Religion

– Trolig vil mange ikke få gjennomført fysiske gudstjenester

KORONA: Mandag kveld kom regjeringen med enda strengere koronatiltak. Nå kan maksimalt 50 personer med faste tilviste sitteplasser samles på innendørs arrangementer. Det kan ifølge Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd bety avlyste julegustjenester.

Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.

Det er det aller nyeste smittevernreglene som regjeringen presenterte på en pressekonferanse mandag kveld.

Det kan i realiteten bety at det for mange blir andre året på rad uten å få gå i kirka på julaften.

Er arrangementet utendørs derimot, kan ha inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 kohorter med faste, tilviste plasser.

DNK: – Har erfaring i å tilby mest mulig kirke i en pandemi

– Dette er en tøff beskjed å få. Mange har sett frem til å kunne feire jul i kirken, men det vil nok bli slik at mange arrangement vil utgå eller bli annerledes enn det som opprinnelig er planlagt, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen i Den norske kirke.

Kirkerådsdirektøren understreker at situasjonen krever god balanseevne:

– Det er nettopp nå det er viktig at kirkene holder åpent for de som trenger det, og kirkens ansatte har etter hvert lang erfaring i å tilby mest mulig kirke midt i en pandemi. Samtidig vet vi at mange av våre ansatte er slitne og at sykefraværet øker. Da kan det bli slik at det aller viktigste blir at kirkene først og fremst opprettholder kritisk virksomhet.

Mandag kveld sendte Den norske kirkes ledelse, sammen med KA og kirkevergelaget, ut en epost til ansatte i Den norske kirke, hvor lokale ledere oppfordres til å lage planer for hvordan kritiske funksjoner kan gjennomføres de neste fire ukene. Her oppfordres det blant annet til å samle ansatte i forskjellige arbeidslag, om nødvendig sammen med nabofellesråd, for å begrense sårbarheten ved høyt fravær. Det står også at Den norske kirkes koronaveileder vil bli oppdatert i løpet av et døgn.

I de nye tiltakene har det også kommet med et eget punkt om noe som for en del erstattet julegudstjeneste i fjor, nemlig kirkevandring. Om dette står det at: «ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak».

– Disse restriksjonene vil dessverre også i år ramme mange av de tradisjonelle julegudstjenestene. Mange menigheter har opplegg de brukte i fjor som kan hentes frem i år, for eksempel åpen kirke, kirkevandringer og utegudstjenester. Det kan være gode alternativer, slik situasjonen er nå, sier Ingrid Vad Nilsen.

Tror mange ikke får gjennomført

– Jeg vil tro at konsekvensen blir at mange ikke får gjennomført fysiske gudstjenester og må gå over til alternative løsninger, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Når maks 50 personer kan samles innendørs med faste, tilviste plasser, tror Hermansen at store og små menigheter vil forholde seg ulikt til begrensningene.

– Små menigheter vil kanskje ha to eller tre gudstjenester i løpet av en dag. Større menigheter vil kanskje gjennomføre digitalt med noen fysisk tilstede i salen, eller en ren digital gudstjeneste, sier Hermansen, som vil oppfordre kirker og menigheter til å finne løsninger innenfor de rammene som er lagt.

Han viser for eksempel til at Den norske kirke i fjor hadde gode erfaringer med kirkevandringer i julen, hvor mindre grupper kunne komme inn i kirkerommet puljevis.

I fjor ble det flere steder gjennomført utendørs gudstjenester på julaften.

– Utendørs gudstjenester er en løsning som bør vurderes, men for mange blir det ikke lett å organisere et sted med faste, tilviste plasser utendørs på så kort tid, sier Hermansen.

Lettet over nye tiltak

– Jeg er egentlig litt letta over at det ble lov med 50, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL), og sikter til innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser.

– Vi har før signalisert at 50 personer er på grensen til å fungere som en nedstenging, men med 50 er det ganske mange som greier å opprettholde noe aktivitet, slik som bønnesamlinger eller gudstjenester, mener Rosendorf Joys.

Hun synes det er enklere å svelge tiltakene nå man ser at det blir strammet inn i hele samfunnet, med blant annet sjenkestopp og tiltak inn mot skoler.

– Jeg tenker at tros- og livsynssamfunnene er fullstendig klare over at vi også må berøres av dette.

– Nylig lovet Kjersti Toppe tettere dialog om smittevernsrestriksjoner med tros- og livssynssamfunn i tiden fremover. Har dere merket noe til dette?

Ja. Vi har hatt en god kontakt med departementet ved de siste innstrammingene. Vi har kommet med våre innspill og opplever å bli hørt på det.

Skal oppdatere veileder

Hermansen i Norges Kristne Råd mener kirker er rustet til å takle endringer.

– Hvor dramatisk er dette for landets kirker og menigheter rett før jul?

– Generelt er tiltakene dramatiske, men det er også scenarioet helsemyndighetene tegner opp når det gjelder antall smittede og antall innleggelser. Men nok en gang går vi en jul i møte hvor mange gjerne skulle opplevd og erfart fellesskap. Da er det tungt å ta imot denne beskjeden inn mot jula nå.

Hermansen forteller at Norges Kristne Råd allerede i går ble varslet om at nye begrensninger ville komme. I morgen vil de jobbe med å oppdatere smittevernveilederen sin, som brukes av landets kirkesamfunn.

– Under hele pandemien har kirken vært opptatt av å følge myndighetenes tiltak. Man kan være oppgitt og lei, men jeg tror samtidig at en del var mentalt forberedt.

Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion