Religion

Nordlandsforskning skal kartlegge konverteringsterapi i Norge

KONVERTERINGSTERAPI: Forskningsinstituttet i Bodø fått oppdraget, som etter planen skal vare fram til sommeren 2023.

Oslo 20191121. 
Sammen med Skeivt kristent nettverk og Salam, arrangerer FRI en demonstrasjon mot konverteringsterapi foran Stortinget torsdag.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

- Vi inngår nå kontrakt med Nordlandsforskning om oppdraget. De forbereder nå prosjektet. Datainnsamlingen vil pågå i 2022, og vi skal etter planen motta rapport sommeren 2023, skriver avdelingsdirektør Eirunn Lysø i Bufdir i en epost til Vårt Land.

Det er i dag ingen miljøer som forsker spesifikt på konverteringsterapi i Norge. Det er også et område det finnes lite forskning på i norsk sammenheng.

Vårt Land skrev i høst at Bufdir ønsket å kartlegge dette nærmere, og lyste ut prosjektet i september. Nå har de valgt Nordlandsforskning, som ifølge Bufdir tilbyr et et prosjekt av god kvalitet og «besvarer de formelle kravene og tildelingskriteriene i konkurransen på en god måte».

De holder til i Bodø.

Vil gi nødvendig kunnskap

– Vi ønsker å vite mer om utbredelse, hvordan det utøves, hvem som er utøvere og hvilke konsekvenser det har for dem som har gjennomgått konverteringsterapi. Undersøkelsen skal gi nødvendig kunnskap om konverteringsterapi for å sikre lhbtiq-personers rettigheter og motvirke diskriminering, og vurdere hensiktsmessige tiltak, sier Eirunn Lysø i en pressemelding fra Bufdir.

Men regjeringa kommer ikke til å vente på denne rapporten i arbeidet med å forby praksisen. Det sa statssekretær i Kulturdepartementet Gry Haugsbakken (Ap) til Vårt Land i november.

Bufdir har tatt initiativ på selvstendig grunnlag, og det vil ikke påvirke prosessen med lovarbeidet, som Kulturdepartementet har ansvar for, uttalte Haugsbakken.

Opplevelser i utlandet

Oppdraget skal også omfatte personer i Norge som har erfart konverteringsterapi i utlandet.

I en høringsrunde om forslag til regulering av konverteringsterapi som ble avsluttet i november, var det flere instanser som påpekte at det finnes lite forskningsbasert kunnskap om dette i Norge.

Likestillings- og diskrimineringsombudet var blant dem som mener at dette er viktig å få på plass dersom konverteringsterapi skal forbys:

«I og med at reguleringen til dels vil innebære å balansere menneskerettigheter, herunder å gjøre inngrep i dem, er det avgjørende at faktagrunnlaget er godt, slik at man kan gjøre en god forholdsmessighetsvurdering», skrev de i sitt høringssvar.

I høringsnotatet skriver Kulturdepartementet at Bufdir høsten 2020 gjennomførte en mindre kartlegging av 13 aktørers kjennskap til konverteringsterapi i Norge.

Den er ingen vitenskapelig undersøkelse, påpeker departementet.

«Det må antas at det kan ha være noe ulike oppfatninger av hva som ligger i uttrykket konverteringsterapi blant ulike aktører. Kartleggingen er heller ingen vitenskapelig undersøkelse, og funnene må derfor tolkes med forsiktighet. Resultatene gir allikevel en indikasjon på at konverteringsterapi forekommer i Norge, også overfor barn», heter det i notatet.

I juli sendte daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi ut på høring. Nåværende kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen var svært kritisk, fordi hun mente det ikke gikk langt nok. Til Vårt Land i høst sa hun at Støre-regjeringen jobber for et totalforbud mot «homoterapi», og det forbudet skal også gjelde voksne.

---

Lovforslaget

  • I juli i år sendte Kulturdepartementet forslag til regulering av konverteringsterapi på høring. 15. oktober gikk høringsfristen ut.
  • Departementet foreslår at konverteringsterapi i loven skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».
  • Videre foreslår de at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor barn under 16 år.
  • Det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor voksne «dersom handlingen er begått uten samtykke eller under omstendigheter som gjør handlingen utilbørlig», foreslår departementet.

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Une Bratberg

Une Bratberg

Une Bratberg er utenriksjournalist og kommentator i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion