Religion

Endre Stene kastet ut fra styret i Dagen

STRID I GENERALFORSAMLINGEN: Under valget av nytt styremedlem, ble Endre Stene vraket av valgkomiteen.

– Stene er ikke rette person til å ivareta våre interesser, sier Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), til Dagen.

Stene har sittet i styret og ønsket gjenvalg, men ble onsdag ettermiddag vraket av valgkomiteen.

Endre Stene er kjent som kritiker av ledelsen i Misjonssambandet. Han har også vært ansatt i misjonsorganisasjonen, som blant annet forkynner og kretssekretær. I en kronikk publisert i Dagen og Vårt Land i august kritiserte Stene ledelsen i NLM for problematisk behandling av varslinger, dårlig personalbehandling og maktmisbruk.

Det satte i gang en større debatt i Misjonssambandet, hvor saken flere ganger har vært på hovedstyrets bord. NLM eier i underkant av 10 prosent av aksjene i mediehuset.

Strøk navnet fra listen

Valgkomiteen strøk Stene fra listen under styrevalget. Da leder Ottar Hummelsund leste opp valgkomiteens innstilling, var Stenes navn erstattet med Helge Madland. Det fikk to av aksjonærene til å reagere.

– Er det kompetansemessig? Er det faglige ting? Er avisens beste vurdert? Dette kom overraskende, så jeg må stille spørsmål fra hofta, sa Rolf Kjøde, førstelektor ved NLA Høgskole og tidligere generalsekretær i Normisjon.

Kjøde etterlyser en begrunnelse fra valgkomiteen, og legger ikke skjul på at han tror det er en sammenheng mellom valgkomiteens innstilling og Stenes kritikk av NLMs ledelse.

– Et nytt og bredere styre

Ifølge avisa Dagens egen omtale av saken, svarte Hummelsund at styresammensetningen vurderes ut i fra hvilke styrker kandidatene har, og at målet er å sette sammen et bredt og godt styre som er til det beste for Dagen. Og da ble Madland en god kandidat fremfor Stene.

– Han er kompetent mann. Hva som ligger av begrunnelse bak, kan ikke jeg uttale meg om. Vi opplever at han som kommer inn er en kapasitet. Det skal skiftes styremedlemmer med jevne mellomrom, vi skal ha nye som kommer inn og gir friske impulser, sier Hummelsund til Dagen.

Stene opplever selv at saken er et uttrykk for at NLM ønsker å kvitte seg med kritikere.

– Jeg er en del av organisasjonen og glad i den, men lederskapet bruker nå de midler de har til å bringe kritikere til taushet eller isolere dem. For meg er det vanskelig å forstå dette på en annen måte slik det har skjedd, sa Stene til Dagen like etter generalforsamlingen var over.

Det mener Stene underbygges av Espen Ottosens uttalelser i samme artikkel:

– Ottosen mener jeg ikke ivaretar NLMs interesser i Dagens styre. Men hvilke interesser? Er det toppadministrasjons? Eller er det NLMs verdier, grunnsyn, misjonsvisjon og kristendomsforståelse? Dette er veldig uklart, sier Stene til Vårt Land.

‘Kraftig karakterdrap’

Til Dagen har Espen Ottosen uttalt at det er «helt vanlig at en valgkomité ber om innspill fra eierne», og at det i forkant av generalforsamlingen har vært kontakt fra representanter i valgkomiteen til «noen i NLMs ledelse». På spørsmål om hva slags råd NLM har gitt valgkomiteen, svarer han slik:

– Jeg har selv ikke hatt dialog med noen i valgkomiteen. Men hvis spørsmålet er om NLM som en stor eier i Dagen mener at Endre Stene er den rette personen til å ivareta våre interesser, er svaret nei. Det er ikke bare fordi han er en kritiker. Han har begått et kraftig karakterdrap på hele NLMs ledelse, inkludert hovedstyret og alle sentrale ledere, sier Ottosen til Dagen.

Han viser blant annet til uttalelser Stene har gitt til Vårt Land og Dagen det siste året, samt kronikkene han har skrevet.

Stene mener selv at det ikke foreligger saklige grunner til at han brått ble uønsket i styret.

– Ottosens påstand om at jeg har begått «karakterdrap» av ledelsen i NLM, er ikke bare anklager mot meg, men også debattredaktørene i Vårt Land og Dagen. Hvis han virkelig mener at våre kristne dagsaviser trykker karakterdrap på kronikkplass, bør han snarest kontakte PFU.

‘Ikke dialogfremmende’

Den som først fikk Stene inn i Dagen-styret var Lars Gaute Jøssang, tidligere hovedstyreformann i NLM, nå medlem i valgkomiteen til Dagen, forteller Stene.

– Han kommuniserte tydelig at jeg hadde noen verdier og en kristenforståelse som NLM ønsket å ha representert i styret. Det tar seg ikke bra ut at en tidligere hovedstyreformann nå kaster ut et styremedlem som har løftet opp en debatt om ledelseskultur i NLM.

– Hva mener du med det?

– Mye av kritikken mot ledelseskulturen i NLM har handlet på manglende evne til dialog og til å ta selvkritikk. At ledelsen slik fortsetter å rydde unna kritikere og fremstiller dem som «ekstreme», som Ottosen sier jeg er, skaper polarisering, og er vel ikke akkurat dialogfremmende.

– Er du den rette til å ivareta NLMs interesser når du samtidig har gått så hardt ut mot blant annet NLM-ledelsen?

– Jeg tenker at min erfaring i denne debatten har gitt meg svært nyttig og sjelden kompetanse, og at jeg som få andre nå kjenner viktigheten av en kritisk offentlighet både i og utenfor de kristne organisasjoner, sier Stene.

Han avviser at han har pekt på enkeltpersoner i sin kritikk mot NLM.

– Jeg har aldri pekt på enkeltpersoner, jeg har forsøkt å snakke om en ukultur som har blitt stadig bredere dokumentert, blant annet gjennom kontrollkomiteens rapport, gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen som viser at en av fem ansatte har opplevd maktmisbruk og gjennom en rekke konkrete saker som har nådd mediene. Her er det Ottosen som prøver å ta mannen og ikke ballen, ikke jeg.

NLMs generalsekretær Øyvind Åsland ønsker ikke å kommentere saken. Det ønsker heller ikke Lars Gaute Jøssang.


Cathrine Northug

Cathrine Northug

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion