Religion

Jehovas vitner kan miste statsstøtte. Nå svarer de påstander fra kritikere

TILSKUDD: Statsforvalteren bør «være forsiktig med å basere seg utelukkende på påstandene til en håndfull misfornøyde tidligere Jehovas vitner», mener trossamfunnet om den pågående undersøkelsessaken mot dem. – En avsporing fra saken, mener eks-vitne.

– Det er ikke lagt fram noen som helst beviser for at andres rettigheter eller friheter har blitt krenket, skriver Jehovas vitner (JV) i en redegjørelse til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

I september ble det kjent at Statsforvalteren skal undersøke påståtte kritikkverdige forhold i JV. Resultatet av undersøkelsessaken kan i verste fall føre til at trossamfunnet står uten statstilskudd neste år.

Gjennom brev fra to navngitte eks-Jehovas vitner, samt et skriv fra en anonym innsender, er Statsforvalteren «blitt kjent med opplysninger» som de mener «kan ha betydning for vår behandling av trossamfunnets søknad om statstilskudd», har Statsforvalteren skrevet til trossamfunnet.

Inntil undersøkelsen er ferdigstilt, vil Statsforvalteren avvente behandling av trossamfunnets krav om statstilskudd.

Til sammen teller e-postene fra kritikerne mer enn femten sider. En av kritikerne er Rolf Furuli, som i sitt brev blant annet påstår at JV risikerer å bli ekskludert dersom de stemmer ved politiske valg.

Furuli deler Jehovas vitners tro og har hatt sentrale roller i trossamfunnet, men ble i fjor sommer ekskludert fra organisasjonen etter å ha kritisert deres toppledelse i New York.

Rolf Furuli har vært en sentral figur i Jehovas vitner nasjonalt og internasjonalt i nesten 60 år.

– Mangler dokumenterte fakta

Nå har JV sendt Statsforvalteren en lengre redegjørelse om påstandene i brevene. I den får kritikerne hard medfart.

– Innholdet i e-postene deres er en kombinasjon av sitater fra Jehovas vitners religiøse publikasjoner og hypotetiske scenarioer. E-postene deres inneholder mange sterkt formulerte påstander, men mangler dokumenterte fakta, skriver trossamfunnet.

JV «oppfatter det dessuten som at de tre personene som har skrevet til Statsforvalteren i realiteten ønsker å få Statsforvalteren innblandet i en religiøs debatt, med det klare målet å svekke Jehovas vitners juridiske status i Norge».

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8 424 185 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 120 387 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.
  • Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

– Krenker ikke andres rettigheter

JV mener selv at trossamfunnets religiøse oppfatninger og framgangsmåter ikke krenker andres rettigheter og friheter. Blant annet hevder de at det er et personlig og fritt valg både om en person ønsker å bli eller trekke seg som et medlem av JV.

Påstanden om at medlemmer av JV risikerer å bli ekskludert dersom de stemmer ved politiske valg, kommenterer de blant annet slik:

– Hvis en som er tilknyttet trossamfunnet velger å delta i et politisk valg ved å stemme, vil Jehovas vitner oppfatte det som at personen ved sine handlinger viser at han ikke lenger ønsker å tilhøre trossamfunnet.

Trossamfunnet påpeker at de eldste i menigheten ikke har myndighet til å tvinge eller presse noen til å forbli et Jehovas vitne.

– Hvis en som er tilknyttet trossamfunnet velger å stemme i et politisk valg, vil hans rett til å gjøre det bli respektert. Ingen vil tvinge eller presse ham til å avstå fra å stemme for at han skal bli værende i menigheten, heter det i redegjørelsen.

– Brudd på religionsfriheten

Jehovas vitner ber Statsforvalteren «være forsiktig med å basere seg utelukkende på påstandene til en håndfull misfornøyde tidligere Jehovas vitner».

Å basere seg på «de subjektive meningene til to misfornøyde tidligere Jehovas vitner og en anonym person og bruke det som grunnlag for å ta fra Jehovas vitner deres status som registrert trossamfunn og inndra den statsstøtten de har rett til å få», vil være et brudd på flere artikler i Den europeiske menneskerettskonvensjon, mener de og viser blant annet til artikkel 9 og 11, som omhandler henholdsvis tanke- og samvittighets- og religionsfrihet og møte- og foreningsfrihet.

– En absurd logikk

Rolf Furuli stod bak et av brevene til Statsforvalteren. Han mener argumentet om at hvis de stemmer ved et politisk valg, så vil JV se det slik at personen frivillig har forlatt trossamfunnet fordi vedkommende ikke lenger ønsker å være et Jehovas vitne, logisk sett er «absurd».

– Det er absurd fordi et vitne som stemte, ikke ville få lov å fortsette å være en del av menigheten selv om han eller hun ønsket det, skriver Furuli i en e-post til Vårt Land.

Furuli viser til at om et vitne stemmer ved et politisk valg, vil vedkommende settes i gruppen «å ha trukket seg», og refererer til Eldsteboken av 1991, som sier «De som trekker seg tilbake, bør betraktes og behandles på samme måte som dem som er blitt utstøtt [ekskludert].»

– Det betyr at den som har «trukket seg», har blitt ekskludert, påpeker Furuli.

Risikerer å ekskluderes

Videre beskriver han et scenario hvor en person stemmer:

– Da vil han miste hele sin familie, unntatt de som bor i hans husstand, og han vil miste alle sine venner og hele sitt nettverk. Ingen vil hilse på ham eller snakke med ham, og han vil bli behandlet som om han ikke eksisterer. Han vil også få vite at han ikke lenger har Guds godkjennelse, og når Gud dømmer menneskene, vil han bli evig tilintetgjort uten noe håp, påstår Furuli.

Dette mener han «utgjør et press eller en trussel mot å stemme.»

– Før 1981 kunne et vitne melde seg ut av menigheten, slik man kan i andre trossamfunn, uten sanksjoner. I dag vil en som ønsker å melde seg ut, komme i samme situasjon som en som stemte, sier Furuli og legger til:

– Når JV hevder at de respekterer ens rett til å skifte religion og til å stemme, så er dette ikke sant. Respekt er ikke å legge ekstreme sanksjoner på den som «melder seg ut» eller stemmer ved valg.

Jehovas vitner ønsker ikke å kommentere Furulis kritikk ytterligere.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Sigrid Elise Perstølen

Sigrid Elise Perstølen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion