Religion

Bispemøtet strammer grepet om prester som ikke vil samarbeide med kvinner

KVINNEPRESTMOTSTAND: Biskopene i Den norske kirke fastslo i fjor at prester må samarbeide uavhengig av kjønn. – Dersom det oppstår arbeidsmiljøproblemer, følger biskopen opp saken, sier Bispemøtet i en fersk uttalelse.

– Biskopene har nå drøftet oppfølgingen av vedtaket fra i fjor. Ingen kan nekte å samarbeide på grunnlag av kjønn, stadfester den ledende biskopen i Den norske kirke, preses Olav Fykse Tveit i en uttalelse fra Bispemøtet.

Kvinneprestmotstand har nok en gang stått blitt diskutert av landets biskoper som denne uken har vært samlet i Bispemøtet.

I oktober i fjor vedtok de at det ikke er anledning for mannlige prester å reservere seg mot samarbeid med kvinnelige kollegaer.

Denne gangen konkretiserer de hvordan kirken som arbeidsgiver skal følge opp vedtaket i praksis.

– Oppstår det arbeidsmiljøproblemer fordi en mannlig prest nekter å samarbeide med en kvinnelig prest, skal biskopen følge opp dette som en personalsak, sier Fykse Tveit.

To prester har gått av

De seneste ukene har kvinneprest-debatten nok en gang blusset opp etter at det ble kjent at den nye soknepresten i bygda Ørskog i Ålesund kommune ikke ønsker å ha gudstjeneste sammen med kvinnelige prestekolleger. Likevel har biskop Ingeborg Midttømme ønsket Vidar Nes Mygland velkommen til prestetjeneste, kunne Bygdebladet og Sunnmørsposten melde.

Mandag denne uken ble det kjent at Mygland har fratrådt stillingen som vikarprest i Nordre Sunnmøre prosti.

– Vi hadde et møte på fredag der avtalen mellom oss ble inngått. Av hensyn til Mygland og hans familie valgte vi å gå ut med nyheten først i dag slik at de kunne få ro i helga, uttalte Midttømme til Vårt Land.

Dermed er Mygland den andre kvinneprestmotstanderen som fratrer sin stilling i løpet av kort tid i Den norske kirke. 13. oktober ble det kjent at Mikael Bruun slutter som sokneprest i Stedje og Fjærland.

Bruun har siden presisert at han ikke har fått sparken eller er blitt presset til oppsigelse. Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug har bekreftet at Bruun har fått en sluttpakke.

Fikk sluttpakke

Kvinneprestmotstand har vært et tema på hvert bispemøte siden fjorårets vedtak, forteller preses Olav Fykse Tveit om Bispemøtets uttalelse fredag.

– Vi har et behov for å oppdatere hverandre på hvordan vedtaket følges opp i praksis. Det hadde vi også denne gangen, fordi det har vært et par saker som er blitt belyst i offentligheten, sier han og sikter til mediesakene om Mikael Bruun og Vidar Nes Mygland.

Videre drøftet biskopene på møtet: Er det behov for å si noe mer utad om vedtaket som ble fattet i fjor?

– Vi mener at vi ikke har behov for å lage et nytt vedtak om hva som er prinsippet her. Vi bare bekrefter at vi følger opp vedtaket og samler oss om hvordan vi gjør det på en ensartet måte, sier preses.

Oppsigelse en mulig løsning?

Hvordan biskopene skal følge opp personalsaker som oppstår som følge av kvinneprestmotstand, synes Fykse Tveit er vanskelig å si noe generelt om.

– Personalsaker er forskjellige fra sak til sak, både hvordan den arter seg i forhold til den enkelte prest og arbeidsmiljøet rundt den. Det er flere måter en kan prøve å løse personalsaker på, men jeg kan ikke gå inn på det generelt.

– Er oppsigelse av kvinneprestmotstandere en løsning?

– Det kan jeg ikke si noe generelt om.

– Er sluttpakker en hensiktsmessig måte å håndtere slike personalsaker på?

– Det må biskopene svare på, sier han.

– Vaktlister tilpasses kvinneprestmotstandere

På spørsmål om kirken har en oversikt over prester som nekter å samarbeide, svarer preses at de har «en viss anelse», uten å gi et eksakt tall.

– Har kirken som arbeidsgiver behov for en en slik oversikt?

– Biskopene har generelt god kjennskap til de som er prester i sitt bispedømme.

Forrige uke kunne kapellan Anders Barstad fortelle til NRK at det fortsatt blir tilrettelagt for kvinnerprestmotstandere i Den norske kirke. Flere steder blir vaktlister ordnet slik at kvinneprestmotstandere slipper å arbeide med kvinnelige prester, hevdet han.

Ifølge preses ble ikke dette drøftet spesielt på Bispemøtet.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion