Religion

Går inn for forbud mot konverteringsterapi

KONVERTERINGSTERAPI: Hurdalsplattformen slår fast at konverteringsterapi skal forbys. Anette Trettebergstuen (Ap) bekrefter at det jobbes mot et totalforbud – også for voksne.

I Hurdalsplattformen som ble lagt frem i dag er det viet et eget punkt til forbud mot konverteringsterapi. Plattformen slår fast at den type terapi skal forbys, men sier ikke noe om for hvem eller på hvilken måte.

– Dette har vært en politisk betent sak. Noen ønsker å forby, mens andre ikke vil det. Vi jobber med saken nå, men vi må vente til regjeringen er satt før vi sier noe ytterligere om hva det omfatter, sier Arbeiderpartiets familie- og kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

– Omfatter forbudet mot konverteringsterapiforbudet også voksne?

– Ja, det er det vi jobber mot. Det er skadelig å bli utsatt for konverteringsterapi uavhengig alder, svarer Trettebergstuen.

– Spiller ingen rolle hva det kalles

På spørsmål om hvordan lovforbudet skal treffe, ønsker ikke Trettebergstuen å svare ytterligere. Det mener hun vil bli tydeligere når regjeringen er satt. Likevel kommenterer hun følgende:

– Om man kaller det sjelesorg eller forbønn, spiller ingen rolle. Det er handlingen som oppleves som krenkende. Det dreier seg om at alle mennesker er like mye verdt. De skal få leve frie liv uten at de skal bli krenket for det, sier hun.

– Hva om lovforbudet kan oppleves som et overtramp, at det går utover noens religionsfrihet?

– Religionsfrihet handler om retten til å tro på og utøve sin egen religion, ikke retten til å tråkke på andres menneskerettigheter.

– Uforsvarlig sammenblanding

Spørsmålet om forbud mot konverteringsterapi er fortsatt ute på høring. Svarfristen er 15. oktober.

Tirsdag leverte Til Helhet, et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro, et omfattende høringssvar.

– Der pekte vi blant annet på en uforsvarlig sammenblanding ved at kjønnsforstyrrelser plasseres i samme kategori som seksuell orientering, sier leder Ole Gramstad Jensen.

– Videre påpekte vi at forbønn og sjelesorg er underlagt et sterkt menneskerettslig vern, og at konverteringsterapi er svært vagt definert. Forvirrende, nærmest, sier Til Helhet-lederen.

Ole Gramstad Jensen.

Gramstad Jensen mener det er oppsiktsvekkende at den kommende regjeringen tilsynelatende jobber med det han kaller en «helt ny versjon av konverteringsterapi-forbud», mens høringsfristen i saken fortsatt løper.

– Det svekker tilliten til hele prosessen, mener han.

Mener menneskerettighetene krenkes

Gramstad Jensen anbefaler regjeringen å «puste med magen» og forholde seg til dokumentene som danner utgangspunktet for høringen som fortsatt pågår – og spesielt merke seg lovavdelingens merknader.

– Deres klare anbefaling er at et eventuelt forbud ikke bør gjøres gjeldende for voksne samtykkende mennesker. Det kjennetegner menneskerettighetene at de setter skranker mot at lovgiver misbruker sin makt over et mindretall i befolkningen. Lovavdelingen, som er fullstendig uhildet, har vurdert disse kryssende hensyn på en god måte, mener Gramstad Jensen.

Det Trettebergstuen nå skisserer, derimot, vil krenke menneskerettighetene, mener han.

– Nærmere bestemt retten til vern om privatliv, religionsfriheten og ytringsfriheten. Dersom regjeringen velger å bryte med lovavdelingens klare anbefaling, vil vi risikere nye runder med norske domfellelser i Strasbourg, sier Til Helhet-lederen.

HEF er fornøyde

Også Human-Etisk Forbund (HEF) har engasjert seg i konverteringsterapisaken.

– Vi har spilt inn at vi ønsker et forbud mot konverteringsterapi for alle, uavhengig av alder. Jeg regner med at alle aldersgrupper er tenkt inn i regjeringens forbud, sier generalsekretær i HEF Trond Enger i en pressemelding.

Les mer om mer disse temaene:

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion