Religion

– Skoler bør ikke kunne si nei til praksissamarbeid med NLA Høgskolen

PRAKSIS-STANS: Fem Oslo-skoler har til nå avsluttet sitt praksissamarbeid med NLA Høgskolen på grunn av den kristne skolens samlivssyn. – Bør ikke være opp til enkeltskoler å ta en slik avgjørelse, mener Høyres talsperson for utdanning i Oslo.

– Uansett hva man måtte mene om NLAs syn på samliv, er de en godkjent høgskole for å utdanne lærere i Norge. Da skal ikke skoler kunne diskriminere høgskolens studenter ved å nekte dem praksisplass, sier Mehmet Kaan Inan, Høyres talsperson for utdanning og kultur i Oslo.

I januar kunne Vårt Land melde at to grunnskoler i Oslo har valgt å avslutte sitt praksissamarbeid med NLA Høgskolen. Nå er tallet fem. Årsaken til avtalestansen er særlig én setning i den kristne høgskolens verdidokument: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

Denne formuleringen blir oppfattet som diskriminerende overfor homofile av skolene som har valgt å bryte samarbeidet.

Utdanningsetaten i Oslo har en overordnet intensjonsavtale om praksisplasser med de ulike lærerutdanningene i hovedstaden, inkludert NLA Høgskolen. Samtidig er ansvaret for å inngå praksisavtaler med ulike lærerutdanninger, delegert til den enkelte rektor, har etaten tidligere opplyst til Vårt Land.

At enkeltskoler skal få bestemme hvem de inngår praksisavtaler med, er en praksis som bør opphøre, mener Høyres talsperson for utdanning og kultur i Oslo.

– Oslo-skolene er én enhet. Da kan ikke spørsmålet om hvem man skal gi praksisplass til være opp til den enkelte skole, men Utdanningsetatens administrative og politiske ledelse, sier Inan.

– Må være enkelts valg

Han utfordrer derfor skolebyråden og Utdanningsetaten til å stramme inn retningslinjene.

– Det bør være Utdanningsetaten som lager retningslinjer og hvilken praksis skolene skal ha for hvem de inngår praksisavtaler med og hvordan.

Inan påpeker at det i dag er mangel på kvalifiserte lærere, og ved flere Oslo-skoler sliter de med å oppfylle lærernormen.

– Oslo-skolen må ønske alle gode lærerekrefter velkommen. Alle lærerstudenter har krav på praksisplass på skolene og da kan ikke skolene sitte som et moralpoliti å plukke ut hvem de mener skal få lov til å undervise Oslo-elever basert på hvilken høgskole de har gått på.

Han mener det viktigste for elevene i klasserommet er at de har lærere som bryr seg om dem, gir dem trygge oppvekstmiljøer og god undervisning.

– Da er det irrelevant hva læreren innerst inne mener om likekjønnet ekteskap. Det er i hvert fall meningsløst å nekte lærerstudenter som ikke en gang deler høgskolens samlivssyn praksisplass, sier Høyre-politikeren.

Mehmet Kaan Inan, Høyres talsperson for utdanning og kultur i Oslo

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2700 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
  • I skolens verdidokument heter det at: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.»

---

Tar skolene i forsvar

– Jeg tror skolene i Oslo er svært glade for at ikke Høyre sin voldsomme iver etter politisk detaljstyring har gjennomslag i Oslo.

Det svarer Inga Marte Thorkildsen (SV) på kritikken fra Høyre. Hun er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, og forsvarer skolene som har valgt å avslutte sitt praksissamarbeid med NLA Høgskolen.

– I Oslo har vi sentrale intensjonsavtaler om praksisplasser med de ulike lærerutdanningene, også NLA. Men det er den enkelte skole som avgjør om de vil ha et praksissamarbeid med en eller flere utdanningsinstitusjoner, sier hun.

– Kan det bli aktuelt for skolebyråden å ta grep dersom flere skoler velger å avslutte sin avtale med NLA?

– Jeg kommer ikke til å gripe inn i enkeltskolers beslutning om hvilken eller hvilke lærerutdanninger de ønsker et samarbeid med. Det påhviler også NLA et ansvar for å balansere sitt eget verdidokument mot de verdiene norsk skole bygger på i blant annet opplæringsloven og overordnet del av læreplanverket, sier hun.

– Mener byråden at NLAs verdidokument er i strid med verdiene norsk skole bygger på?

– Utdanningsetatens vurdering er at NLA sitt verdidokument ikke er i strid med opplæringsloven. Men det er skolene selv som velger hvilke utdanningsinstitusjoner de samarbeider med, og jeg ser ingen grunn til å endre denne praksisen nå.

Har trukket seg som øvingslærere

Høyres ønske om at det ikke skal være opp til den enkelte skole å si nei til praksissamarbeid, er et forslag som kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis, tror Thomas Jensen. Han er rektor på Bakås skole, en av Oslo-skolene som har valgt å avslutte sitt praksissamarbeid med NLA.

Å være praksisveileder, også kalt øvingslærer eller praksislærer, er en frivillig oppgave som ansatte på den enkelte skole selv velger å gå inn i. Den ansatte frikjøpes da fra deler av sin ordinære lærerstilling, og NLA dekker lønnskostnader for jobben som praksisveileder, forklarer Jensen.

«Sånn sett er det et arbeidsforhold», argumenterer han og to tillitsvalgte for i et leserinnlegg i Vårt Land 8. februar.

– For lærere som ikke vil bli assosiert med NLAs verdigrunnlag, vil det derfor oppleves svært problematisk å bli pålagt å jobbe for høgskolen, sier Jensen.

Hos dem har ansatte trukket seg fra jobben som øvingslærere fordi de ikke kan stå for innholdet i NLAs verdidokument.

I tillegg til Bakås skole, har skolene Ellingsrudåsen, Klemetsrud, Stenbråten og Gamlebyen valgt å avslutte sitt samarbeid med NLA.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion