Religion

Kreditor forventer at Filadelfia Kristiansand betaler

ØKONOMI: Pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand har hatt en spesialavtale med kreditorer i ett år. Nå skal de forhandle om en ny avtale.

– Avtalen har vært gjeldende i en ekstraordinær situasjon. I en normalsituasjon må de sørge for at alle forpliktelser blir overholdt, sier Kenneth Engedal, administrerende banksjef i Spareskillingsbanken i Kristiansand.

Etter at pinsemenigheten Filadelfia Kristiansands storstue Q42 stod klar i 2016, har Filadelfia-konsernet slitt kraftig økonomisk. Fram til 31. desember i år har konsernet hatt en spesialavtale med sine finanskreditorer. Ut året slipper de å betale sine finanskreditorer. Spareskillingsbanken er en av finanskreditorene.

Stor gjeld

Selskapet Filadelfia Kristiansand AS er eid av pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand. AS-et eier igjen en rekke datterselskaper, blant annet Kristiansand Kongressenter AS som driver med utleie av konferanselokaler i bygget Q42.

Gjelden til «konsernet» Filadelfia Kristiansand er stor. I 2019 var gjelden totalt 215 millioner kroner. Konsernets regnskap for 2020 er ennå ikke tilgjengelig i Brønnøysundregistrene, men det er regnskapet for holdingselskapet Filadelfia Kristiansand AS og alle underselskapene.

162 millioner av gjelden i 2020 ligger i Krikon Eiendom AS mens 31 millioner er i Filadelfia Kristiansand AS. Billy Robert Øksendal er styreleder i Filadelfia Kristiansand AS og daglig leder i Krikon Eiendom AS.

Trenger avtale

Øksendal forteller at halvannet år med unntakstilstand og nedstengning har vært svært krevende.

– Hva blir løsningen når avtalen utløper?

– Vi jobber med løsninger for veien videre. Vi har løpende dialog med finanskreditorene. Dialogen er god og konstruktiv.

– Hva skjer hvis dere ikke får til en avtale?

– Det vil være en svært krevende situasjon. Men det er nok ikke et veldig sannsynlig scenario. Det finnes bedre løsninger enn det for alle parter, sier han.

I 2019 endte konsernet Filadelfia Kristiansand med et negativt årsresultat på 139,8 millioner kroner. 21 millioner av underskuddet skyldtes imidlertid nedskrivinger av eiendomsverdiene, forklarte Øksendal den gang.

Filadelfia Kristiansand AS sitt årsregnskap for 2020 ble nylig klart og viser et resultat på minus 7,4 millioner kroner. Driftsinntektene er ned med 2,5 millioner fra 7,5 til 5 millioner kroner.

---

Q42

  • Signalbygg i Kvadraturen i Kristiansand.
  • Eies av pinsemenigheten Filadelfia, som har 1.270 døpte medlemmer pluss 500 barn og menighetstilhørighet.
  • Sørlandets største konferansesenter med 1.400 sitteplasser i hovedsalen. Dette brukes av menigheten, i tillegg til at det leies ut gjennom selskapet Kristiansand Kongressenter AS.
  • Inneholder også blant annet restaurant, hotellrom og leiligheter.

---

Vil ikke selge

– Har dere vurdert salg av konferanselokalet?

– Nei, det er ikke et tema i dag. Lokalet er en svært essensiell del av å være her i bygget. Menigheten er stor og trenger et areal å være i. Det er ikke en aktuell situasjon å avhende det, sier Øksendal.

Situasjonen var krevende for konferansedriften allerede før nedstengningen. På grunn av koronanedstengningen, har ikke tiltakene som ble iverksatt mot slutten av 2019 og starten av 2020 båret frukter, ifølge Øksendal.

– Er det en bærekraftig situasjon når regnskapet stadig viser røde tall?

– Det er bærekraftig fram til det måtte vise seg å ikke være det. De fleste beholder huset så lenge de kan.

Forståelse fra kreditor

Engedal i Spareskillingsbanken vil ikke si så mye om de pågående forhandlingen, annet enn at de forventer at Filadelfia skal betale for seg.

Engedal forteller at de som kreditorer har vært innforstått med at det har vært en ekstremt krevende situasjon.

– Det har vært en ekstremt krevende periode med vanskelige forutsetninger for å skape drift i den kommersielle delen av kongress-biten i Q42, sier Engedal.

---

Filadelfia Kristiansand

  • Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.
  • I 2016 ble bygget Q42 fullført. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.
  • Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden.

---

Les mer om mer disse temaene:

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion