Religion

Regjeringa om skattefrådrag for gåver: – Vil heller gje pengane direkte

GÅVER: Fleire har reagert på at den øvre grensa for skattefrådrag for gåver til frivillige organisasjonar er halvert av den nye regjeringa. Frådrag for store gåver er eit gode for dei som har høg inntekt, svarar statssekretær Lars Vangen.

– Vi trur ikkje folk gjev pengar til desse gode formåla fordi dei får skattelette, men fordi dei ønsker å støtte ei god sak, skriv statssekretær Lars Vangen (Sp) i finansdepartementet.

I ein e-post til Vårt Land skriv han at regjeringa set pris på at mange vel å gje delar av inntekta si til frivillige organisasjonar og trus- og livssynssamfunn. Derfor vil det framleis vere mogleg å få skattefrådrag på slike gåver, men den øvre grensa for gåver det er mogleg å frå frådrag for, blir halvert, frå 50.000 til 25.000 kroner.

– Frådrag for gåver over dette vil først og fremst vere eit gode for dei med høgast inntekt, skriv Vangen.

Bekymring i organisasjonane

VIKTIGE: Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, forteller at blant annet festivaler er helt avhengige av frivillige for å få det til å gå rundt. 
Foto: Birgitte Heneid

Det er fleire som har reagert sterkt på at den nye regjeringa har teke dette grepet i sin endringar til statsbudsjettet, noko Vårt Land skreiv om tidlegare i veka.

Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy sa då at han var blitt kontakta av mange medlemsorganisasjonar som er bekymra for konsekvensane av endringa.

– Dei er redde for at det svekkjer lysta til å gi gåver, både frå privatpersonar og bedrifter, seier han til Vårt Land.

Johnsen seier også at frivillige organisasjonar opplevde nedgang i gåveinntekter under koronapandemien, men at dette ikkje blei dekka av Solberg-regjeringa sine økonomiske krisepakkar.

Vil heller gje direkte

Statssekretær Lars Vangen seier regjeringa heller vil gje pengar direkte til organisasjonane, enn å gje meir skattelette til den enkelte gjevar. Han seier regjeringa har henta inn 100 millionar kroner ved å redusere frådragsgrensa. Desse pengane vert delt ut igjen til organisasjonane i form av ei forsterka ordning for momskompensasjon, ifølgje statssekretæren.

Dette skal gje organisasjonane totalt 150 millionar ekstra å rutte med, skriv han.

– Regjeringa meiner desse pengane vil komme betre til nytte om organisasjonane får det direkte, i staden for gjennom eit personleg frådrag, skriv Vangen.


Hans Andreas Starheim

Hans Andreas Starheim

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion