Religion

Misjonsorganisasjoner utreder: Tre trossamfunn kan bli ett

FUSJON: Trossamfunnene til Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet har de siste to årene vurdert å slå seg sammen. Nå er også trossamfunnet Normisjon Agder med i fusjonssamtalene.

– Vi er med i samtaler om mulig fusjon med trossamfunnene til Misjonssambandet (NLM) og Indremisjonsforbundet (ImF), bekrefter forstander i Normisjon Agder Trossamfunn, Gunnar Urstad.

Høsten 2019 ble det kjent at de to misjonsorganisasjonene NLM og ImF vil utrede konsekvensene av å slå sammen de to organisasjonenes trossamfunn.

«Å slå oss sammen med trossamfunn som står på det ­samme læregrunnlaget som oss, kan styrke det kristne arbeidet til evangelisk-lutherske organisasjoner», uttalte Petter Olsen, medie­leder i Indremisjonsforbundet (ImF) og ansvarlig redaktør i Sambåndet, til Vårt Land.

Han understreket at det er en fusjon av trossamfunnene det er snakk om, ikke en fusjon av ­organisasjonene. Hoved­grunnen til at de ser behov for å slå sammen trossamfunnene, er at mange bedehusforsamlinger har personer som er medlemmer i begge organisasjoner.

Har nedsatt faggruppe

Nå er altså et tredje trossamfunn tatt inn i varmen. Fusjonssamtalene med trossamfunnet Normisjon Agder ble innledet i vår, opplyser forstander Gunnar Urstad.

– Jeg har tidligere være tydelig på at vi vil takke ja til å bli med i samtaler om en sammenslåing dersom vi blir invitert, og nå er vi med, sier han.

Tidligere denne måneden ble det nedsatt en faggruppe bestående av representanter fra de tre organisasjonene. De skal utrede muligheten for ett felles trossamfunn og har fått frist ut året til å komme med en uttalelse. Det opplyser leder i NLM Norge, Kåre Johan Lid.

– Faggruppen skal utrede det teologisk-faglige grunnlaget for en eventuell sammenslåing, sier han.

I NLMs tilfelle skal hovedstyret ta stilling til om de vil anbefale en fusjon når utredningen er klar. Dersom hovedstyret ønsker å anbefale en sammenslåing av trossamfunnene, blir dette en sak for generalforsamlingen, uttalte generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland, i 2019. Generalforsamlingen i NLM avholdes hvert tredje år, og neste gang er til sommeren.

At også trossamfunnet Normisjon Agder er tatt med i samtalene om fusjon, synes Lid er naturlig.

– Både Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og Normisjon Agder er ganske like i måte de er strukturert på og måten de er knyttet til misjonsorganisasjonene på, sier han.

Lid er ellers ordknapp om hvilke fordeler og ulemper de ser ved en eventuell sammenslåing, da saken fortsatt ikke er utredet.

Administrative fordeler

Gunnar Urstad i trossamfunnet Normisjon Agder tror det vil være en styrke med et stort felles trossamfunn på bedehuset, sa han til Sambåndet i 2019. Til Vårt Land utdyper han fordelene med en fusjon slik:

– Det vil blant annet ha administrative fordeler ved at man har ett felles register. På bedehus er det i dag vanlig at disse tre organisasjonene samarbeider. På lokalt nivå kan det være en praktisk måte å organisere seg på. Vi har jo dessuten alltid ønsket å være så store som det går an å bli, sier Urstad.

Trossamfunnet Agder ble opprettet i 2017 og teller i dag omlag 200 medlemmer, mens trossamfunnet til ImF og NLM har henholdsvis 1072 og 1290 medlemmer.

Vi har alltid ønsket å være så store som det går an å bli

—  Knut Urstad, forstander i Normisjon Agder

Har troen på løsning

– Hvilke problemstillinger reiser en mulig fusjon?

– Jeg ser ikke så mange av de, sier Urstad.

Han påpeker at trossamfunnene må finne en løsning som ivaretar identiteten og egenarten til hver organisasjon.

– Og det tror jeg vi kan klare å få til.

Kirkerettslig medlemsregister

Tradisjonelt har misjonsorganisasjonene vært tilknyttet Den norske kirke (DNK), og det er først i nyere tid at de har opprettet egne trossamfunn. ImF opprettet et eget trossamfunn i 2009, og seks år senere gjorde NLM det samme. NLM-trossamfunnet skal ikke fylles med innhold og aktivitet, men vil først og fremst være et kirkerettslig medlemsregister, ble det presisert da NLMs generalforsamling i 2015 sa ja til opprettelsen av det.

I debatten gjorde mange det klart at de ikke selv har til hensikt å melde seg inn i trossamfunnet. Mange av dem stemte likevel ja til opprettelse, av hensyn til de misjonsfolk som har behov for å tilhøre et annet trossamfunn enn Den norske kirke.

De fleste i Misjonssambandet tilhører Den norske kirke. Men historisk har denne bedehusbevegelsen alltid hatt et elsk/hat-forhold til folkekirken, og en god del har meldt seg ut av teologiske grunner, skrev Vårt Land i forkant av generalforsamlingen.

Generalsekretær i ImF, Erik Furnes, hadde ikke anledning til å kommentere fusjonssamtalene denne uken.

---

Trossamfunn

  • ImF Trossamfunn ble i 2009 opprettet som et formelt tilbud til de som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til Indremisjonsforbundet (ImF).
  • I 2015 fulgte Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) etter og opprettet NLM trossamfunn.
  • Normisjon Agder trossamfunn ble opprettet i 2017. Selv om trossamfunnet er tilknyttet Normisjon region Agder, kan alle som deler trossamfunnets trosgrunnlag melde seg inn uansett bosted.
  • Både ImF, NLM og Normisjon er evangelisk-lutherske misjonsorganisasjoner.

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion