har sagt, bør kirken helt klart unngå fossile investeringer, sa prest Sindre Skeie da.

Beløpet er sannsynligvis noe høyere enn 3 millioner i dag, gitt en langt høyere oljepris som følge av høy energietterspørsel i Europa og Russlands invasjon av Ukraina.

Pengene sto gjennom fond i Aker BP, Equinor, Subsea 7, Aker, og Northern Rig Holding. Totalt har Den norske kirke 264 millioner kroner investert i forskjellige fond.

Den norske kirke har vedtatt en rekke uttalelser om fossil energi og klima, senest en resolusjon om stans i oljeleting på Kirkemøtet i fjor.


Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion