Religion

Reagerer på at Jesuskvinner inviterer Trump-supportere

JESUSKVINNER: Pastor Per Eriksen er kritisk til flere av talerne på den kommende Jesuskvinner-konferansen i Oslo. En av dem er datteren til pastoren Billy Graham.

– Kristne i Norge må ta avstand fra den evangelikale kristendommen i USA som har stilt seg bak Donald Trump.

Ordene kommer fra Per Eriksen, pastor i Fredrikstad frikirke. Da han så talerlisten for årets utgave av Jesuskvinners årlige konferanse i Oslo, fikk han en dårlig følelse. Tre av talerne er nemlig uttalte supportere av Donald Trump, som enten har støttet uttalelser om at Trump ble frarøvet presidentvalget, eller som har spekulert i at Trump er valgt ut av Gud.

De tre talerne Eriksen reagerer på er Cindy Jacobs, Lisa Bevere og Anne Graham Lotz, datteren til den internasjonalt anerkjente pastoren Billy Graham.

---

Jesuskvinner

  • En norsk kristen bevegelse startet i 2003 av Anne Christiansen, som er daglig leder.
  • Visjonen for deres arbeid er å mobilisere jenter i alle aldre til «byggingen av Guds rike, i hjem og familie, samfunnsliv og menighetsliv».
  • Hvert år avholder de konferansen JK Nordisk.
  • De gir ut magasinet JK seks ganger i året.

---

Spekulerte i profeti

– Fikk Gud Trump til å trekke amerikanerne ut av veien, slik at Russland kunne stå fritt til å bevege seg ned [mot Jerusalem] slik Bibelen sier at de vil?

Dette retoriske spørsmålet fra Graham Lotz, om Trumps uttrekking av amerikanske soldater i Syria, er en av tingene Eriksen reagerer på. Uttalelsen kom for litt over et år siden, da Graham Lotz var på The Jim Bakker Show for å promoterte sin nye bok «Jesus in Me». Fra sofakanten spekulerte hun i at Trump har blitt valgt av Gud for å oppfylle en profeti i Esekiel kapittel 38: At Jerusalem skal bli angrepet.

– Hun kritiserte at Trump trakk amerikanske soldater ut av Syria slik at kurderne ble eksponert for Assad, samtidig som hun kommer med en profetisk forståelse av at Trump gjorde Guds gode gjerninger. Det er litt på sida, spør du meg, sier Eriksen.

Mener det går på demokratiet løs

En av de andre talerne, Cindy Jacobs, har på sin Twitter-profil delt påstander om at Demokratene har en tradisjon for å stjele valg, og at Trump-supporterne som stormet Kongressen 6. januar, var infiltrert av den radikale venstre-bevegelsen Antifa.

Den 14. januar, åtte dager etter at Trump oppildnet supporterne sine til å «marsjere mot Kongressen» og «kjempe», delte hun et innlegg med overskriften «Dette er grunnen til av vi elsker presidenten».

- Jeg tror det er viktig at norske kristne aktivt tar avstand fra den amerikanske evangelikale bevegelsen som har omfavna Trump. Det har noe med evangelikal troverdighet å gjøre, sier Eriksen.

Han sikter blant annet til Trumps løgn om at han ble frarøvet valget, en påstand den tidligere presidenten nylig gjentok i sin første tale etter riksrettssaken.

– For de aller fleste europeere og nordmenn så er dette et alvorlig anslag mot demokratiet og de grunnleggende verdiene vi står for – og humanitet. Når kristne her allierer seg med disse kreftene, gir man et utrolig dårlig vitnesbyrd for hvem man er og hva man står for, sier Eriksen.

En ny utfordring

Randall J. Stephens er professor i amerikanske og britiske studier ved Universitetet i Oslo og har jobbet med religiøse bevegelser i USA og pinsebevegelsens røtter. Han er enig med Eriksen i at den sterke koblingen mellom evangelikale og Trump byr på nye utfordringer for mange som kjenner et slektskap til amerikansk kristenliv.

– Karismatiske bevegelser utenfor USA bør revurdere sitt forhold til den evangelikale bevegelsen i USA, som nå er en kompromittert bevegelse. Om man liker det eller ikke er det å legge seg tett på den evangelikale bevegelsen nå det samme som å legge seg tett opp til Trumps budskap, noe han også selv framhever når han skryter av støtten blant de evangelikale, sier Stephens.

Mener Jesuskvinner har svekket seg

I 2017 var en av årets talere, Lisa Bevere, på en demonstrasjonsmarsj i Washington D.C. i bønn for Trump og i fordømmelse av feminisme.

– I årevis har feministene løyet for oss, ropte Bevere fra scenekanten mens kvinnene rundt løftet sine hender i hyllest, skriver avisa Washington Post.

Flere av de som var tilstede sa de hadde kommet fordi de ønsket å støtte opp om kvinner som vil ha sine «gudegitte roller» som koner og mødre, og proklamere at kvinneaktivister burde prioritere å forby abort.

At Trump står bak en rekke kvinnefiendtlige utsagn, stanset ikke kvinnene fra å hylle ham, og det har heller ikke stanset Jesuskvinner fra å invitere hans støttespiller Bevere til å tale.

Eriksen synes det er underlig at mange forsøker å koste enkelte Trump-utspill under teppet.

– Det er underlig at Trumps utsagn ikke tillegges noe vekt. Det er det som skjer i USA óg. Alt han har sagt unnskyldes, eller regnes som uvesentlig fordi det er andre saker som er «så mye viktigere» – for eksempel opprettelsen av ambassaden i Jerusalem og abort-restriksjoner. Dette er ting som er utrolig viktig for flere i Norge også.

Vårt Land har vært i kontakt med Jesuskvinner, som sier de ikke ønsker å kommentere saken.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion