Religion

Den israelske ambassaden klager NRK inn for brudd på god presseskikk

ISRAEL: «Dette er hetsende og voldelige uttalelser som oppfordrer til en diskurs av hat og fordommer mot et helt land», heter det i klagen fra Den israelske ambassaden. NRK har ikke tatt stilling til klagen enda.

I forrige uke stormet det rundt NRK-programmet «Shaun på P13», etter at han kom med en lengre Israel-tirade. Kringkastingsrådet fikk inn over 500 klager på innslaget og både NRK og programlederen har i ettertid beklaget innslaget. Torsdag behandles saken i Kringkastingsrådet.

Nå har Den israelske ambassaden i Norge klaget NRK inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk. Pressens Faglige Utvalg er et råd bestående av journalister, redaktører og representanter fra allmennheten. De tar stilling til hvorvidt en artikkel eller en TV-reportasje bryter med pressens egne etiske regler, Vær varsom-plakaten.

– Hat og fordommer

Dagen omtalte klagen fra ambassaden først. Vårt Land har fått oversendt klagen, hvor Den israelske ambassaden mener NRK har brutt en rekke av punktene i Vær varsom-plakaten. De skriver blant annet:

«Dette er hetsende og voldelige uttalelser som oppfordrer til en diskurs av hat og fordommer mot et helt land», heter det i klagen.

De mener også at NRK har misbrukt sin rolle som kringkaster, med tilgang til et bredt, norsk publikum. Klagen er skrevet på engelsk og dette er Vårt Lands oversettelse.

Ambassaden mener NRK har brutt følgende punkter:

  • 1.5: Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
  • 3.2: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.
  • 3.9: Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft.
  • 4.1: Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
  • 4.2: Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer
  • 4.3: Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

– Ikke tatt stilling

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk skriver i en SMS til Vårt Land at NRK har fått oversendt klagen, men at de torsdag formiddag ikke har rukket å sette seg grundig inn i den.

– Vi har vært opptatt med å forberede møtet i Kringkastingsrådet, skriver Kalbakk.

På spørsmål om hvordan NRK stiller seg til anklagene om brudd på god presseskikk svarer Kalbakk:

– Vi må komme tilbake til hvordan vi stiller oss til klagen når vi har fått satt oss grundig inn i den – generelt er det naturlig at vi først svarer gjennom tilsvar til PFU og eventuell dialog med klager.

Vanlig saksbehandling i PFU er at NRK får anledning til å komme med sitt tilsvar til klagen, for at Den Israelske ambassaden så får anledning til å svare NRK igjen. Det er vanlig å forsøke å komme til en såkalt «minnelig løsning», som er at partene kommer til enighet seg imellom, uten at saken behandles i utvalget. Om partene ikke kommer til enighet, vil saken komme opp til full behandling i PFU.


Les mer om mer disse temaene:

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion