Religion

Mange amerikanere tror på himmelen – men de er uenige om hvordan det er der

FORSKNING: Finnes himmelen? Hva møter vi der? Får vi gjensyn med avdøde familiemedlemmer? Kan de i himmelen se oss? Dette har amerikanere svart på i en undersøkelse gjort av Pew Research Center.

En undersøkelse publisert av Pew Research Center, et amerikansk forskningssenter i Washington D.C., viser at flere voksne amerikanere tror på himmelen enn på helvete. Undersøkelsen har to spor, voksne amerikaneres syn på lidelse og Guds rolle i dette – og hva som skjer etter døden.

Professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole, Atle Ottesen Søvik, forteller at det at flere tror på himmelen enn på helvete ikke er så uvanlig.

– Det kommer an på hvordan man ser på fortapelse. Betyr det at man slutter å eksistere, eller vil det si evig pine? Det sistnevnte er det færre og færre som tror på, sier Søvik.

Atle Ottesen Søvik, professor innen systematisk teologi på MF vitenskapelige fakultet.

Tror himmelen er fri for lidelse

For å finne ut hvordan amerikanere tror himmelen og helvete er, spurte undersøkelsen om spesifikke kjennetegn ved disse to destinasjonene. Når det gjelder himmelen, ble respondentene presentert for ni potensielle egenskaper, og spurt om himmelen er «definitivt slik», «sannsynligvis slik», «sannsynligvis ikke slik» eller «definitivt ikke slik».

Av de ni potensielle egenskapene er det flest som sier at i himmelen er folk definitivt eller sannsynligvis fri for lidelse. Hele syv av ti (69 prosent) oppgir dette.

Ifølge undersøkelsen er det noen ideer flertallet av amerikanere har mer tillit til. Det er troen på at man i himmelen blir gjenforent med avdøde kjente og kjære (65 prosent), tanken på at man kan møte Gud (62 prosent) og at man har en perfekt sunn kropp (60 prosent).

Halvparten tror på gjenforening med kjæledyr

Omtrent halvparten av alle amerikanere (48 prosent) tror også at man blir gjenforent med kjæledyr en kjente på jorda. 44 prosent sier at man fra himmelen kan se hva som skjer på jorden. 43 prosent tror man kan bli engler.

– Ofte er det sentimentale grunner til at vi så gjerne ønsker gjenforening med både døde mennesker og dyr. Også tanken om at avdøde kan se hva som skjer på jorden kan man tenke er en følelsesmessig overbevisning, sier Søvik før han forteller om den rike mannen og Lasarus som dør i Lukas 16.

Den rike mannen ser at Lasarus har det bedre enn han. Da den rike forstår at han ikke kan endre sin egen skjebne, ber han Abraham om å sende Lasarus fra himmelen til sine fem brødre og sin far for å advare dem.

– Selv om det kan virke sentimentalt er det mye en kan resonnere omkring teologisk med dette. Noen mener det taler for at de døde kan se oss nå, mens andre mener man ikke kan trekke det ut av lignelsen, sier Søvik.

Færre hører på presten

– Det er flere og flere som forsker på «everyday religion», hvor man ikke spør teologer om de store, eksistensielle spørsmålene, men helt vanlige kirkegjengere, forteller Søvik.

– Adopterer folk det de blir prekt eller resonnerer de seg frem til selv?

– Folk resonnerer seg frem til ting selv. Det er færre og færre som referer til det de har hørt fra presten på søndag, sier Søvik.

– Er det problematisk?

– Det er mye dårlig som prekes også, spøker Søvik og ler.

Han påpeker at de som står på talerstolen ofte har en del utdannelse og en tyngde i det de preker, men at det er viktig å høre på andre – og seg selv.

Sigrid Elise Perstølen

Sigrid Elise Perstølen

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion