Religion

Filadelfia Kristiansand er reddet ut 2021

Filadelfia-konsernet og finanskreditorene har inngått en avtale som sikrer videre drift ut 2021.

Det melder lederrådet i menigheten Filadelfia Kristiansand i en pressemelding.

Som Vårt Land har omtalt tidligere, har konsernet slitt økonomisk. Filadelfia Kristiansand AS hadde ved årsskiftet et underskudd på 83 millioner kroner. Situasjonen fikk revisorene til å så tvil om videre drift.

Nå har Filadelfia konsernet og finanskreditorene blitt enige om en avtale som sikrer videre drift, heter det i en pressemelding.

'Gir et pusterom'

– Et år går fort. Hvordan ser du på utsiktene for videre drift etter 2021?

– Langsiktighet er en utfordring, fordi ingen av oss har oversikt over hva covid-19 vil forårsake, hvilken varighet og konsekvenser det måtte ha. Et år går fort, men dette gir oss i hvert fall et pusterom for å iverksette gode tiltak og få litt ro. Så vil det være en løpende vurdering av situasjonen framover med tanke på fremtiden, sier Billy Robert Øksendal på vegne av styret i Filadelfia.

I pressemeldingen heter det at «Det er komplekst når mange parter skal omforenes i én og samme avtale, men alle har i denne saken vist stor vilje til å finne en løsning som kan gi et nødvendig handlingsrom i en svært krevende og spesiell situasjon.

Finanskreditorene står med dette tilbake for de løpende driftskreditorene i en periode ut hele 2021.»

Dette betyr at Filadelfia resten av året kan prioritere å betale kostnader til drift, i stedet for å betale på lån.

Usikkerhet i menigheten

– Du sier dere får et pusterom. Hva innebærer det?

– At vi kan konsentrere oss om driften. For kongressenterets del betyr det at man får tid til å jobbe med andre typer arrangementer, mindre arrangementer. Men det er stor usikkerhet rundt dette på grunn av koronasituasjonen. Det vi er glade for, er at vi har fått en sikkerhet med tanke på å betjene de løpende utgiftene. Dette gir også en trygghet for de som ønsker å plassere arrangementer her. For menigheten er dette også en viktig sak, fordi usikkerhet rundt dette, betyr usikkerhet rundt hva de gir til, sier Øksendal.

– Har dere satt noen frist?

– Nei, det er ikke så lett, på grunn av at rammebetingelsene er usikre. Når det gjelder menigheten, betyr koronareglene at du bare kan samle 200, noe som begrenser oss mye. Det samme gjelder kongressenteret, som helst skal kunne samle 1.000 mennesker eller mer. Det genereres jo inntekter gjennom dette. Og derfor er det krevende når kravet nå er maks 200.

Ikke del i tiltakspakker

– Betyr det at dere ikke har satt noen frist?

– Nå har vi en avtale, og i hele perioden fram til 2021 må vi jobbe og se hvordan ting går. I andre enden har vi en fasit, men når det gjelder koronasituasjonen, er det ingen som kan vite sikkert.

Kongressenteret har fått del i regjeringens tiltakspakker i forbindelse med covid-19. Dette er nå avsluttet, opplyser Øksendal.

– Per dags dato er det ingen tiltakspakker som vi kan nytte godt av, heller ikke for menigheten, sier han.

'En åpen sak'

– Dersom regnskapet fortsatt viser kraftige røde tall ved utgangen av 2021: Hvilke alternativ har dere?

– Røde tall kommer det til å bli, men det er likviditeten som blir avgjørende. Vi må jobbe med det, men har ingen løsning per i dag. Å snakke om alternativer blir å spekulere for langt.

– Men dere må ha tenkt på det?

– Vi har en vei videre, og vi er avhengig av å finne noen løsninger underveis.

– Kan det bli aktuelt å selge for eksempel kongressenteret?

– Nei, ikke hvis vi ikke blir tvunget til det. Noe av utfordringen har vært knyttet til hvilken verdi man vurderer dette til å ha, at dette er så mye lavere enn hva det har vært bokført til. Verdiene er blitt nedskrevet, og hvis man visste at man kunne selge og betale gjelden, ville det nok vært trykk på det fra kreditors side.

– Hvordan informerer dere om saken i menigheten?

– Dette er en åpen sak. Definitivt, sier Øksendal.

• LES MER:

Filadelfia Kristiansand AS med underskudd på 83 millioner – sås tvil om videre drift

Flere aktører gikk inn for å boikotte storstuen til Filadelfia Kristiansand. Nå tar de grep for å snu milliontap

---

Filadelfiakonsernet

  • Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.
  • I 2016 ble bygget Q42 fullført. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.
  • Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen. I 2017 hadde Kristiansand Kongressenter et negativt årsresultat på 7,1 millioner kroner. Det påfølgende året viste resultatet et underskudd på 11,3 millioner kroner.
  • I årsregnskapet for 2019 har Filadelfia Kristiansand AS et negativt årsresultat på 82,9 millioner kroner. Det skyldes både underskudd i datterselskapene og nedskriving av verdien på selskapene.
  • Kilde: Vårt Land arkiv/Bizweb

---

Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion