Religion

Valgforsker skeptisk til Aps nei til Visjon Norge: – Problematisk begrunnelse

VISJON NORGE: – Et parti skal ha veldig gode grunner for å påstå at de religiøse forestillingene til en gruppe ikke er holdbare, mener Svein Erik Tuastad.

– Jeg tenker at Arbeiderpartiets begrunnelse for ikke å delta i valgdebatt er veldig problematisk. Et parti skal ha veldig gode grunner for å påstå at de religiøse forestillingene til en gruppe ikke er holdbare. Dessuten antyder de at et lovlig foretak driver med bedrageri, sier Svein Erik Tuastad, valgforsker ved Universitetet i Stavanger.

Denne uken ble det kjent at Arbeiderpartiet har sagt nei til å stille i TV Visjon Norges direktesendte valgdebatt mandag 7. september. Det har de begrunnet slik:

«Vi opplever TV Visjon Norge AS som eit kommersielt føretak der forretningsideen er å utnytte sårbare menneske med eit kristent livssyn til økonomisk vinning. Vi ønskjer ikkje å bidra til denne verksemda», heter det i partiets avslag til den kristne TV-kanalen, skriver Norge IDAG, som først omtalte saken.

TV Visjon Norge er tidligere blitt kritisert for blant annet sine innsamlingsmetoder, der personer på kanalen har lovet store velsignelser fra Gud dersom folk gir penger til kanalen.

Det hindrer ikke andre partier fra å stille opp hos dem. Både Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Demokratene og Partiet De Kristne stiller med representanter i debattpanelet på mandag.

Etterlyste bevis

Arne Pedersen, programleder på TV Visjon Norge, er blant dem som stusser over Aps begrunnelse for ikke å delta.

– Jeg skrev til dem at jeg gjerne ville ha bevis på at vi utnytter sårbare mennesker. Det fikk jeg ikke svar på. Jeg beklager at de ikke vil delta, men tar det til etterretning, sier Pedersen til Norge IDAG.

Å etterlyse bevis for påstandene er en logisk respons, synes Tuastad.

– Om ikke bevis, så har i hvert fall kanalen krav på et klarere argument.

Ikke bare stempler partiet kanalen nærmest som bedragere med sine påstander, mener han. De uttrykker også en ovenfra-og-ned-holdning til sine velgere.

– Argumentasjonen deres er veldig paternalistisk. Man påstår at velgere som gir penger til kanalen ikke er i stand til å vurdere sitt eget beste, sier Tuastad.

Han påpeker at i demokratiet kan og bør velgerne være kritiske til de valgte.

– Men det er ikke omvendt, at de valgte skal gi poeng til velgerne og deres ideer. De religiøst konservative velgerne er velgere de også, likeverdige med andre velgere.

Argumentasjonen deres er veldig paternalistisk. Man påstår at velgere som gir penger til kanalen ikke er i stand til å vurdere sitt eget beste

—  Svein Erik Tuastad, valgforsker

Legitimerer forkynnelse

I sosiale medier har flere uttrykt sin støtte til Arbeiderpartiets avgjørelse. En av dem er Sven Egil Omdal, kommentator i Stavanger Aftenblad. Han mener politikere legitimerer kanalens forkynnelse når de stiller opp hos dem, og har derfor forståelse for partiets avslag.

En liknende argumentasjon gir Levi Fragell uttrykk for.

«Ap avstår fra å bidra til å anerkjenne Visjon Norges ekstreme aktiviteter ved å stille opp i deres valgdebatt 6. september. Hittil har FrP deltatt i kanalens sendinger gang etter gang (med Jan-Aage Torp som programleder). Det er å håpe at flere av de øvrige partier innser hvor anstendighetens grenser går i forsøket på å kapre velgere», skriver veteranen i Human-Etisk Forbund på Facebook.

At politikere legitimerer en aktør ved å stille opp hos dem, er et argument Tuastad er skeptisk til.

– I et demokrati er det viktig at politikere stiller opp, også hos sine politiske motstandere. Hele den demokratiske logikken innebærer at vi løser ting ved å snakke med hverandre og bruker argumenter.

– Å stille opp hos noen betyr ikke at man skal vurdere nøye om man er enig med de eller ikke. Prinsippet må være at man skal stille opp hvis man kan.

Jan Hanvold

Annen type forpliktelse

– Bør det ikke gå en grense for hvem politikere skal stille opp hos?

– Jo, det er en grense der. For eksempel skal man ikke trenge å stille opp på et møte der man vet at man blir utsatt for hets blant dem som sitter i salen, eller hvis man blir utsatt for veldig stygge politiske angrep. Og hvis man faktisk har en klar oppfattelse om at det er snakk om et bedrag, altså at noen klart seiler under et falskt flagg, har man også en rimelig begrunnelse. Men jeg oppfatter at det skal mer til enn i dette tilfellet.

Valgforskeren minner om at politikerne, som jo er folkevalgte, har en helt annen type forpliktelse til å delta i den demokratisk debatten enn det for eksempel frivillige organisasjoner eller religiøse grupper har.

– Det må inkludere debatt med de man er veldig uenig i også. Det følger av at en er folkevalgte å måtte møte folket.

Kaller påstander «sprøyt»

Kari Henriksen, Arbeiderpartiets tros- og livssynspolitiske talsperson, sier at hun registrerer at også Tuastad erkjenner at det går en grense for hva politikerne bør stille opp på.

– Den vurderingen vi har gjort i denne saken, i år, er at vi satte en grense ved å delta i regi av kanalen, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Det begrunner hun slik:

– Flere medieoppslag har pekt på kanalens fremstilling av at frelse og helbredelse kan oppnås gjennom gaver til kanalen. Den type forkynning er ikke forenlig med våre verdier. Personer i svært sårbare situasjoner kan ledes til å gi store gaver i desperasjon og et brennende ønske om frelse. Vi ønsker ikke å bidra til å legitimere denne praksisen, sier hun.

Hun understreker at Ap ikke har noe imot å møte velgere som lytter til Visjon Norge, eller som deler kanalens verdisyn.

– Men vi avstår fra å delta i debatt i deres regi, skriver Henriksen.

Kanalens grunnlegger og TV-pastor Jan Hanvold ønsker ikke å kommentere saken til Vårt Land. På Facebook har han imidlertid gått ut mot Aps påstand om at Visjon Norge utnytter gamle og syke, og kalt det «sprøyt».

– Vi gjør jo det motsatte. Vi hjelper syke og gamle. Hvor har de det ifra? Jo selvfølgelig media, som hele tiden henger oss ut, skrev han på Facebook.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion