Kirke

Bispemøtet: – En prest kan ikke påberope seg rett til å avstå fra samarbeid med andre prester

Det slår Bispemøtet fast etter høstens omfattende debatt om mannlige prester kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige kollegaer.

– Kvinners prestetjeneste er en velsignelse og rikdom, sier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.

– En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger, sier preses.

Uttalelsen fra biskopene i Den norske kirke kommer i kjølvannet av høstens voldsomme debatt om hvorvidt mannlige prester kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester.

– Det er ikke teologisk meningstvang. Men ulike meninger kan ikke komme til uttrykk i en praksis som vanskeliggjør tjeneste for andre, sa preses på pressekonferansen.

Biskopenes klare tale blir godt mottatt fra flere teologer og teologistudenter, men den får også kritikk fra professor Knut Alfsvåg og andre som har støttet presters rett til å reservere seg.

– Det er uheldig at biskopene ser på seg selv som politikk-korps for en ny ortodoksi, sier Knut Alfsvåg.

LES OGSÅ: Tajik åpner opp om egen tro: – Fri fra andres spilleregler

Enighet blant biskopene

Preses understreker at det ikke var vanskelig å få gjennomslag for uttalelsen i bispekollegiet.

— Etter gode samtaler ble samtlige enige. Vi drøftet flere sider ved spørsmålet, men det som foreligger nå er vi alle enige om.

Dersom det er prester som ikke ønsker å samarbeide med kvinnelige kollegaer, må de selv ta initiativet til en samtale med biskopen, sa preses.

– Det er opp til den enkelte biskop hvilke tiltak som skal treffes i slike saker. Disse tiltakene skal forhindre at kvinnelige kollegaer bli skadelidende.

På pressekonferansen har biskopene også tatt avstand fra kristensionisme, altså troen på at Bibelens tekster gir grunnlag for å favorisere israeleres rettigheter over palestineres rettigheter i midtøstenkonflikten.

Biskopenes pressekonferanse er nå ferdig, men du kan se opptak ved å klikke på bildelenken under. Saken fortsetter nedenfor.

Biskopene i Den norske kirke møter media. Følg pressekonferansen direkte her.

Posted by Den norske kirke i Nidaros on Thursday, October 15, 2020

Les mer: Klar tale fra biskopene. Her er vedtaket de har fattet

I spørsmålsrunden på pressekonferansen sa preses at det ikke finnes noen statistikk på hvor mange kvinneprestmotstandere som jobber i Den norske kirke.

— Vi har drøftet det oss i mellom, og det vi vet er at det er vesentlig færre enn det var for noen år siden. Vi ser at også mye ikke har blitt kommunisert fra de kvinnelige prestene. Dette har ikke vært noe man har pratet om.

Preses kaller uttalelsen «en presisering av gjeldende ordning», og sier at dersom noen i prosessen mot ordinasjon finner ut at vedkommende ikke vil samarbeide liturgisk med kvinner «tviler» han på at vedkommende vil bli ordinert.
— Da står man i motsetning til kirkas ordning.

Han innrømmer at kirka kanskje ikke har vært tydelig nok tidligere.
– Vi tar tak i dette nå og hvordan vi synes dette skal være videre. Her ser vi at det er nødvendig med mer klarhet.

Preses sier det er vanskelig å komme med en unnskyldning, fordi det er vanskelig å avklare hvem som skal komme med en unnskyldning til hvem.

Bruuns teologiske syn har skapt voldsom debatt

Debatten ble utløst etter at domprost i Tromsø Stig Lægdene i augus et innlegg i Vårt Land der han påstod at Den norske kirke legitimerte 
kvinnediskriminering.

Noen dager senere skrev sokneprest i Sogndal, Mikael Bruun et svar til Lægdene der han understrekte at han var imot kvinners prestetjeneste, men ikke imot kvinner generelt.

Bruuns innlegg sparket i gang en debatt i flere 
nasjonale medier, og reiste spørsmål om det finnes en form for reservasjonsrett i Den norske kirke som gjør at man kan reservere seg mot å samarbeide med kvinner.

Blant annet rettet biskopene Kari Veiteberg, Solveig og Ann-Helen Fjeldstad sterk skyts mot synspunktet.

Preses i Bispemøtet Olav Fykse Tveit har avkreftet i Vårt Land at en slik reservasjonsrett finnes.

80 har meldt seg ut av kirken i Sogndal etter Mikael Bruuns uttalelser.

Flere stiller seg bak Bruun

Advokat Jan-Erik Sverre har sagt til Vårt Land at Den norske kirke har loven på sin side dersom man avskjediger prester som reserverer seg mot kvinner.

Andre har igjen gått ut med støtte til Bruun:

«Vi anerkjenner hans rett til både ytrings- og samvittighetsfrihet i det teologiske spørsmålet rundt kvinners prestetjeneste.», skrev 45 prester i et debattinnlegg i Vårt Land.

Biskop Halvor Nordhaug har uttalt at dersom kirken stenger veien for kvinneprestmotstandere, vil det være det samme som å stemple dem som vranglærere.

---

Dette er saken:

  • I august i år skrev domprost i Tromsø Stig Lægdene et innlegg i Vårt Land der han påstod at Den norske kirke legitimerte kvinnediskriminering.
  • Noen dager senere skrev sokneprest i Sogndal, Mikael Bruun et svar til Lægdene der han understrekte at han var imot kvinners prestetjeneste, men ikke imot kvinner generelt.
  • Bruuns innlegg førte til en voldsom debatt i flere nasjonale medier, og reiste spørsmål om det finnes en form for reservasjonsrett i Den norske kirke som gjør at man kan reservere seg mot å samarbeide med kvinner.
  • Preses i Bispemøtet Olav Fykse Tveit har avkreftet i Vårt Land at en slik reservasjonsrett finnes.

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke