Religion

– Koronasertifikat er problematisk

KORONA: Den siste tiden har kultursektoren spekulert i bruken av koronasertifikat. De religiøse aktørene ønsker fortsatt ikke koronasertifikat i gudshusene. Det strider med prinsippet om en åpen og fri kirke, mener de.

Et vedtak om koronasertifikat har vært mye diskutert den siste tiden, særlig i kulturkretser. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere informert om at det ikke er aktuelt med koronasertifikat ennå, men at det kan bli et vedtak.

Tros- og livssynsaktører mener derimot at slike sertifikater vil være problematisk og strider med prinsippet om åpne gudshus.

– Den samlede tilbakemelding fra våre kirker er at det er problematisk å kreve koronasertifikat på samtlige gudstjenester, uavhengig av hvor mange som deltar. Flere kirkelige ledere har fått tilbakemeldinger fra prester og pastorer som har vært bekymret for at kommunene ville innføre koronasertifikat som krav, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Erhard Hermansen

En fri og åpen kirke

Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL) har gitt et av sine viktigste innspill til videre vurdering overfor regjeringen: Dagens smittevernregler tar ikke høyde for størrelsen på kirkerommene.

Likevel vil ikke tros- og livssynsaktørene vurdere koronasertifikat som et alternativ for å kunne slippe inn flere mennesker til gudstjeneste.

– Det er et viktig prinsipp å oppsøke en kirke fritt, uten å utlevere opplysninger om seg selv. Det er ikke uproblematisk å slippe inn gjester basert på helseopplysninger. Det gjelder primært dåp, begravelser og konfirmasjon, sier Hermansen.

Han skjelner mellom kirkens primære virksomhet og andre arrangementer. Det er den primære virksomheten for kirkene som koronasertifikatene vil være problematisk for, understreker Hermansen.

Ingrid Rosendorf Joys
generalsekretær

STL er skeptiske

Vil STL være villig til å gå med på en ordning med koronasertifikat i fremtiden? Kanskje særlig med tanke på om det kunne tillatt et større antall mennesker på gudstjeneste?

– Hvis det er en forutsetning at dette er noe man vil ta i bruk, håper vi det kan bli for dem utenom maksbegrensningen, sier generalsekretær i STL Ingrid Rosendorf Joys.

Hun understreker at STL og deres medlemskirker i utgangspunktet er skeptiske til koronapass.

– Det er mange grunner til det. Det er et viktig prinsipp å oppsøke kirken fritt uten å utlevere opplysninger om seg selv. Det er problematisk å tenke at man skal avvise noen på bakgrunn av helseopplysninger, sier Joys.

Trosfrihet uten forpliktelser

Ingunn E. Ulfsten er daglig leder i Pinsebevegelsen. De står i likhet med STL og NKR fast på at de ikke er positive til koronasertifikat for kirker.

– Det henger blant annet sammen med det prinsipielle rundt trosfriheten. Mennesker må kunne utøve sin tro uten at det ligger noen forpliktelser til at man har tatt vaksiner. Kirkene må være åpne for alle mennesker, uavhengig livssituasjon og meninger, sier hun.

Ingunn Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen Norge.

Ulfsten understreker at de har vært tydelige på at alle bør ta vaksine, og at de hovedsakelig er opptatt av kirkenes primærvirksomhet knyttet til gudstjenester, søndagsskole og matutdeling.

– At du ikke kan komme inn i en kirke, fordi du ikke har tatt vaksine, passer ikke til vår virksomhet. Vi har ulik størrelse på menighetene. Svært mange er over 200 medlemmer, og menighetene har vist at man klarer å overholde smittevernreglene, sier hun.

Ulfsten mener det kan løses dels ved å ha ulike innganger og kohorter på 200, og til dels med flere gudstjenester.

– For en del pinsemenigheter ville det være en rar måte å løse det på å ha koronasertifikat på arrangement over 200 personer, siden mange menigheter er over det antallet, sier hun.

Den norske kirke ønsker å se hvordan regjeringen foreslår bruk av koronasertifikat før de kommer med en kommentar, opplyser kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen til Vårt Land.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion