Religion

Disse kristenprofilene vil du høre mer fra i 2022

33 UNDER 33: Fra konverteringsterapi og fortapelse til epleskrott-metafor og mangfold. Disse lovende profilene fra Kristen-Norge tror vi vil prege 2022.

Denne saken ble først publisert januar 2022. Ett år etter: Slik har det gått med tre av kristenprofilene

Vårt Land har kikka i spåkula for å se etter dem som vil gjøre seg bemerket i tiden som kommer. Vi har lett etter navn fra samfunnsliv, kulturliv og Kristen-Norge, og laget en urangert liste med 33 personer vi er sikre på du vil høre mer fra i 2022.

Noen er allerede kjente for Vårt Lands lesere, mens andre er personer vi tror vil få en viktig stemme i året som kommer.

Her er 15 navn fra Kristen-Norge vi har troa på:

Bilder av Ivo - Ingrid Vatnar Eikje tatt ved Filadelfiakirken i Oslo.

Hvem: Ingrid «Ivo» Vatnar Eikje (26)

Derfor har vi troa på henne:

Gjennom podkastene Hvorfor det? og Alle våre dager klarer Vatnar Eikje den vanskelige kunsten å sette kristne verdier, eksistensielle spørsmål og moralske dilemmaer på dagsordenen på en nysgjerrig, verdig og åpen måte, skrev årets Petter Dass-jury om Vatnar Eikje da hun ble nominert til Petter Dass-prisen tidligere i år.

Vatnar Eikje er ingen typisk kristen stemme i offentligheten, men opptatt av å være noe mer og noe annet enn det – men med sine kristne verdier og perspektiver i bunn i alt hun gjør. Podkastene hennes når stadig flere, og som gjester har hun noen av Norges mest profilerte mennesker.

KM 2021  Tobias Wang

Hvem: Tobias Wang (24)

Derfor har vi troa på ham:

Flere fremtredende skikkelser i Kirke-Norge har en fortid som redaktører for tidsskriftet Ung Teologi. Nå er det Wang som setter kursen.

Han har verv i presteforeningens studentlag på MF og Oslo kristelige studentlag, i tillegg til at han tidligere har hatt verv i Den norske kirkes (DNK) ungdomsutvalg og Ungdommens kirkemøte (UKM). Wang markerte seg også fra talerstolen på årets kirkemøte i Trondheim med et tydelig engasjement for DNKs demokrati og framtid.

Daniel Sæbjørnsen

Hvem: Daniel Sæbjørnsen (29)

Derfor har vi troa på ham: Daniel Sæbjørnsen er pastor i menigheten Passion Åsane og har lenge vært en populær forkynner i frikirkelige sammenhenger.

Gjennom podkasten hans Liv & Lederskap og videokonseptet Preach har han også en bred plattform digitalt. Han skygger ikke banen for vanskelige diskusjoner, og framstår som opptatt av å begrunne kristen etikk og teologi og gjøre det relevant for mennesker i dag.

Kårer kristen-influencer

Hvem: Thomas Neteland (28)

Derfor har vi troa på ham:

I Pinsebevegelsen har Thomas Neteland lenge vært kjent som en dyktig formidler, lovsangsleder og entertainer.

I år markerte han seg også i debatten om OnlyFans, en nettjeneste hvor unge kan dele erotisk innhold mot penger. Her deltok han blant annet i NRKs program Debatten.

Netelands evne til å anvende kristen etikk og teologi på en relevant måte i en aktuell samfunnsdebatt er et friskt pust i norsk offentlighet.

Portrettt av Jon Romuld Håversen som er aktuelt med debatten om helvete.

Hvem: Jon Romuld Håversen (24)

Derfor har vi troa på ham:

Jon Romuld Håversen fra Kristiansand har lenge vært en toneangivende premissleverandør for kristent trosforsvar, også kalt apologetikk.

Han er ansvarlig for konseptet «Grill en kristen», som ungdomsorganisasjonen Laget arrangerer på skoler og universiteter, og har fått bryne seg på mange argumenter for og imot kristen tro.

Han har også kastet seg inn i flere teologiske debatter i kirken, slik som spørsmålet om hvordan man skal forstå fortapelse. Håversen fremstår som et teologisk talent med evne til å diskutere vanskelige spørsmål på en god måte, noe Kristen-Norge vil ha glede av fremover.

Ris menighet. Ris kirke.

Hvem: Christine Josephine Andreassen (27)

Derfor har vi troa på henne:

Kapellan i Ris menighet i Oslo, Christine Josephine Andreassen, markerte seg allerede som teologistudent som en viktig stemme i offentligheten. Hun har særlig kommet med viktige bidrag i debatter som omhandler blant annet ung tro, kropp og kristendom.

Hun har blant annet blitt tildelt Trosopplæringsprisen for Snapchat-kontoen Bibelguide, og hun bidrar stadig i aktuelle debatter om kristen tro og Den norske kirkes aktualitet i vår tid.

Lisa Børud

Hvem: Lisa Børud Gustavsen (25)

Derfor har vi troa på henne:

Siden hun var liten har artisten og danseren Lisa Børud Gustavsen vært en av Kristen-Norges største profiler. I voksen alder har hun i tillegg til å delta på talentprogrammer som Stjernekamp, også profilert seg som andaktsholder gjennom Plussord og som programleder på sin egen podkast Lisa og Chris som hun og ektemannen Chris-Michael Børud Gustavsen lager sammen.

Børud Gustavsen er en uredd og markert kristen stemme i offentligheten som når ut til et bredt publikum – særlig på sosiale medier.

Richard Alexander Beharie

Hvem: Richard Alexander Beharie (22)

Derfor har vi troa på ham:

Teologistudent Richard Alexander Beharie er del av flere podkaster hvor koblingen mellom teologi og samfunn diskuteres. Han har markert seg som en konservativ stemme i debatter om kjønn og seksualitet.

I flere foredrag, artikler og intervjuer, blant annet i VG, har Richard Alexander Beharie fortalt at han har homofile følelser, men at han ønsker å leve som heterofil i tråd med overbevisningen sin om hva som er Bibelens lære.

Etter hvert som debatten om konverteringsterapi fortsetter, vil personer med erfaringer som Beharies bli mer og mer aktuelle.

Mathias Ledum

Hvem: Mathias Bruno Ledum (26)

Derfor har vi troa på ham:

Mathias Bruno Ledum fra Gudbrandsdalen studerer teologi i Roma for å bli prest i Den katolske kirke. Han nyter respekt hos katolikker i Norge og blir sett opp til blant unge med interesse for tro.

Begeistringen han viser for kirkens tro, liturgi og ritualer, smitter over på andre, og han fremstår som en naturlig lederskikkelse med evne til å engasjere. Vi tror Ledum vil bli en viktig stemme for Den katolske kirke i årene framover.

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg

Hvem: Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg (29)

Derfor har vi troa på ham:

Presten i St. Jakob kirke i Bergen leder en av Den norske kirkes mest nytenkende menigheter. Mye av det arbeidet som skjer her, er med på å sette tonen for resten av Kirke-Norge.

Sønnesyn Berg har vist seg som en tydelig og kreativ teolog, som tør å stille spørsmål ved vedtatte sannheter. Han er også en fremoverlent stemme i møte med et kirkelandskap i stadig endring. Han deltar også ofte i samfunnsdebatten og er ikke redd for å melde seg på i betente saker.

Kristine Gripsgård

Hvem: Kristine Banggren Gripsgård (27)

Derfor har vi troa på henne:

Debatten om epleskrott-metaforen i diverse kristne miljøer preget ikke bare Vårt Land, men også flere andre medier i året som gikk. Det var politisk rådgiver i KrF, Kristine Banggren Gripsgård, som satte det hele i gang med en velskrevet og modig kronikk om temaet.

Siden ble hun også en viktig stemme i den videre debatten. Det er heller ikke første gang Gripsgård ytrer seg i offentligheten. Hun melder seg stadig på i viktige debatter i Kristen-Norge og setter i gang sårt trengte diskusjoner.

Thaku

Hvem: Thaku Biakthasung Lian (26)

Derfor har vi tro på henne:

Flerkulturelle menigheter er en hjertesak for Thaku Biakthasung Lian. Tidligere har hun jobbet i Laget Interact og hun studerer nå mastergrad i sosialantropologi i tillegg til å sitte i hovedstyret til Det norske baptistsamfunnet.

Denne høsten har hun markert seg gjennom podkasten Kulturkræsj fra Ung baptist, hvor hun og Kjell Einar Mong Granholt snakker om kulturforskjeller.

Hun er også del av det ferske kurset ledertreningskurset Mosaic, som skal utruste unge kristne til å være menighetsledere i det flerkulturelle Norge. Lian har verdifull kompetanse på noe som blir et viktig tema for kirker og menigheter i årene som kommer.

Alex Ramstad Døsvik - medlem i Kirkerådet og Kirkemøtet-delegat

Hvem: Alex Ramstad Døsvik (27)

Derfor har vi troa på hen:

Det har allerede gått fem år siden Ramstad Døsvik stod foran Kirkemøtet med en regnbuefarget sløyfe i halsen og fortalte de over hundre delegatene om identiteten som transperson. Det er imidlertid ikke kjønnsidentiteten som er hens fremste kvalifikasjon.

Trønderen sitter fortsatt i Kirkemøtet og Nidaros bispedømmeråd og er med på å lede Den norske kirke gjennom Kirkerådet. Hen markerte seg senest i debatten om «profetveien»til forsvar for teologistudienes stand. Gjennom flere medieoppslag har Ramstad Døsvik har fortalt om identiteten sin, og formidlet koblingen til troen på Guds skaperverk. Om få år ordineres hen til prest.

Kirkerådsmedlem og bispedømmerådsmedlem Therese Egebakken.

Hvem: Therese Egebakken (23)

Derfor har vi troa på henne:

Særlig etter at Egebakken ble valgt inn i Kirkerådet i fjor, har hun markert seg som en uredd og tydelig kirkepolitiker og debattant.

I spørsmål som deler Den norske kirke teologisk og ideologisk, har Egebakken tatt tydelige standpunkt til forsvar for et klassisk, konservativt bibelsyn – for eksempel i spørsmålet om Pride-feiring og samarbeid med kvinnelige prester.

Gjennom sine verv i Kirkerådet, Kirkemøtet, Stavanger bispedømmeråd og KrFU – samt initiativ i grupper som Frimodig kirke og Unge konservative i Den norske kirke – viser hun drivkraft og handling for flere enn seg selv.

NYTT MEDLEM: Sara-Louise Emmerhoff er et av de nyeste medlemmene av Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe.

Hvem: Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff (26)

Derfor har vi troa på henne:

I en alder av 26 år er Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff allerede så godt bevandret i kirkelandskapet at de mest iherdige økumenikere blekner til sammenlikning.

Hun er ansatt i Laget Region Vest, men har tidligere jobbet i elevorganisasjonen Ny Generasjon og i Den norske kirke.

Hun har lenge vært engasjert i Bergen Frikirke, men er nå aktiv i pinsemenigheten Salt. Hun ivrer etter å gjøre det naturlig å snakke om tro, og denne høsten har hun markert seg med flere slike samtaler som programleder i podkasten Skolelaget. Hun har også studert teologi og ble nylig valgt inn i Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsforum.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion