Religion

Misjonssambandet tapte for Stavanger kommune i retten

RETTSSAK: Misjonssambandet (NLM) og Stavanger kommune har vært uenige om en parkeringsplass. Nå har tingretten konkludert med at det er kommunen som har rett til å disponere den, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi har fått medhold, og er veldig fornøyd for å ha fått gjennomslag for vårt syn. Nå må vi avvente og se om dommen blir stående. I så fall vil vi ta opp dialogen på nytt, sier Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utvikling til Stavanger Aftenblad.

Ellen Cecilie Mostad, advokat i Haver, representerer NLM i denne saken. Hun opplyser til Aftenbladet at NLM ikke har tatt stilling til hvorvidt de ønsker å anke avgjørelsen.

Ønsker å selge videre

Bakgrunnen for konflikten er at Misjonssambandet (tidligere NLM journ.anm.) mener de har rett til å videreselge en parkeringsplass ved tidligere Fjelltun Bibelskole i Stavanger. Det var ikke kommunen enig i. Ettersom partene ikke klarte å komme til en minnelig løsning, havnet saken i retten.

Misjonssambandet kjøpte tomta av Stavanger kommune for 150.000 kroner i 1982. Antydet salgssum på tomta i dag er rundt 70 millioner kroner, skrev Vårt Land tidligere i år.

Konflikten handler om betingelsene i kjøpekontrakten fra 1982. Der ble det stilt to betingelser da NLM kjøpte det aktuelle området:

  • Det ble stilt en frist for at Fjelltun bygger på tomta
  • Eiendommen benyttes til Stiftelsen Fjelltuns virksomhet

Uenighet om kontrakt

Eiendommen er ikke utbygget, men nå ønsker en utbygger å kjøpe tomta, for å bygge mellom 160 og 180 nye boliger der.

Stavanger kommune har ment at det er kontraktsbrudd å selge tomta videre til en tredjepart, ettersom den da ikke skal «benyttes til Stiftelsens Fjelltuns virksomhet». De ba derfor om å få eiendommen tilbakeført.

– Historisk har vi solgt eiendommer med tilsvarende vilkår til flere aktører. Hensikten har vært å støtte opp om deres gode formål. Derfor er det viktig for oss å få slått fast at videresalg til en tredjepart er mislighold av kontrakten, sa Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, til Vårt Land i vår.

Ellen Cecilie Mostad, advokat i Haver, representerer NLM i denne saken. Hun har vært tydelig på at Misjonssambandet mener det er de som har rett til å disponere en tomt de selv har kjøpt og at tilbakeføringsklausulen i kontrakten ikke lenger er gyldig.

– Det er Misjonssambandets holdning at dette er rettigheter som er falt bort og som ikke lengre kan gjøres gjeldende, sa hun til Vårt Land i vår og viste blant annet til at nytt lovverk er vedtatt etter at kontrakten ble inngått.

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor er vaktsjef i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion