Nyheter

Norsk milliardær blar opp 15 millioner for at unge skal droppe Darwin

En ny stiftelse vil gi skoleungdom et alternativ til evolusjonsteorien. Pengene kommer fra Einar Johan Rasmussen, en av Norges rikeste.

– Vi ønsker å framsnakke skaperverket og se naturen med mer undrende øyne, sier Steinar Thorvaldsen.

Informatikk-professoren fra Universitetet i Tromsø er styreleder for stiftelsen BioCosmos. Tirsdag lanserte de en ny nettside som skal spre informasjon om det som kalles «intelligent design» til unge i alderen 15-25 år. Målet er å få teorier om «intelligent design» inn i skoleverket.

Verden ble til gjennom ingeniørkunst, ikke evolusjon

«Intelligent desigņ» er teorien om at verden er satt sammen med et formål, og ikke gjennom evolusjon, slik Charles Darwin hevder i sin evolusjonsteori. Teorien sier at naturen er så finstemt at verden ikke kan ha blitt til gjennom tilfeldige mutasjoner, men derimot må være et resultat av ingeniørkunst.

– Darwins oppdagelse av naturlig utvalg var viktig, men hans teorier har blitt oversolgt av enkelte miljøer, mener Thorvaldsen.

Han understreker at teorien om «intelligent» design kommer fra naturvitenskapen og ikke fra religion. Han er også opptatt av at «intelligent design» ikke er det samme som kreasjonisme.

– «Intelligent design» kommer fra nye, vitenskapelige oppdagelser, ikke fra å tolke gamle, religiøse tekster.

Stiftelsen BioCosmos vil lære ungdom at Darwins teorier tar feil.

Dag Erlandsen
Steinar Thorvaldsen
BioCosmos vil gi unge «alternativ og oppdatert kunnskap om livets opprinnelse og utvikling, på et vitenskapelig grunnlag.» Daglig leder Dag Erlandsen (foran t.v.) og styreleder Steinar Thorvaldsen lanserte de nye nettsidene på Litteraturhuset tirsdag. 

Finansiert av en av Norges rikeste

Skipsreder Einar Johan Rasmussen fra Kristiansand har bidratt med de 15 millioner kronene som er stiftelsens egenkapital. Han er Norges 27. rikeste, ifølge Kapital, og har en formue på åtte milliarder kroner.

– BioCosmos står for noe jeg tror på, og noe jeg mener er viktig å formidle på bredest mulig front. Intelligent design får mer og mer tilslutning, sier Rasmussen.

Han forteller at han selv er kristen, men at dette ikke er den hele motivasjonen bak at han dannet en slik stiftelse.

– Uten faglig tyngde ville det ikke hatt noen hensikt. I senere tid har jeg begynt å lese adskillig mer om dette – og har blitt overbevist om at verden og livet er skapt og ikke er et resultat av tilfeldigheter.

– Hva ønsker du å oppnå med denne stiftelsen?

– Jeg ønsker å oppnå at dette blir bedre kjent. At folk begynner å undre seg, og stille spørsmål ved om det de har lært er riktig. Det er ikke uvanlig at vitenskapen motarbeider ny erkjennelse. Det så vi for eksempel i renessansen, i forbindelse med sammenbruddet av det aristoteliske verdensbildet.

Rasmussen forteller at han foreløpig ikke har fått noen negative reaksjoner på stiftelsen av BioCosmos, men understreker at arbeidet ble offentlig først denne uken.

– Opplever du at det er klima for å fremme denne typen synspunkter i dagens samfunnsdebatt?

– Det har jeg ingen formening om. Jeg gjør bare det jeg mener er riktig.

Vanskelig å få gjennomslag uten fagmiljøet

– De skal ha ære for iveren på dette her, men jeg sliter med å se at de vil kunne få gjennomslag uten å få med seg flere fagfolk, sier forfatter Bjørn Are Davidsen, som blant annet har skrevet boka Evolusjon eller kristen tro? Ja takk, begge deler.

Davidsen syns det er fint at kristne forsøker å fremme argumenter som styrker troen på en skaper, men sier at fagfolk stort sett avviser teoriene om såkalt «intelligent design».

– Hvis disse teoriene skal fremmes i skolen, må det få en vitenskapelig status i fagmiljøene, sier Davidsen.

Han mener noe av utfordringa er at det i stor grad er kristne eller andre troende som er opptatt av «intelligent design». Da er det lett å koble det til en religiøs eller ideologisk tenkning.

– Ta debatten med fagfolkene på feltet for å se hvilke innvendinger du får, oppfordrer han.

Vil være motvekt til ateistisk vitenskap

I styret til BioCosmos sitter blant annet kirurg Kjell Tveter, som har skrevet flere bøker om skapelse, og også tidligere Ungdom i Oppdrag-leder Alv Magnus.

– Jeg ønsker å være med på å utfordre det darwinistiske hegemoniet, fordi jeg tror det holder unge mennesker borte fra kristen tro, sier Magnus.

BioCosmos håper å kunne komme inn i skoleverket. Materialet er gratis, og de forteller at de allerede har avtale med noen privatskoler. De ønsker også at menigheter skal bruke materialet.

Daglig leder Dag Erlandsen forklarer at BioCosmos ønsker å være en motvekt til en ateistisk tradisjon innenfor vitenskapen, men at det ikke nødvendigvis dreier seg om et kristent gudsbilde.

– Noen i styret har en kristen motivasjon, men flertallet er vitenskapsfolk, sier Erlandsen.

Han hevder at oppslutningen rundt evolusjonsteorien er på vei ned i akademiske kretser.

– Over tusen akademikere har nylig skrevet under at de er skeptiske til Darwins teorier, sa Erlandsen under lanseringa.

Bjørn Are Davidsen støtter ikke denne antakelsen. Han ser ikke tegn til at det blir mindre oppslutning rundt darwinisme.

– Det er ikke vanskelig å finne noen vitenskapsfolk som avviser evolusjonsteorien, men i forhold til hvor mange vitenskapsfolk som finnes i verden, er det i beste fall snakk om noen få prosent, antakelig om promille.

Mer om evolusjon og intelligent design:

• To bøker forsvarer «intelligent design». Den ene burde forblitt i skuffen, mener Bjørn Are Davidsen.

• Pave Frans: 'Evolusjon ikke er uforenlig med tanken om kreasjon'

• Konservative kristne har akseptert Darwin i det stille, skriver Alf Gjøsund

---

Intelligent design

  • Teorien om intelligent design bygger på en oppfatning av at verden ikke har blitt til ved evolusjon, slik Darwin påstår, men som resultat av en intelligent årsak.
  • Tilhengerne av intelligent design sier de baserer seg på vitenskapelige kilder og ikke religiøse autoriteter. Dermed er det ikke det samme som kreasjonisme.

---

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter