Religion

Presteforeningen om «åndelig utmattelse»: – Et problem utover pandemien

ÅNDELIG UTMATTELSE: Den norske kirke må bli flinkere til å prioritere «åndelig påfyll» til de kirkelige medarbeiderne, mener Martin Enstad, leder for Presteforeningen.

– Generelt er det viktig at arbeidsgiver fokuserer på å gi prester og andre kirkeansatte mulighet til å fordype seg, sier Martin Enstad, leder for Presteforeningen.

Han har lest innlegget til prest Anna Ramskov Laursen, hvor hun forteller om å ha blitt «åndelig utmattet» etter pandemi og reformer i Den norske kirke. I innlegget spør hun: «Hva er det som gjør at kirkens ledere ikke kan styrke det åndelige livet til kirkens ansatte når vi befinner oss i en så vanskelig situasjon?»

Enstad mener dette er en problemstilling som strekker seg utover pandemien. Han peker på at prestene i ordinasjonsløftet har forpliktet seg til at man i tjenesten gjennom studier og bønn skal «trenge dypere inn i den kristne tros sannheter».

– Det er et stort oppdrag som krever fokus og tid. Det er viktig at arbeidsgiver er bevisst på at det er forskjell i presteskapet i hvor vi henter påfyll. For noen er muligheten for tilbaketrekning og stillhet det viktigste, for andre studier og liknende, sier Enstad.

Jeg opplever ikke at kirken er blind for dette i det hele tatt

—  Martin Enstad, leder for Presteforeningen

Ulik praksis

Her varierer ordningene i bispedømmer og prostier, forteller Enstad, som vet at en del prester får jevnlige muligheter til å dra retreat.

– Jeg opplever ikke at kirken er blind for dette i det hele tatt. Dette er noe arbeidsgiver ønsker, men det kan alltid bli bedre. Utfordringen er at kirka vil mye mer enn vi har ressurser til, men da må kirka bli flinkere til å prioritere åndelig påfyll til de kirkelige medarbeiderne.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Det ene handler om hva mennesker forventer når de kommer i kirken og hører en prest forkynne. De forventer å møte noen som lever et aktivt åndelig liv – som lever troen selv. Det er en side man må få ivaretatt som arbeidstaker.

– Yrket vårt handler også mye om å gi og dele tro. Da må man ha noe å gi og dele. Dette er ikke kunnskap man har lest seg ferdig på, og kan dele det samme fra år etter år. Tro er en levende puls i eget liv.

Behov for kurs

Bispemøtet har i sin kompetanseplan trukket frem «spiritualitet og åndelig veiledning» som ett av fem temaer i en fireårsperioden. PF-lederen setter pris på anerkjennelsen av denne siden av tjenesten.

– Presteforeningen har fremmet at det er behov for et kurs som tar på alvor den spesielle slitasjen som følger av det å leve av sin tro. Når noe så personlig som din egen tro er kilde for mye av arbeidet ditt, er det en grunnforutsetning at ditt eget trosliv får næring. Det reservoaret som det tas ut av, for eksempel i forkynnelse, må man ha mulighet til å fylle på.Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion