Religion

Stadig færre norske misjonærer: – Et sunnhetstegn, sier generalsekretær

MISJON: Norske misjonsorganisasjoner har langt færre utsendinger enn før. Ifølge misjonslederne er det likevel ingen grunn til bekymring for virksomheten.

– Én av de mest iøynefallende forskjellene mellom misjonsarbeid før og nå er at vi har langt færre norske utsendinger nå enn for noen tiår tilbake.

Det sier Per Ivar Johansen, assisterende generalsekretær i Det norske misjonsselskap (NMS). Han forteller at det har vært en kontinuerlig tilbakegang på de ordinære misjonærutsendingene de siste tiårene.

– Vi hadde en topp på 1970-80-tallet i antall misjonærer. På det meste var det over 300 utsendinger. I dag har vi rundt 20 tradisjonelle misjonærer som er bosatt i tjenestelandet, altså under 10 prosent av det vi hadde på det meste.

Per Ivar Johansen
Assisterende generalsekretær i NMS, Det norske misjonsselskap

Han forklarer utviklingen med at misjonærrollen har endret seg. Nå handler misjonærstillingen mer om å tilrettelegge for samarbeid, sette partnere i kontakt med hverandre og veilede i hvordan den økonomiske støtten kan brukes på en god måte. I tillegg trekker han frem at det operative arbeidet som støttes av NMS fremdeles er stort.

– De lokale er jo de som sitter på kompetansen, både faglig, språklig og kulturelt. Alle lederstillinger i prosjektene våre er besatt av lokalt personell som drifter det på en god og sannsynligvis bedre måte.

Han understreker imidlertid at den tradisjonelle misjonærrollen ikke har forsvunnet, men at organisasjonen ønsker en kombinasjon av lokalt ansatte og nordmenn som kan være ute i misjonslandene over lengre tid.

Ikke «fra Vesten til resten»

Generalsekretær i Misjonsalliansen, Andreas Andersen, forteller også at det er stor forskjell på hvordan misjonsarbeidet ble drevet før og hvordan det drives nå.

– Måten vi jobber på nå er ved å styrke lokale organisasjoner og kirker, sier Andersen.

Han forteller at denne arbeidsmodellen, som ble innført i 2015, gjør organisasjonen mindre avhengig av norske utsendinger.

– Før var arbeidet vårt i større grad sentrert rundt nordmenn som var ute. Nå som vi er mer lokalt forankret er vi mindre sårbare.

På 2000-tallet, da antall utsendinger fra Misjonsalliansen var på topp, hadde Misjonsalliansen opp mot 30 norske utsendinger ute i felt. Nå har de kun 12, og flere av landene Misjonsalliansen opererer i, har kun lokale ansatte.

– Nå trenger vi færre norske for å gjøre arbeidet vårt, men vi har et større arbeid, og jeg vil påstå at en større andel av de innsamlede midlene går rett til prosjektene, forklarer generalsekretæren.

Andersen synes det er et sunnhetstegn når et område hvor det har blitt drevet misjon får færre utenlandske utsendinger.

– Vi tror ikke at misjon er noe som må komme «fra Vesten til resten». Allerede idet vi setter i gang et prosjekt, avtaler vi når vi skal trekke oss ut av det. Prosjektene som virkelig lykkes er de som drives noen år, for så å bli overtatt av kirker eller lokale eller nasjonale myndigheter.

BEVISSTGJØRING: Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen, mener TVL vil være en god plattform for å bevisstgjøre kristne i Norge.

– Tyngden ligger i sør

Hans Arne Sanna, leder for NLM Utland, er mer opptatt av hva som er likt i misjonsarbeidet, enn hva som er endret de siste tiårene.

– Det er viktig å anerkjenne at trender er trender, mens noen ting står fast uavhengig av tid. Det å sende misjonærer er én slik ting og det å plante og bygge kirker er en annen ting som står fast, sier Sanna.

Han trekker fram at det også fra Misjonssambandet sendes ut færre misjonærer enn før. Likevel har Misjonssambandet vesentlig flere utsendinger enn de andre misjonsorganisasjonene.

Hans Arne Sanna
Leder i NLM Utland

– Vi har et ønske om å ha ute omtrent 120 utsendinger, og det antallet kommer vi til å nærme oss utover høsten.

Samtidig som Den norske kirke får færre medlemmer og mange i Norge definerer seg som ikke-troende, har flere kirker i blant annet Afrika opplevd stor vekst.

– Det vi kaller «kirken i sør», altså Afrika, Asia og Sør-Amerika, har nå rundt 60 prosent av verdens kristne. Altså er det der den kristne tyngden i verden ligger. Derfor ønsker vi å drive misjonsarbeidet mer og mer og sammen med partnerkirkene våre, sier Sanna.

– Er det ikke da på tide at misjonærene kommer til Norge i stedet?

– Jo, og det er mange som mener at det er flere misjonærer som befinner seg i Norge enn som sendes ut herfra. Nå fungerer misjon mer «fra alle steder til alle steder».


Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion