Religion

Iranske Farideh fikk nattverd: – Noe skjedde inni meg

10 ÅR: Etter å ha fått nattverd i Mandal kirke bestemte hun seg for å bli kristen. Men det skulle gå ti år før lagmannsretten hørte iranske Farideh Amiri Soltanis bønn om å få asyl i Norge.

I mai avviste lagmannsretten Utlendingsnemnda (UNE) sitt avslag på Faridehs asylsøknad, og iranske Farideh Amiri Soltani får nå oppholdstillatelse i Norge.

Kampen om å få beskyttelse startet da hun kom til landet i 2011 og søkte om asyl som politisk flyktning. På veien fant hun både kjærligheten og Gud.

Her er hennes historie.

Den arabiske våren

I 2011 deltar Farideh i en demonstrasjon i hjemlandet Iran for å vise støtte til Egypt, hvor opprørere vil styrte den sittende presidentens regime. Hun har vært noe politisk engasjert tidligere, men nå er hun redd engasjementet vil føre henne bak gitteret.

Våren 2011, som omtales som «den arabiske våren», bryter det ut store opprør i flere land i Midtøsten. Folk vil endre styresettet i hvert enkelt land, og krever mer fokus på menneskerettigheter.

Også i Iran har det vært protester mot regimet. Mange av dem som deltar i protestene for den arabiske våren blir fengslet som følge.

Ifølge Amnesty, risikerer mennesker som gir uttrykk for å opponere mot myndighetene å bli fengslet. Mange blir utsatt for tortur og annen mishandling, som pisking, amputasjoner og andre nedverdigende straffer.

Derfor kommer Farideh til Norge i 2011, som politisk flyktning. I 2013 får hun avslag av UNE på den første søknaden. Samme år døper hun seg, konverterer til kristendommen, og søker på nytt.

Denne gangen som konvertitt.

ARABISK VÅR: «Hvis korrupsjon kommer inn gjennom integritetsdøren, forsvinner den», står det på plakatene til tusenvis av demokratiaktivister til bevegelsen for den arabiske våren.  Her fra Casablanca i Morocco.

Ble invitert til kirken

I påvente av svar på sin første søknad om asyl i Norge, oppholder Farideh seg på et asylmottak i Larvik, i Vestfold og Telemark fylke. Etter kort tid møter hun en mann. Han viser seg å være den store kjærligheten, og Farideh flytter inn i huset hans i Mandal, en liten by i Agder.

Med det mister Farideh all statlig støtte som asylsøker. Hun leter etter aktiviteter til å sysselsette seg.

Huset hun bor i nå ligger like ved Mandal kirke. Farideh starter som frivillig i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), og hun forteller at menneskene der raskt tar henne inn i varmen. De inviterer henne med til gudstjeneste i kirken, og til å ta nattverd.

– Jeg var jo ikke kristen, og trodde ikke jeg fikk lov til å ta del i slikt. Jeg lurte på hvorfor disse menneskene var så snille mot meg, og da sa de at det var fordi Jesus hadde lært dem at de måtte bli som han, sier hun.

Matteus 11:28

– Etter jeg tok nattverd første gang følte jeg at noe skjedde inne i meg. Hjertet mitt åpnet seg, og jeg kjente tårer i øynene. Jeg bestemte meg for at jeg ville døpe meg, forteller Farideh.

Hun løfter frem bibelverset Matteus 11:28 som særlig viktig for henne da hun bestemte seg for å konvertere til kristendommen:

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.»

KONVERTERT: Det var Bernt Ove Bjørgsvik (t.v) som inviterte Farideh (midten) til nattverd første gang. Sokneprest (t.h) Eva Marie Jansvik sier hun er blitt en viktig del av Mandal menighet.

– Kirken støttet meg

Farideh forteller at menigheten i Mandal kirke og andre fra lokalmiljøet har vært en viktig støtte i kampen for å få bli i Norge

Hun får flere avslag fra UNE, og tingretten konkluderer med at hun ikke har tilstrekkelig grunnlag for å få oppholdstillatelse. Likevel har Farideh motet oppe.

– Jeg visste at dette ikke var slutten. Gud hadde sagt til meg at han skal gi meg hvile når jeg kom til han, og det ville jeg, sier hun.

For hvert avslag fra UNE og for hver runde i retten, starter Mandal menighet kronerulling for Farideh.

Retten: Farideh får bli

Faridehs hjemland Iran er en islamsk republikk hvor religion har en sentral rolle, og frafall fra islam kan straffes. Det betyr likevel ikke at alle iranske konvertitter risikerer forfølgelse, ifølge UNE.

Nemnda avslår derfor Faridehs søknad, som er begrunnet med «forfølgelse ved retur til Iran fordi hun hadde konvertert til kristendommen».

Deretter saksøker hun staten. I mai i år kommer lagmannsretten enstemmig frem til at UNEs avslagsvedtak skal gjøres ugyldig, og Farideh får oppholdstillatelse I Norge – 10 år etter hun kom til landet.

Kjærligheten overgår alt

– Hva er drømmen for livet i Norge?

– Endelig får jeg gifte meg med mannen min, som har vært ved min side, gitt meg styrke og vist meg kjærlighet i alle disse årene, sier Farideh.

Farideh er gråtkvalt når hun forteller om alle årene hun har levd i usikkerhet og frykt for å bli sendt til hjemlandet. Troen på at Gud er god, og at kjærligheten som overgår alt, har holdt motet hennes oppe, forteller hun.

Faridehs kamp har vært tung for hele menigheten, ifølge sokneprest i Mandal kirke Eva Marie Jansvik.

– Farideh er veldig viktig for oss, både i menigheten og for lokalsamfunnet i Mandal, forteller sokneprest i Mandal kirke, sier hun.

Hun sier at det er mange folk i Mandal og i kirken som har vært med på å hjelpe Farideh.

– Når vi har kjempet i så mange år, er det nesten vanskelig å tro at det faktisk gikk. Jeg er glad retten forstod hvor stor risiko det er å være religiøs minoritet i Iran, og konkluderte slik de gjorde, sier Jansvik.

Hjelpe annen konvertitt

Rettssaken dreide seg om spørsmålet i utlendingsloven § 28, om frykt for forfølgelse på grunn av religion. Domstolen konkluderer her med at Farideh vil formidle videre sin tro. Lagmannsretten er på denne bakgrunn uenig med UNEs flertall i vedtak, som la til grunn at hun vil holde en lav profil, og mener derfor hun ville risikert å bli forfulgt i Iran.

Vårt Land skrev nylig om iranske Mehdireza Kabiriasl, som har sultestreiket siden 28. mai. I ti dager har han heller ikke drukket. Han er redd for å bli returnert til Iran, og sitter nå på Trandum utlendingsinternat.

I likhet med Fariedeh, har også Kabiriasl konvertert til kristendommen, men har fått avslag fra UNE. I tingretten i Oslo i mai ble han pågrepet, som politiet begrunnet med «fare for unndragelse».

Trist og lei

– Det er trist, og jeg er lei meg. Når den norske regjeringen tvangssender ut en fra Iran, vil det selvfølgelig bli et problem for den personen som kommer inn i landet etter noen år, sier Soltani, som er bekymret for Kabiriasl.

Iranske myndighet vil vite hva vedkommende gjorde i Norge og hvorfor den norske regjeringer sender den personen tilbake, sier hun. I verste fall kan det få alvorlige konsekvenser for vedkommende.

– Jeg var redd da jeg tenkte på om jeg ville bli sendt til iran. Det var som et mareritt for meg, men takk Gud for at det gikk som det gikk. Håper dommen min kan hjelpe Mehdireza, sier hun.


Les mer om mer disse temaene:

Amalie Vadla

Amalie Vadla

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion