Religion

Kristen parlamentariker må møte i retten for homohets

SKJEBNEDAG: Mandag starter rettssaken mot riksdagsmedlem Päivi Räsänen. Hun står tiltalt for å fremme hatefulle ytringer mot homofile, etter blant annet å ha postet et bibelvers på Twitter.

Mandag morgen må riksdagsmedlem og tidligere innenriksminister Päivi Räsänen møte i Helsingfors tingrett, tiltalt for tre tilfeller av «hets mot folkegrupper», slik det er formulert i den finske straffeloven. Saken regnes som prinsipielt viktig, og har vakt oppmerksomhet også utenfor landets grenser.

Etterforskningen mot Räsänen startet i 2019, etter at hun publiserte et innlegg på Twitter hvor hun gikk ut mot at Den evangelisk-lutherske kirke i Finland skulle være offisiell «Pride-partner» det året.

I innlegget etterspør hun svar på «hvordan Bibelen og kirkens lære passer sammen med at skam og synd trekkes fram som en grunn til stolthet». Sammen med innlegget la hun også ut et bilde av Romerbrevet 1:24-27, der det blant annet står:

«Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. [...] Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse».

Det hører med til konteksten at man senere i samme kapitel kan lese «De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø» – uten at dette er med på bildet Räsänen postet.

Politietterforskningen av Räsänen ble avsluttet i april i fjor, og endte med at statsadvokaten tok ut tiltale mot ytterlige to ytringer. Dette var uttalelser Räsänen kom med på et radioprogram i 2019, og en pamflett hun skrev i 2004.

Oslo symposium 2021

I innslaget «Hva tenkte Jesus om homofile?», på den statlige radiokanalen Yle Puhe, sa Räsänen at «dersom homofili er genetisk, er det en genetisk degenerasjon og en arvelig sykdom».

Det tredje tiltalepunktet går på formuleringer i samlivsheftet Til mann og kvinne skapte Han dem: Homofile forhold utfordrer det kristne menneskesynet fra 2004. Her skriver hun blant annet at homofili er en «psykoseksuell utviklingsforstyrrelse».

Pamflettens ansvarlige redaktør Juhana Pohjola, som er biskop i den lutherske utbryterkirken Missionsstiftet, står også tiltalt for å ha gitt ut heftet.

– Fornekter homofiles menneskeverd

Statsadvokat Anu Mantila presiserer at det ikke er den fysiske publiseringen i 2004 Pohjola og Räsänen står tiltalt for, da forholdet er foreldet. Hun opplyser om at heftet ble publisert på nett i 2019, og at det er dette aktoratet anser som straffbart.

Mantila ønsker ikke å si noe om hvorfor statsadvokaten mener uttalelsene bryter med finsk lov. Hun henviser i stedet til en pressemelding som ble offentliggjort i forbindelse med at det ble tatt ut tiltale i april i fjor.

Der står det at Räsänens påstander, etter påtalemyndighetens skjønn, «er egnet til å skape intoleranse, forakt og hat mot homofile». Statsadvokaten skriver også at Räsänen, med sine påstander, viderebringer en holdning om at homofile ikke er skapt av Gud på samme måte som hetrofile.

I sum mener statsadvokaten at «uttalelsene fornekter homofiles like- og menneskeverd, og overskrider derfor ytringsfriheten og religionsfrihetens rammer.»

Mantila ønsker heller ikke å uttale seg om hvordan aktoratet vil prosedere i saken, eller hva som vil være aktoratets påstand om straff. Hun opplyser om at vanlig straffenivå for brudd på straffelovsparagrafen har vært bøter på mellom 20 og 50 dagsverk.

– Men … Dette er heller ingen vanlig sak, avslutter hun.

Eit innlegg på Twitter, med bilete av bibelvers under Helsinki Pride, sette politikar Päivi Räsänen på radaren til den finske statsadvokaten, politiet og internasjonal presse. Sjølv har ho levd tett på spørsmål om skuld, lovbrot og straff heile livet.

– Kjennes uvirkelig

Päivi Räsänen har ikke hatt tid til å uttale seg om denne saken, men har i tidligere intervju med Vårt Land sagt at hun stiller seg utenforstående til anklagene.

– Å bli tiltalt for å uttrykke troen og meningene mine kjennes uvirkelig. Jeg mener at jeg ikke har truet eller fornærmet en minoritetsgruppe, og det har aldri vært min intensjon å såre noen. Jeg har bare formidlet det jeg mener Bibelen sier oss om ekteskap og seksualitet, fortalte hun til Vårt Land i sommer.

I en pressemelding skriver Räsänen også at hun aldri har ment at homofile er mindre verdt enn andre.

«Tvert imot har jeg mange ganger understreket at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og har samme verdi og krav på menneskerettigheter. Alle mennesker er syndere og blir tilgitt gjennom Jesus’ helende og tilgivende kraft», skriver hun på sine nettsider.

Det er første gang noen står tiltalt for å ha ytret seg negativt om homofile, og første gang forsvaret deres bygger på at de kun videreformidler Bibelens lære

—  Dan Helenius, professor i strafferett ved Universitetet i Helsingfors

Vil sette presedens

Dan Helenius, professor i strafferett ved Universitetet i Helsingfors, sier at saken representerer noe nytt i Finland. Straffelovsparagrafen om «hets av folkegrupper» har tidligere bare blitt anvendt i saker som omhandler etnisitet, og vil ifølge Helenius sette presedens i det finske rettssystemet.

– Vi har hatt en del tiltaler etter denne paragrafen tidligere, også noen ganske profilerte saker mot såkalt innvandringskritiske politikere. Men det er første gang noen står tiltalt for å ha ytret seg negativt om homofile, og første gang forsvaret deres bygger på at de kun videreformidler Bibelens lære, sier han til Vårt Land.

Helenius forteller at saken har fått mye oppmerksomhet i finske medier, og tror dommerne har noen juridisk kompliserte avveininger foran seg.

– På sett og vis handler jo saken om hvordan tre ulike menneskerettigheter skal veies opp mot hverandre. Det blir en grenseoppgang mellom ytrings- og religionsfriheten på den ene siden, og bestemmelsene om menneskeverdets ukrenkelighet på den andre.

Professoren forklarer at selv om Räsänen kun siterte Bibelen i twitterinnlegget fra 2019, vil man i rettsaken måtte vurdere hvilken sosial og politisk kontekst Räsänen ytret seg i. Ifølge Helenius vil derfor ikke en eventuell domfellelse bety at bibeltekstene blir forbudt eller at det ikke er lov å gjengi dem, men at dommen vil legge fremtidige føringer på hvordan bibeltekster kan brukes i samfunnsdebatten.

Dersom du måtte vedde, hvilket utfall ville du satt pengene dine på?

– Nei, det ville jeg ikke turt. Her er det veldig åpent, og jeg tror dommerne vil måtte bruke mye tid på å sette seg inn i presedensen som er satt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dette er upløyd mark i Finland, men der har lignende saker har vært oppe før. De kommer til å legge føringer for rettens vurderinger, avslutter Helenius.

---

Dette er Räsänen tiltalt for

  • Påstandar om homofili publisert i samlivsheftet Til mann og kvinne skapte Han dei frå 2004. Räsänen skriv blant anna at homofili er ei «psykoseksuell utviklingsforstyrring».
  • Uttaler i innslaget Hva tenkte Jesus om homofile? på radiokanalen Yle Puhe. I samtale med programleiar Ruben Stiller skal Räsänen ha sagt at «dersom homofili er genetisk, er det ein genetisk degenerasjon og ein arveleg sjukdom».
  • Ein post på Twitter, Facebook og Instagram der ho kallar homofili for «skam og synd».

---

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion