Religion

Frp-topp oppfordrer politiet til å stanse nytt Viste-byrå

IKKE IMPONERT: Frps Erlend Wiborg er ikke imponert over Arne Vistes varsel om nytt vikarbyrå for papirløse. Nå oppfordrer han justisminister og politi til å ta grep.

Høsten 2019 ble Arne Viste dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold, gjennom selskapet Plog AS. Nå, to år senere, kan Vårt Land melde at han har startet selskapet Plog 2 AS, med intensjon om å gjøre det samme.

– Målet er å få en juridisk løsning på uretten de ureturnerbare opplever, sa Viste til Vårt Land tidligere denne uken.

Frp-politiker Erlend Wiborg reagerer kraftig på Vistes planer.

– Når en dømt person åpent skryter av at han vil fortsette å begå ulovligheter i media, er åpenbart ikke straffene strenge nok. Dette er en ren provokasjon, skriver Wiborg i en e-post til Vårt Land.

Erlend Wiborg: – Undergraver lov og asylsystem

Wiborg mener saken er en viktig prinsippsak, uavhengig av hvor streng man mener innvandringspolitikken bør være.

– Denne saken handler om at de som faktisk får avslag på sin asylsøknad – og oppholder seg ulovlig i Norge – de skal ut. Det er slik dagens asylsystem fungerer. Om vi tillater at folk med endelig avslag får jobbe, legger vi til rette for at flere kan oppholde seg illegalt i Norge, samtidig som vi undergraver dagens lovverk og system, sier han.

Frp-politikeren understreker at man må finne løsninger for folk som faktisk ikke kan tvangsreturneres, men at det generelt sett ikke er dem det handler om her:

– Utgangspunktet mitt er at dette i all hovedsak dreier seg om mennesker som kan returneres. Vi kan ikke belønne dem som bevisst saboterer egen retur.

Mener justisministeren må på banen

Nå vil han ha justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på banen.

– Nå må politi og påtalemyndighet reagere raskt og stoppe Vistes ulovligheter. Jeg skal utfordre statsråden på dette i Stortinget. og forventer at regjeringen raskt tar grep, sier han.

På spørsmål om hva han forventer at regjeringen og Mehl foretar seg, er Wiborg tydelig:

– Jeg håper regjeringen er krystallklar på at den forventer at norsk lov følges, og at det skal slås hardt ned på at loven brytes

Frp-politikeren understreker at det per nå ikke er aktuelt for ham å anmelde Viste selv, men at han forventer at politiet tar grep om situasjonen, ettersom Viste har gjort etableringen offentlig kjent.

Senterpartiets Emilie Enger Mehl kaller statsminister Erna Solberg (H) inn på teppet når utenriks- og forsvarskomiteen holder høring om Bergen Engines-saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Wiborg avviser behov for avklaring: – Loven er klar

I rettssaken i 2019 argumenterte Arne Viste for at Grunnlovens paragraf 110 også gir ureturnerbare rett til å arbeide.

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring», heter det i paragrafen.

Vistes argumentasjon ble avvist av retten. Selv mener han at påtalemyndighet og domstol lukket øyne for sentrale rettskilder som støtter et slikt syn.

Derfor har Viste også startet et opprop med spørsmål om tematikken til Riksadvokaten i jakten på den juridisk avklaringen han ønsker seg, meldte Vårt Land mandag.

Det bryet kan han spare seg, mener derimot Erlend Wiborg i Frp.

– Det er ikke noe behov for noen «juridisk avklaring» som Viste sier han ønsker. Loven er klar. Det er forbudt å undergrave asylordningen gjennom å ansette ulovlige innvandrere, sier han.

IMI-kirken har startet en ny kronerulling for Arne Viste. De forteller at politiet har fryst familien Vistes bankkontoer, og at familien nå står i fare for å miste huset sitt.

Viste mener Frp-topp mangler forståelse for demokrati

Vårt Land har forelagt Arne Viste kritikken fra Frps asyltalsmann.

– Verken justisministeren eller politikere som Wiborg har noe med å påvirke straffesaker. Han har ikke skjønt at det er den uavhengige påtalemyndigheten som styrer med straffesaker. Han viser manglende demokratiforståelse, sier Viste.

Dette svarer Viste på anklagen om at han «skryter av at han vil fortsette å begå ulovligheter»:

– Jeg reagerer veldig sterkt på at Wiborg går ut i media og kaller det ulovlig. Han har ingenting med å dømme, etterforske eller mene noe om straffbarhet og ulovlighet her.

Beviskravet er høyere i straffesaker enn i sivile saker, som utlendingssaker, påpeker Viste. Han minner om at politiet etterforsket 90 mennesker uten lovlig opphold som var ansatt i Plog AS.

– Jeg har fått en straff for 25 av dem, men i 65 av sakene valgte politiet ikke å straffeforfølge meg. De frafalt siktelsen eller henla saken.

– Syv justisministere har prøvd. De lar seg ikke returnere

Viste tar avstand fra Wiborgs påstand om at personene det er snakk om kan returneres til sine hjemland:

– Fem justisministere fra Frp har gitt politiet frie tøyler til å returnere disse menneskene. Erfaring viser at de ikke lar seg returnere. Påstanden hans faller på sin egen urimelighet.

Tvert imot mener Viste at det er «på høy tid» at politikerne gir amnesi til denne gruppen «medmennesker som befinner seg i en helt utålelig situasjon».

– Det bitte lille vi har av forskningen på dette viser at det ikke påvirker hvor mange som kommer til Norge, og har lite å si for hvor gode vi er i returarbeidet, sier han.

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion