Religion

Gravferdsskikk avkriminalisert – står klare til å åpne den første urneveggen

GRAVER: De siste 25 årene har urnevegger vært forbudt i Norge, men i fjor kom lovendringen som åpnet for skikken. Nå har loven tredd i kraft, og på Notodden står de klare til å være først ute.

Forrige uke vedtok Notodden kirkelige fellesråd nye gravplassvedtekter, som siden ble godkjent av statsforvalteren, melder Dagen.

Urnevegger har vært forbudt i Norge siden 1997, men i 2021 ble gravplassloven endret, fortalte Vårt Land i fjor. Da ble det åpnet for gravlegging i urnevegger, men lovendringen tredde i kraft først fra 1. januar 2022.

– Akkurat nå handler det mye om praktiske detaljer, sier kirkeverge Håvard J. Russnes til Dagen.

Håper flere vil velge alternativt

I september fortalte Russnes at mange allerede hadde vist interesse for urneveggen.

– To urner venter allerede på å bli plassert her, og seks andre familier har sagt at de ønsker plassering i urneveggen når den tid kommer, sa Russnes til Vårt Land.

Kirkevergen viste til at en rekke gravsteder vil bli for små, dersom ikke flere velger alternativ til kistegravlegging.

– Et flertall velger fortsatt kiste, men jeg tror at slik vi nå tilrettelegger for andre løsninger, så vil en økende andel velge kremasjon og urneløsninger, sa Russnes.

Vanlig med kolumbarium

I det sørlige Europa og i blant annet Sør-Amerika, er det vanlig med slike vegger, men ikke i Norge. I en urnevegg (kolumbarium) plasseres urnen til personer som har valgt kremering, i nisjer i en murvegg. I Notodden er det plass til fire urner i hver nisje.

Utenpå nisjene står avdødes navn, fødselsdato og dødsdato, slik som på vanlige gravsteiner. Behov for stell av gravplassen faller bort, og en slik plassering blir mindre plasskrevende enn en vanlig begravelse i jorden.

Russnes har jobbet med gravplassforvaltning i 25 år og møtt sørgende med ulike behov når det nærmer seg tid for å sette ned urnen.

– Noen vil bære den til graven, senke den selv eller sitte alene i kapellet med urnen framfor seg. Min erfaring er at folk har ulikt forhold til døden og til det å sørge over sine døde. Derfor tror jeg også at vi trenger et mangfold av tilbud. Kanskje kan det lette sorgen når en kan gå til urneveggen og vite at her hviler den en var glad i. Mange opplever det som tungt å se kisten eller urnen bli senket i jorda, sa Russnes i september i fjor.

Hans-Olav Rise

Hans-Olav Rise

Hans-Olav er vaktsjef i Vårt Land, og har i fleire år vore frontsjef med ansvar for digital publisering.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion