Nyheter

Arne Viste starter nytt vikarbyrå for papirløse – krever svar fra Riksadvokaten

ASYL: Ildsjelen Arne Viste starter nytt selskap og opprop til Riksadvokaten, for å presse fram avklaringer om ureturnerbare asylsøkeres mulighet til å jobbe i Norge.

Dermed tar Arne Viste på ny opp kampen for ureturnerbare asylsøkeres mulighet til å jobbe i Norge.

«Jeg starter i disse dager Plog2 AS. Det har vært en vanskelig beslutning», skriver hovedpersonen selv på Facebook.

– Målet er å få en juridisk løsning på uretten de ureturnerbare opplever, sier Viste til Vårt Land.

Dette er bakgrunnen: Ansatte asylsøkere uten lovlig opphold

Høsten 2019 ble Viste dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold. Ankene hans til lagmanns- og høyesterett ble avvist. Det samme ble en klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i fjor.

I fem år betalte Vistes vikarfirma Plog AS ut over tolv millioner kroner i lønn til 90 ureturnerbare asylsøkere, opplyser Viste.

I rettssaken i 2019 erkjente Viste de faktiske forhold, men ikke straffskyld. Han argumenterte for at Grunnlovens paragraf 110 gir ureturnerbare rett til å arbeide.

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring», heter det i paragrafen.

Vistes argumentasjon ble avvist av retten. Tingrettens konklusjon var at paragrafen «ikke er til hinder for at norske myndigheter kan nekte utledninger, uten lovlig opphold i Norge, å ta arbeid i landet.»

Nekter å godta rettens begrunnelse

Arne Viste nekter imidlertid å godta begrunnelsen, som han mener har store mangler.

Derfor tar den tidligere vinneren av Petter Dass-prisen nye skritt for å presse fram avklaringer om papirløse sin mulighet til å jobbe i Norge:

  • 12. oktober ble Plog2 AS stiftet. Vikarbyrået skal ansette ureturnerbare asylsøkere. Slik håper Viste å presse fram avklaringene han ønsker seg gjennom nye runder i retten.
  • På Facebook ber Viste også følgerne sine om å signere et opprop med spørsmål til Riksadvokaten.

I e-posten Viste tenker å sende til Riksadvokaten spør han om påtalemyndigheten kun anser Grunnlovens paragraf for å være en programerklæring, eller om Riksadvokaten «anerkjenner» at bestemmelsen også beskytter næringsfriheten til den enkelte.

Viste mener det siste er tilfelle. Han mener både påtalemyndigheten og tingretten i rettssaken i 2019, lukket øyne for sentrale rettskilder, nærmere bestemt forarbeidene til den aktuelle grunnlovsparagrafen. Det forklarer han selv til Vårt Land.

Jeg starter i disse dager Plog2 AS. Det har vært en vanskelig beslutning. Jeg håpet i det lengste at de resterende...

Posted by Arne Viste on Saturday, October 23, 2021

Ber om klargjøring fra Riksadvokaten

Kimen til Viste-saken skriver seg tilbake til begynnelsen av 2010-tallet. Fram til 2011 kunne nemlig ureturnerbare jobbe i Norge, men så endret myndighetene praksis.

Derfor ber Viste også Riksadvokaten om innsyn i «påtalemyndighetens vurderinger av grunnlovsbestemmelsen som ble gjort da påtalemyndigheten endret straffepraksis i 2011/2012 uten forutgående lovendring».

«Det interessante for oss er å få informasjon om påtalemyndighetens selvstendige vurderinger basert på de foreliggende rettskildene og upåvirket av den skiftende folkeopinionen, det politiske flertall og forvaltningens vurderinger», skriver Viste i henvendelsen til Riksadvokaten.

Viste sier han også har bedt om innsyn i påtalemyndighetens «juridiske argumentasjon overfor tingretten».

---

Riksadvokaten

  • Øverste embetsmann innen påtalemyndigheten. Har den overordnede og uavhengige ledelse av påtalemyndigheten.
  • Ingen kan gi pålegg om hvordan hen skal utføre sitt verv i den enkelte sak, men Stortinget legger de juridiske rammene for virksomheten
  • Kilde: Store norske leksikon

---

– Handler ikke om penger, men om menneskeverd

Etter forrige runde i retten fikk Plog AS inndratt 1,4 millioner kroner. I oktober i fjor ble det kjent at selskapet er konkurs. Viste selv ble frifunnet for personlige inndragningskrav.

Allerede i 2014 stevnet Arne Viste Justisdepartementet for retten for brudd på Grunnloven og menneske­rettighetene, men saken ble avvist.

Da han senere startet vikarbyrået Plog og ansatte asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, fikk han derimot ønsket sitt oppfylt om en rettslig prøving av deres rett til å arbeide – staten reiste straffesak mot ham og Plog AS.

En straffesak er også mindre kostbar for ham enn et sivilt søksmål.

– Men hvor tar du pengene fra til en ny runde? Og er det verdt det når saken din allerede har vært gjennom alle retts- og ankeinstanser?

– Dette er ikke en sak som handler om penger, men om menneskeverd og liv som ødelegges. Det kostet meg bare 30.000 å opprette Plog2. Men jeg risikerer jo inndragelse av bo, av huset mitt og kanskje å miste jobben, svarer Viste.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter