Religion

Lunken mottakelse for Darwin-alternativ i Norge – nå prøver stiftelse seg på Afrika

«INTELLIGENT DESIGN»: Tidligere skipsreder Einar Johan Rasmussen har bidratt med ti millioner kroner i grunnkapital til ny stiftelse som skal spre sitt alternativ til Darwins evolusjonsteori i afrikanske land.

– Mottagelsen i Norge har vært temmelig lunken, så vi tenkte at vi også skulle prøve Afrika sør for Sahara. Der er det mye mer åpenhet rundt disse tankene, sier Einar Johan Rasmussen til Kapital.

Den tidligere skipsrederen og milliardæren har bladd opp ti millioner kroner og opprettet den nye stiftelsen BioCosmos Africa. Med den vil han utfordre det han omtaler som «darwinisme» og spre informasjon om såkalt «intelligent design» i afrikanske land.

«Intelligent desigņ» er teorien om at verden er satt sammen med et formål, og ikke gjennom evolusjon, slik Charles Darwin hevder i sin evolusjonsteori. Teorien sier at naturen er så finstemt at verden ikke kan ha blitt til gjennom tilfeldige mutasjoner, men derimot må være et resultat av ingeniørkunst.

Rasmussen har klare tanker om hvem «ingeniøren» er.

– Jeg ønsker at mennesker skal forstå at det er en skaper som står bak universet, sier Rasmussen til Kapital om hvorfor han har investert penger i stiftelsen.

Han utdyper:

– Jeg har ingen tro på at skaperverket kun skyldes tilfeldigheter. Det er to muligheter: Den ene er at alt skyldes tilfeldigheter, og det andre er at det står en intelligens bak. Jeg mener at det står en skaper bak, ikke minst på grunn av universets fininnstilling. Naturkonstantene er på en knivsegg akkurat der de må være. Var for eksempel gravitasjonskonstanten ørlite større, ville universet trekke seg sammen. Var den ørlite mindre, ville universet løpe løpsk.

Han understreker samtidig at tilhengerne av intelligent design ikke argumenterer med utgangspunkt i Bibelen, men med utgangspunkt i naturvitenskap.

KRISTIANSAND 20060914
Skipsreder Einar Rasmussen.
Foto: Tor Erik Schrøder/SCANPIX

– Nærmest totalitære forhold

Rasmussen har tidligere bidratt med 15 millioner kroner til søsterstiftelsen BioCosmos, som har som mål å få teorier om «intelligent design» inn i det norske skoleverket, skrev Vårt Land i 2019. Men mottakelsen har altså vært lunken, ifølge ham.

Med den nye stiftelsen ønsker de «å være et ressurssenter for det afrikanske kontinent for å introdusere, presentere og utbre Intelligent Design som en vitenskapelig teori som et alternativ til naturalistiske hypoteser». Videre er målet «å etablere nasjonale BioCosmos-foreninger i flere afrikanske land for å virkeliggjøre stiftelsens basis og formål», har stiftelsen oppgitt til Brønnøysundregistrene.

Styreleder Dag Kristoffer Norli i BioCosmos Africa legger ikke skjul på at teorien om «intelligent design» blir møtt med mye skepsis og motvilje i vestlige land.

Den darwinistiske teori har en monopolsituasjon verden over når det gjelder å forklare hvordan liv på jorda ble til og utvikling av liv. Det har ført til nærmest totalitære forhold. En kinesisk vitenskapsmann som kom til USA sa det så treffende: «I Kina kan man kritisere Darwin som man vil, men ikke regjeringen. I USA, hvor jeg nå er, kan står man fritt til å kritisere regjeringen, men nåde være den som sier noe nedsettende om den darwinistiske utviklingsteori», sier Norli, som mener en slik holdning gjør det vanskelig med dialog med akademia i vestlige land.

– Da er Afrika et mye mer takknemlig område å jobbe i. Der er det veldig mange vitenskapsfolk som har et litt annet verdensbilde som gjør at de er åpne for at det kan finnes mekanismer utenom de rent materialistiske, sier han.

Den darwinistiske teori har en monopolsituasjon verden over når det gjelder å forklare hvordan liv på jorda ble til og utvikling av liv. Det har ført til nærmest totalitære forhold

—  Dag Kristoffer Norli, styreleder i BioCosmos Africa

Får kritikk for misjonering

Norli påpeker at de i første omgang ønsker å nå akademia i en rekke afrikanske land med teorien sin. Etter hvert ønske de å spre teorien lavere ned i skoleverket, samt nå både politikere, muslimer og kristne.

I Kapital har den nye stiftelsen fått kritikk fra professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, Glenn-Peter Sætre, som er helt klar på at «intelligent design» ikke har noe med vitenskap å gjøre. Videre er han opprørt over at stiftelsen ønsker å «misjonere i Afrika».

«Intelligent design er en religiøst motivert bevegelse som forsøker å forkle sitt budskap som vitenskap, men det er rent sprøyt», sier Sætre.

Norli karakteriserer kritikken hans som arrogant, og mener videre at afrikansk akademia selv er i stand til å vurdere om «intelligent design» er en plausibel teori.

Har ikke gitt opp

Steinar Thorvaldsen, styreleder i Biocosmos, sier til Vårt Land at de på ingen måte har gitt opp arbeidet i Norge selv om det nå er opprettet en søsterstiftelse som skal forsøke å nå afrikanske land.

– Mainstream i norsk skole er jo darwinisme, så at vi blir møtt med motstand når vi kommer med en ny teori er forståelig. Men vi mener at vi har gode argumenter og en god sak, og tror at det gradvis vil skje en endring.

Stiftelsen kunne i 2019 fortelle at de har avtale med noen privatskoler om bruk av deres materiale. Thorvaldsen sier at de ikke har tallfestet hvor mange skoler de har fått innpass hos.

– Vi legger alt materiale fritt ut på nett, og har derfor ikke oversikt over hvem som bruker det, sier han.

Amerikansk tankegods

Bjørn Are Davidsen, rådgiver i den kristne tankesmien Skaperkraft, har inntrykk av at få kristne i Norge ser behov for teorien om «intelligent design», da få ser på vitenskap som en motsetning til troen på en gud.

– I USA er situasjonen polarisert og evolusjonslæren er blitt brukt som et våpen mot kristne. Dermed har man hatt et sterkt behov for å imøtegå Darwins teori.

Davidsen tror «intelligent design» blir sett på med stor skepsis også blant de fleste biologer, noe som skyldes teoriens historiske bakgrunn i USA. Den vokste på mange måter frem da en relativt bokstavelig bibelbasert kreasjonisme ble avvist i amerikanske skoler og man ønsker å fremme noe man mente var mer vitenskapsbasert, forteller han.

– Da kreasjonismen ikke gikk inn på skolene, endret man strategien og la vekt på det man kalte «intelligent design». I stedet for å fokusere på Bibelen, viste man til fenomener i biologien som tegn på en skaper, sier Davidsen.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion